Scroll to top

Pobieranie


Najważniejsze pliki

Pobierz wszystkie niezbędne dokumenty

Zamieszczone poniżej dokumenty i publikacje dostarczą Ci informacji dotyczących bezpiecznej pracy z urządzeniem VR TierOne oraz prawidłowego przebiegu terapii. Wskażą również kierunek postępowania z rehabilitowanymi pacjentami wykazującymi objawy depresji, lęku i stresu.

Przewodnik kliniczny

Publikacja omawia korzyści zdrowotne, przypadki kliniczne oraz zalety rozwiązania VR TierOne. Przewodnik kliniczny VR TierOne zawiera opis cyklu terapeutycznego i stanowi merytoryczną pomoc dla rozpoczynających i zainteresowanych pracą z urządzeniem.

 

 

Poradnik dla rodzin rehabilitowanych pacjentów

Opracowanie stanowi wsparcie dla osób zaangażowanych w proces usprawniania swoich bliskich. Poradnik dla rodzin rehabilitowanych pacjentów zwraca uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym jako przeszkód opóźniających rehabilitację i powrót do zdrowia.

 

 

Formularz kwalifikacji pacjenta

Przygotowany do pobrania dokument ułatwia proces zakwalifikowania pacjenta do terapii VR TierOne. Formularz kwalifikacji pacjenta umożliwia zebranie niezbędnego wywiadu i weryfikacji istnienia przeciwwskazań przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego.

Karta terapii pacjenta

Dokument w formie papierowej umożliwia dodanie adnotacji odnośnie przebiegu kolejnych sesji terapeutycznych u konkretnego pacjenta. Karta terapii pacjenta wspiera regularny udział w terapii i poświadcza ukończenie cyklu terapeutycznego VR TierOne.

Deklaracja zgodności EU dla VR TierOne

Dokument potwierdzającą zgodność wyrobu z przepisami prawa europejskiego. Oznaczenie CE jest obowiązkowe m. in. dla urządzeń medycznych. Deklaracja zgodności UE jest potwierdzeniem oznakowania CE i świadczy o bezpieczeństwie wyrobu.

Deklaracja zgodności EU dla VR TierOne GO

Dokument potwierdzającą zgodność wyrobu z przepisami prawa europejskiego. Oznaczenie CE jest obowiązkowe. Deklaracja zgodności UE jest potwierdzeniem oznakowania CE i świadczy o bezpieczeństwie wyrobu.

Poradnik użycia mobilnych gogli relaksacyjnych
VR TierOne GO

Opracowanie omawia możliwości zastosowania mobilnych gogli relaksacyjnych VR TierOne GO oraz zasady ich bezpiecznej eksploatacji. Poradnik stanowi pomoc dla rozpoczynających i zainteresowanych prowadzeniem sesji relaksacyjnych z użyciem gogli VR TierOne GO.

 

 

Instrukcja obsługi urządzenia

Dokument objaśniającą budowę urządzenia VR TierOne i jego bezpieczne użytkowanie. Instrukcja obsługi to najważniejsze źródło informacji o właściwej eksploatacji. Dokument adresowany do operatorów urządzenia oraz personelu transportującego i konserwującego.

 

 

Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji gogli i kontrolerów VR TierOne

Zredukowanie liczby drobnoustrojów poprzez dezynfekcję urządzenia VR jest konieczne dla zachowania zdrowia użytkowników. Czyść i dezynfekuj gogle i kontrolery pomiędzy użyciami.

Instrukcja czyszczenia i dezynfekcji gogli
VR TierOne GO

Zredukowanie liczby drobnoustrojów poprzez dezynfekcję urządzenia VR jest konieczne dla zachowania zdrowia użytkowników. Czyść i dezynfekuj relaksacyjne gogle VR pomiędzy użyciami.

Potwierdzenie skuteczności terapii VR TierOne

Dokument zawiera podsumowanie badań nad VR TierOne objętych przewodnictwem kierownika naukowego projektu. Stanowi potwierdzenie oceny skuteczności rozwiązania medycznego VR TierOne w redukcji depresji, lęku i stresu.