Scroll to top
Jak terapia VR może pomóc osobom uzależnionym?

Jak terapia VR może pomóc osobom uzależnionym?

Uzależnienia są powodowane chęcią znalezienie przyjemności oraz uniknięcia cierpienia. Są szkodliwe, ponieważ długofalowo prowadzą...

Joanna Pidanty 16 kwietnia, 2024
Wirtualna Rzeczywistość w kontrolowaniu bólu

Wirtualna Rzeczywistość w kontrolowaniu bólu

Nieprzyjemne doznanie jakim jest ból wpisane jest w ludzkie istnienie. Ponieważ ból obniża komfort...

Joanna Pidanty 4 kwietnia, 2024
Kluczowe aspekty diagnozy depresji

Kluczowe aspekty diagnozy depresji

Depresja jest powszechnym, ale niejednorodnym zaburzeniem zdrowia psychicznego. Objawy depresji mogą mieć typowy charakter...

Joanna Pidanty 6 marca, 2024
Jak walczyć z depresją?

Jak walczyć z depresją?

Radzenie sobie z depresją nie jest łatwe i wymaga podjęcia wysiłku. Z uwagi na...

Joanna Pidanty 21 lutego, 2024
Co warto wiedzieć o związku udaru mózgu z depresją?

Co warto wiedzieć o związku udaru mózgu z depresją?

Udar mózgu wynika z nieprawidłowości związanych z krążeniem mózgowym. W przeważającej części przypadków dochodzi...

Joanna Pidanty 25 stycznia, 2024
VR TierOne w realizacji prozdrowotnych celów fundacji

VR TierOne w realizacji prozdrowotnych celów fundacji

VR TierOne działa w placówkach medycznych oraz organizacjach pozarządowych jak fundacje i stowarzyszenia funkcjonujące...

Joanna Pidanty 18 grudnia, 2023
Terapia wirtualna w psychofizycznych problemach zdrowotnych

Terapia wirtualna w psychofizycznych problemach zdrowotnych

Problemy zdrowotne o charakterze fizycznym niejednokrotnie wpływają na pogorszenie stanu psychicznego. Dolegliwości psychiczne z...

Joanna Pidanty 30 listopada, 2023
Terapeutyczny wpływ krajobrazu na zdrowie psychiczne

Terapeutyczny wpływ krajobrazu na zdrowie psychiczne

Zdrowie ludzkie znajduje oparcie w naturalnych zasobach, również w tych krajobrazowych. Regeneracyjny wymiar naturalnych...

Joanna Pidanty 9 listopada, 2023