Scroll to top

Badania naukowe


SKUTECZNOŚĆ VR TIERONE POTWIERDZONA NAUKOWO

Skuteczne rozwiązanie VR TierOne stworzyliśmy na podstawie:

15

lat badań naukowych

pozwoliło na stworzenie wirtualnej opowieści terapeutycznej zawartej w VR TierOne.

120

punktów Impact Factor

zostało przyznanych za publikacje naukowe, które stały się fundamentem naszego urządzenia medycznego.

707

artykułów naukowych

z zakresu wirtualnej terapii przeanalizowano w celu odpowiedniego opracowania terapeutycznej opowieści zawartej w VR TierOne.

60+ tys.

godzin pracy

pozwoliło na stworzenie urządzenia medycznego, którego skuteczność potwierdzają badania naukowe.

VR TierOne to urządzenie medyczne o potwierdzonej naukowo skuteczności. Naszym celem badawczym jest sprawdzenie jakiej jeszcze grupie pacjentów możemy pomóc. Nawiązujemy współpracę z kolejnymi jednostkami badawczymi i testujemy nowoczesną metodę terapii VR TierOne.

Zakres badań naukowych

Stan psychofizyczny

Postęp badań

Miejsce badań

Depresja, lęk, stres
u pacjentów
z chorobą płuc
w rehabilitacji pulmonologicznej

100%

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
im. św. Jana Pawła II
ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy, Polska

Depresja, lęk, stres
u kobiet 60+
w terapii depresji
wieku podeszłego

100%

Fundacja Aktywizacji Seniorów
„Siwy Dym”
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8c
50-240 Wrocław, Polska

Depresja, lęk, stres
u pacjentów
z chorobą wieńcową
w rehabilitacji kardiologicznej

100%

Centrum Kardiologiczne
„Pro Corde” Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 64-66/1A
50-315 Wrocław, Polska

Depresja, lęk, ból
u pacjentów
po udarze mózgu
w rehabilitacji poudarowej

100%

SPZOZ „Repty”
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji
im. gen. Jerzego Ziętka
ul. Śniadeckiego 1
42-604 Tarnowskie Góry, Polska

Depresja, lęk, stres
u pacjentek
z rakiem piersi
w rehabilitacji onkologicznej

100%

Dolnośląskie Centrum Onkologii
Centrum Chorób Piersi Breast Unit
pl. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław, Polska

Depresja, lęk, stres
u pacjentów po COVID 19
w rehabilitacji oddechowej

20%

SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA
im. św. Jana Pawła II
ul. M. Karłowicza 40
48-340 Głuchołazy, Polska

Depresja i lęk
u osób po 60 roku życia
w terapii objawów depresji

100%

Fundacja Aktywizacji Seniorów
„Siwy Dym”
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8c
50-240 Wrocław, Polska

Przeprowadzone badania naukowe dowodzą skuteczności VR TierOne w redukcji depresji, stresu i lęku. Badania wskazują ponadto na pozytywny wpływ terapii VR na akceptację choroby, poczucie własnej skuteczności w rehabilitacji oraz redukcję objawów bólowych. Wszystkie nasze badania znajdziesz pod poniższym linkiem. Kliknij!

Skuteczność potwierdzona w badaniach naukowych

obniża poziom depresji o 37%
(wg skali GDS)

obniża poziom stresu o 28%
(wg PSQ)

obniża poziom lęku o 37%
(wg skali HADS)

Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie prowadzenia badań przy użyciu rozwiązania VR TierOne. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, napisz do nas!