Scroll to top

Projekty dofinansowane


UZYSKANE WSPARCIE UNIJNE

Stolgraf

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „VR TierOne – Gra VR wspierająca terapię i rehabilitację osób po udarach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie technologii wspierającej rehabilitację pacjentów po udarach mózgu.

Całkowita wartość projektu: 2 208 489,66 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 345 364,28 zł

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie długoterminowej strategii biznesowej firmy Stolgraf”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy sprzedaż zagraniczną.

Całkowita wartość projektu: 49 632,96 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 34 299,20 zł

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Opracowanie planu biznesowego w celu wdrożenia nowych usług IT do działalności firmy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest opracowanie planu rozwoju w zakresie nowych usług IT.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy dywersyfikację oferty i zwiększymy konkurencyjność.

Całkowita wartość projektu: 36 900 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 25 500 zł