Scroll to top

VR w medycynie


WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ DLA ZDROWIA

Wirtualna Rzeczywistość (z ang. VR-Virtual Reality) nie ma jednej definicji. Pierwszy raz pojęcia „Wirtualna Rzeczywistość” użył w 1938 roku francuski aktor i dramaturg Antonin Artaud określając w ten sposób iluzoryczny świat teatru. Choć dla niektórych Wirtualna Rzeczywistość wciąż stanowi nowość, wcale nie jest wymysłem XXI wieku. Technika wytwarzania w umyśle iluzji istnienia sztucznej rzeczywistości była możliwa nawet przed wynalezieniem komputerów. Przykładem może być popularne w XIX- wiecznej Europie monumentalne malarstwo panoramiczne uzupełnione dekoracjami, które powodowało, że widz odczuwał iluzję uczestnictwa w wydarzeniu uwiecznionym przez artystę.

Wirtualna Rzeczywistość jako pojęcie rozumiane współcześnie nierozerwalnie związane z technologią komputerową zostało spopularyzowane przez amerykańskiego informatyka i futurologa Jarona Laniera. W obecnej formie to dużo więcej niż zapierający dech w piersiach widok i wrażenie trójwymiaru. Dzięki komputerom i technologii informatycznej możliwym jest generowanie obrazów i dźwięków a nawet doznań haptycznych, dzięki odpowiednim akcesoriom VR np. kontrolerom. Rozwój VR spowodował, że nie tylko możemy obserwować sztucznie wykreowany świat, ale w nim uczestniczyć, odczuwając wykreowany świat całym sobą.

Immersja to pojęcie przypisane Wirtualnej Rzeczywistości. Aby zrozumieć czym jest fenomen immersji warto sięgnąć do źródłosłowu. Z języka łacińskiego immergo oznacza „zanurzyć lub zatopić coś w czymś”. Właśnie zanurzenie jest tym pożądanym stanem osiąganym przez użytkowników zestawów VR. Po założeniu specjalnych gogli użytkownik nie widzi świata zewnętrznego, zostaje odcięty od bodźców z zewnątrz i w szybki, bezpieczny sposób przeniesiony w wykreowaną cyfrowo przestrzeń. Obraz wyświetlany jest w czasie rzeczywistym i dostosowany do ruchów użytkownika, co potęguje iluzję realności i pozwala na pełne zanurzenie, czyli totalną immersję.

Gogle VR używane w VR TierOne

Dzięki goglom i innym akcesoriom VR mózg użytkownika rozpoznaje wirtualny świat jako rzeczywisty.

Doświadczenie VR jest oferowane jako iluzja, nikt nie mówi, że jest to prawda. I nie musi tego robić! Choć odbiorca wie, że to czego doświadcza jest złudzeniem, odczuwa prawdziwość umysłowo i cieleśnie. VR wywołuje prawdziwe emocje i przynosi prawdziwe efekty, dlatego na twórcach treści spoczywa odpowiedzialność za to, czego doświadczą odbiorcy. VR może być bowiem wszystkim. Te cechę można zastosować na wielu polach, VR może służyć rozrywce, ale i słusznej sprawie pomocy ludziom np. w opiece zdrowotnej.

VR w medycynie to obszar o fascynujących możliwościach. Może być użyteczna lekarzom w szkoleniach i doskonaleniach umiejętności, może wspierać terapeutów tworząc nowe rozwiązania pracy z pacjentem oraz pomagać chorym pokonywać ból i inne przykre doznania związane z pobytem w szpitalu lub chorobą. Coraz lepsza technologia sprawia, że jakość wyświetlanego obrazu w goglach wzrasta, a ciężar i rozmiary samych gogli maleją, czyniąc odbiór wirtualnego świata przyjemniejszym.

VR TierOne powstał, bo dostrzegamy potencjał Wirtualnej Rzeczywistości w poprawie zdrowia psychofizycznego pacjentów z depresją i stanami lękowymi zwłaszcza po ciężkich chorobach. Stworzyliśmy zarówno urządzenie medyczne jak i terapeutyczną treść, do której urządzenie zapewnia dostęp. Wykreowany przez naszych specjalistów wirtualny Ogród Odrodzenia w naukowo potwierdzony sposób obniża poziom stresu, lęku i depresji. Zauważyliśmy, że pacjenci bez względu na wiek są otwarci na nasze rozwiązanie. Zastąpienie realnych przykrych doznań tymi kojącymi, płynącymi z VR, uwalnia od smutku, strachu i apatii. Wszystko to, by pomóc osobom z obniżonym nastrojem i lękami szybciej wrócić do zdrowia.

VR TierOne pomaga pacjentom w wieku senioralnym pokonać depresję

Fascynuje Cię wykorzystanie VR dla poprawy zdrowia i samopoczucia?