Scroll to top
VR TierOne jako terapia wspomagająca w klinice leczenia bólu

VR TierOne jako terapia wspomagająca w klinice leczenia bólu

Ból jest nieprzyjemnym odczuciem psychosomatycznym o użytecznej funkcji alarmowej. Utożsamiany jest z chorobą lub zagrożeniem tkanek i kiedy wystąpi budzi…

Joanna Pidanty 15 września, 2021
VR TierOne w terapii zaburzeń lękowych

VR TierOne w terapii zaburzeń lękowych

Zaburzenia lękowe (z ang. anxiety disorders) należą do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych. Objawem osiowym tej grupy zaburzeń jest lęk doświadczany…

Joanna Pidanty 6 września, 2021
VR TierOne jako wsparcie w klinice leczącej skutki COVID-19

VR TierOne jako wsparcie w klinice leczącej skutki COVID-19

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się scharakteryzować chorobę COVID-19 jako pandemię. Nowa sytuacja zmusiła do szukania…

Joanna Pidanty 19 sierpnia, 2021
10 powodów, dla których warto wybrać VR TierOne

10 powodów, dla których warto wybrać VR TierOne

Niekorzystne oddziaływanie złych stanów psychicznych na proces leczenia i rehabilitacji skłania do szukania rozwiązania, które pozwoli zatroszczyć się o…

Joanna Pidanty 12 sierpnia, 2021
Czy VR TierOne zastąpi terapeutę?

Czy VR TierOne zastąpi terapeutę?

Nowoczesna medycyna to nie odległa koncepcja, ona dzieje się już teraz. Doświadczamy fali zmian w opiece zdrowotnej, która jak każda zmiana wywołuje emocje.…

Joanna Pidanty 4 sierpnia, 2021
VR TierOne w rehabilitacji kardiologicznej

VR TierOne w rehabilitacji kardiologicznej

W przypadku zawału serca podjęcie szybko odpowiednich działań może uratować życie choremu. Ostre zespoły wieńcowe wymagają niezwłocznej pomocy medycznej…

Joanna Pidanty 7 lipca, 2021
Terapia VR TierOne w kuracji uzdrowiskowej

Terapia VR TierOne w kuracji uzdrowiskowej

Pobyty w uzdrowiskach najczęściej powodowane są chęcią podreperowania zdrowia przy pomocy naturalnego potencjału leczniczego miejscowości uzdrowiskowej oraz…

Joanna Pidanty 5 lipca, 2021
Depresja seniora - jak możemy pomóc?

Depresja seniora - jak możemy pomóc?

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2020 roku osób w wieku 60 lat i więcej było nieco ponad miliard, co oznacza, że seniorzy stanowili w…

Joanna Pidanty 1 lipca, 2021