Scroll to top

VR TierOne w realizacji prozdrowotnych celów fundacji


Joanna Pidanty - 18 grudnia, 2023 - 0 comments

VR TierOne działa w placówkach medycznych oraz organizacjach pozarządowych jak fundacje i stowarzyszenia funkcjonujące w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej. Dzięki inicjatywom fundacji, osoby potrzebujące z lokalnych społeczności mogą korzystać z innowacyjnych rozwiązań takich jak wirtualna terapia VR TierOne oraz relaksacja za pomocą gogli VR TierOne GO.

Prozdrowotne cele fundacji

Realizacja celów fundacji może odbywać się przez zapewnienie usług terapeutycznych i wsparcia podopiecznym. Niezależnie jaka grupa osób znajduje się pod skrzydłami organizacji, ogólnym celem jest poprawa zdrowia oraz podniesienie jakości życia. Objawy depresji, lęk i stres są powszechne i często współwystępują z innymi stanami, które są szczegółowym obszarem działań fundacji. Rozwiązania od VR TierOne znajdują zastosowanie w szerokim obszarze, ponieważ wiele osób korzystających z pomocy fundacji doświadcza trudności w radzeniu sobie ze stresem, cierpi z powodu lęku i depresji, które bez fachowego wsparcia trudno pokonać.

Otwartość na innowacje

Dlaczego fundacje sięgają po innowacje? Ponieważ pomagają rozwiązać problem społeczny. Depresja stanowi problem zdrowotny, ale również społeczny. Ogromne zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną skłania organizacje do wspierania swoich działań za pomocą technologii. W taki sposób można usprawnić świadczenie usług dla zdrowia podopiecznych i sprawnie realizować swoją działalność pożytku publicznego. Urządzenie medyczne VR TierOne oraz mobilne gogle relaksacyjne VR TierOne GO zostały dostrzeżone i wprowadzone do użycia w fundacjach zajmujących się: seniorami (Fundacja Aktywizacji Seniorów „Siwy Dym”, Wrocław), osobami z autyzmem (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Oddział w Kielcach), osobami uzależnionymi, niepełnosprawnymi lub z innych powodów zagrożonymi wykluczeniem społecznym (Fundacja Aktywni Obywatele, Kielce). Urządzenie VR TierOne zostało użyte w realizacji projektu wsparcia psychicznego dorosłych mieszkańców powiatu wrocławskiego (Stowarzyszenie „Światło-Otwarci na Przyszłość”, Wrocław). Nowoczesną terapię w oparciu o technologię VR realizuje Fundacja „Powiemy To” z Lublina. Urządzenie VR TierOne pracuje w Poradni Rehabilitacji prowadzonej przez tę lubelską fundację, która zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami mowy i komunikacji. Depresja oddala od czynnego udziału w życiu społecznym, może prowadzić do pogłębiania problemów ze zdrowiem i sprzyja pogorszeniu sytuacji ekonomicznej. Dlatego tak ważne jest, aby w profilu świadczonej pomocy znalazły się działania na rzecz zdrowia psychicznego podopiecznych. TierOne i VR TierOne GO mają szerokie zastosowanie, co może być zachęcającym sygnałem dla organizacji pozarządowych otwartych na innowacje.

VR TierOne w murach wrocławskiej Fundacji „Siwy Dym” służy redukcji objawów depresji u kobiet powyżej 60. roku życia.
Działania prozdrowotne z wykorzystaniem VR TierOne prowadzone przez wrocławskie Stowarzyszenie „Światło-Otwarci na Przyszłość”.

Promowanie wiedzy

Oprócz oferty usług kierowanej do konkretnej grupy, fundacje mogą obrać za cel propagowanie wiedzy o istniejących możliwościach dbanie o zdrowie. Działanie fundacji może być oparte na nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami. VR TierOne pozostaje we współpracy z krakowską Fundacja „SeniorPlus”, która zwiększa świadomość społeczną dotyczącą nowoczesnych rozwiązań terapeutycznych. Fundacja promuje innowacyjne rozwiązania lecznicze, w tym VR TierOne oraz relaksacyjne VR TierOne GO, i przez spotkania edukacyjne wypełnia misję budowania zdrowego społeczeństwa. Promowanie wiedzy i dobrych praktyk w ochronie zdrowia z pewnością służy wdrażaniu wydajnych rozwiązań do opieki nad zdrowiem pacjentów.

Uzupełnienie oferty

Zapewnienie kompleksowej opieki i najlepszych świadczeń zdrowotnych jest pragnieniem każdej placówki medycznej. Fundacja ma ważna rolę w zakresie uzupełnienia oferty placówek medycznych. Korzystając z dostępnych dla niej możliwości finansowania sprzętu może uzupełnić ofertę usług dostępną dla społeczeństwa. VR TierOne powstało, aby pokonać bariery w otrzymaniu wsparcia psychicznego w przypadku depresji, stanów lękowych i przeciążenia stresem. Bariery te wynikają głównie z niedoboru psychoterapeutów, a co za tym idzie braku możliwości objęcia opieką wielu potrzebujących pacjentów. Terapia wirtualna stanowi wsparcie leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego i pozwala otoczyć opieką większą ilość osób, które potrzebują pomocy tu i teraz.

Terapia wirtualna VR TierOne jest dostępna dla podopiecznych lubelskiej Fundacji „Powiemy To”.

Wspólne działanie

Zachęcamy organizacje pozarządowe NGO (ang. Non-Governmental Organization) do realizacji celów społecznie użytecznych z wykorzystaniem innowacyjnych prozdrowotnych rozwiązań VR TierOne i VR TierOne GO. Rozumiemy, jak ważne są oddolne inicjatywy podejmowane przez fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz ochrony zdrowia oraz opieki społecznej. Wierzymy, że razem jesteśmy są w stanie zmienić jakość życia ludzi z problemami zdrowotnymi, szczególnie w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym.

Więcej informacji o urządzeniach znajdziesz na stronie www.vrtierone.com.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap