Scroll to top

Pobieranie


Najważniejsze pliki

Pobierz wszystkie niezbędne dokumenty

Zamieszczone poniżej dokumenty i publikacje zapewnią Ci bezpieczną pracę z urządzeniem VR TierOne. Znajdziesz tutaj: Deklarację zgodności CE potwierdzającą zgodność wyrobu medycznego z przepisami prawa, Instrukcję obsługi objaśniającą budowę urządzenia i prawidłową jego eksploatację oraz Przewodnik kliniczny omawiający korzyści zdrowotne, przypadki kliniczne oraz zalety rozwiązania VR TierOne.

Instrukcja obsługi urządzenia

 

 

 

Przewodnik kliniczny

 

 

 

Formularz kwalifikacji pacjenta

Copy link