Scroll to top

to innowacyjne urządzenie medyczne wykorzystujące Wirtualną Rzeczywistość do skutecznego wspierania procesu leczenia depresji i rehabilitacji osób po udarach mózgu, leczeniu onkologicznym, problemach kardiologicznych i nie tylko.

VR TierOne wykorzystuje Wirtualną Rzeczywistość wpływając na psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjenta, takie jak:

  

Efekty z wykorzystania VR TierOne

Poprawa nastroju i motywacji do rehabilitacji

Odprężenie psychofizyczne

Zwiększenie wiary pacjenta w powodzenie procesu fizjoterapii

Poprawa koncentracji i uwagi

Poprawa funkcji wzrokowo-przestrzennych

Zmniejszenie odczuć bólowych

Pobudzenie mechanizmów plastyczności mózgu

Zmniejszenie poczucia obciążenia wśród personelu oddziałów rehabilitacyjnych

VR TierOne sprawia, że pacjent w pełni wykorzystuje czas pobytu na oddziale rehabilitacyjnym i czerpie maksymalne korzyści z procesu fizjoterapii.