Scroll to top

Terapia wirtualna w psychofizycznych problemach zdrowotnych


Joanna Pidanty - 30 listopada, 2023 - 0 comments

Problemy zdrowotne o charakterze fizycznym niejednokrotnie wpływają na pogorszenie stanu psychicznego. Dolegliwości psychiczne z kolei mogą wpływać na zdrowie ciała. Istnieje dwukierunkowa zależność między stanem psychiki a kondycją fizyczną. Odbiciem problemów w zakresie psychiki bywają dolegliwości fizyczne. Psychoterapia przynosi korzyści w zakresie mentalnym, ale może również przynieść korzyści ciału. Terapia wirtualna VR TierOne kierowana jest na dolegliwości psychiczne towarzyszące chorobie. Terapia wzmacnia psychikę, co wpływa na poprawę fizycznych możliwości.

Stan psychofizyczny

Problemy dotyczące zdrowia fizycznego występują w powiązaniu z problemami zdrowia psychicznego, zależność ta działa również w drugą stronę. Czasem trudno określić co tak naprawdę jest przyczyną złego stanu zdrowia. Kłopoty ze zdrowiem fizycznym mogą skutkować załamaniem zdrowia psychicznego, z kolei dolegliwości psychiczne niosą ryzyko pogorszenia stanu fizycznego. Problemy ze zdrowiem psychicznym narażają na choroby dotyczące ciała i odwrotnie. Depresja powoduje mniejszą aktywność fizyczną, co może prowadzić do pogorszenia ogólnej kondycji fizycznej i rozwoju groźnych chorób. Obecność objawów depresji wiąże się z wyższym ryzykiem zapadalności np. na choroby układu krążenia. Wystąpienie zawału serca lub udar mózgu może być powiązane z obecnością depresji. Depresja może być skutkiem choroby, ale również jej przyczyną.

Holistyczne zdrowie

Zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą powiązane, organizm pracuje w sposób holistyczny i tak też należy podchodzić do pojęcia zdrowia. Dlaczego więc istnieje podział na to co fizyczne i psychiczne, skoro oba aspekty stanowią integralną całość? Ponieważ w niektórych wypadkach możliwe jest wskazanie na pierwotne źródło problemu lub po prostu istnieją przesłanki do pilnej interwencji w danym obszarze. Jeśli znamy przyczynę kłopotów ze zdrowiem możemy się nimi skutecznie zająć. Czasem kłopoty psychiczne mogą ukrywać się za dolegliwościami fizycznymi, wtedy droga do zdrowia może się wydłużyć. W przypadku somatyzacji dotarcie do przyczyny, a następnie do odpowiedniego specjalisty zajmuje więcej czasu. Zalecenie psychoterapii w problemach ciała ma swoje uzasadnienie, choć w pierwszym odczuciu może wydawać się nieoczywiste.

Psychoterapia

Psychoterapia może być użyteczną formą pomocy w leczeniu pacjentów chorych przewlekle lub osób, które doświadczyły nagłych stanów zmiany zdrowia. Choroba ciała działa obciążająco na psychikę. W tej trudnej sytuacji potrzeba sił psychicznych, aby podnieść się z choroby. Somatyczne schorzenia niestety korelują z wystąpieniem zaburzeń depresyjnych. To utrudnia zdrowienie i powrót do sprawności. Jak trafnie zauważa profesor dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha: „Nasza psychika ma ogromną moc, i ona albo może nas wspierać w procesie fizjoterapii, albo może w tym nie uczestniczyć, wtedy pacjent staje się bierny”. Stan psychiczny ma realny wpływ na przebieg schorzeń somatycznych. Nie bez przyczyny psychoterapia zalecana jest w kompleksowej rehabilitacji osób po zawale, udarze, w chorobach onkologicznych, czy w przebiegu chorób pulmonologicznych. Warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc, gdy potrzeba wzmocnienia psychicznych zdolności radzenia sobie z sytuacją choroby lub utraty sprawności. Psychoterapia pomaga pokonać lęk, bezradność i cierpienie.

Powrót do sprawności następuje przy współudziale psychiki.

Terapia wirtualna

Terapia wirtualna VR TierOne powstała z myślą o osobach chorych ze współwystępującą depresją, lękiem i stresem. Wirtualne oddziaływanie psychoterapeutyczne prowadzone jest za pomocą urządzenia medycznego VR TierOne, może być alternatywnym do tradycyjnej psychoterapii sposobem wsparcia pacjenta. Cykl terapeutyczny prowadzony w immersyjnym wirtualnym środowisku pozwala poprawić nastrój, zredukować stres, depresyjne i lękowe objawy towarzyszący chorobie i hospitalizacji. To niezwykle istotne dla udanego procesu rehabilitacji, aby bierny pacjent otrzymał wsparcie psychologiczne. Obecność depresji prowadzi do zaniedbań własnego zdrowia, wiąże się z ryzykiem spowolnienia rekonwalescencji. Apatyczny pacjent, pozbawiony energii i motywacji nie wykorzysta w pełni czasu rehabilitacji i dłużej pozostanie w roli chorego. Bez odpowiedniej pomocy psychoterapeutycznej, odzyskiwanie sprawności opartej przecież na współpracy z lekarzami i rehabilitantami nie jest możliwe w zadowalającym stopniu. Terapia wirtualna pomaga zredukować niekorzystne objawy sfery mentalnej towarzyszące powszechnie chorobom somatycznym. Wzmacnia i kieruje siły pacjenta na działania potrzebne dla zdrowia. U osoby korzystającej z VR TierOne zachodzą pozytywne zmiany. Rośnie zaangażowanie i zrozumienie dla swojej roli w procesie usprawniania, maleje poczucie stresu, bezradności i lęku. Korzyści w strefie psychicznej przenoszą się na korzyści w strefie fizycznej i osiąganie lepszych wyników w tym zakresie.

Terapia w wirtualnym ogrodzie wzmacnia dobrostan psychofizyczny.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap