Scroll to top

COVID-19


VR TIERONE, BY ZŁAPAĆ ODDECH

Izolacja z powodu choroby COVID-19 może wyzwalać reakcję lękową, zaburzenie stresowe oraz depresję.

Pandemia spowodowana koronawirusem wywołuje uczucie słabości i braku kontroli nad rozwojem zdarzeń. Nadmiar alarmujących informacji ze świata płynący za pośrednictwem mediów, może generować lęk o los własny i najbliższych. Zachorowanie na COVID-19 i pozostawanie w izolacji z tego tytułu powoduje wystąpienie lub nasilenie objawów ze strony psychiki. Realne zagrożenie utratą pracy lub trudnościami ekonomicznymi, konieczność zapewnienia dzieciom opieki podczas zamknięcia szkół są zrozumiałym źródłem niepokoju.

Po przebytej chorobie COVID-19 u pacjentów obserwuje się dolegliwości nazwane obrazowo mgłą mózgowa (brain fog). Mgła mózgowa (umysłowa) to określenie zestawu objawów charakterystycznych dla zaburzeń neurologicznych, występujących nie tylko po zakażeniu koronawirusem. Charakterystycznymi objawami mgły mózgowej pocovidowej są problemy z myśleniem, koncentracją, pamięcią, apatia i zmęczenie. Upośledzenie „zamglonych” funkcji poznawczych utrzymuje się różnie długo. Mgła może mieć charakter przejściowy i trwać tygodniami lub miesiącami. W tym czasie można wspomagać i aktywizować poznawcze aspekty funkcjonowania pacjenta za pomocą VR TierOne. Po przejściu COVID-19 mogą pojawić się epizody depresyjne, zaburzenia lękowe, spadki samopoczucia, fobie związane z poczuciem społecznego napiętnowania.

Dodatkowo notuje się zachowania obsesyjne związane z utrzymaniem higieny-myciem rąk, dezynfekcją i sterylizacją oraz z bezustannym analizowaniem własnego zdrowia. Skonfrontowani bezpośrednio z epidemią pracownicy służby zdrowia doznają znacznego obciążenia psychicznego borykając się z bezsennością, przewlekłym zmęczeniem, lękiem i stresem.

Pandemiczne ostre zaburzenie stresowe może rozwinąć się u chorego, ale także u rodziny poddanej kwarantannie. Przedłużoną reakcję lękową potęguje poczucie, że nie można uciec przed pandemią, wywołuje to ogromy stres, bezsilność a nawet panikę.

Oferowane przez nas rozwiązanie VR TierOne zabierze Ci w miejsce, gdzie nie ma pandemii, a w wykreowanym wirtualnym Ogrodzie Odrodzenia naprawdę złapiesz oddech.

VR TierOne został przebadany pod kątem wsparcia leczenia depresji i lęku u pacjentów oddziałów pulmonologicznych.

Prowadzimy terapię pacjentów, którzy przeszli COVID-19 pomagając im uporać się z poizolacyjnym lękiem oraz symptomami pocovidowej mgły mózgowej.

Przeszedłeś COVID-19 i potrzebna Ci wzmacniająca terapia?

Zapisz się na newsletter!
Bądź na bieżąco z możliwościami wirtualnej terapii.
Na powitanie otrzymasz w formie elektronicznej Poradnik dla rodzin rehabilitowanych pacjentów.