Scroll to top

Wyzwanie dla pracodawców: Rosnąca absencja chorobowa z powodu depresji


Joanna Pidanty - 13 marca, 2024 - 0 comments

Depresję identyfikuje się jako problem zdrowia psychicznego, ale to również problem społeczny i ekonomiczny. Choroba powoduje ograniczenie potencjału i aktywności zawodowej. Statystyki dotyczące powodów absencji nie pozostawiają złudzeń – liczba zwolnień chorobowych z powodu depresji rośnie. W jaki sposób pracodawcy mogą wpłynąć na poprawę sytuacji?

Niezdrowa atmosfera

Praca ma silny związek ze zdrowiem psychicznym. Wydarzenia związane z życiem zawodowym mogą być przyczyną wypalenia zawodowego, ale i depresji. Stres związany ze środowiskiem pracy, niekorzystne tło życiowe, uwarunkowania biologiczne to wszystko może doprowadzić do kłopotów zdrowotnych i trudności w świadczeniu pracy. Obecność depresji obniża produktywność i zwiększa ilość błędów, dlatego jest kosztowna. Brak wsparcia, dostatecznej wiedzy i zdolności poradzenia sobie ze stresem zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem psychicznym. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie fizyczne pracownicy dowiadują się jak przenosić ciężary, aby nie ucierpiały ich kręgosłupy. Niestety nie jest wciąż standardem szkolenie pracowników w jaki sposób znosić obciążenia, aby nie ucierpiało zdrowie psychiczne. Wśród czynników środowiskowych i psychospołecznych, które odgrywają znaczenie w kontekście depresji z powodu pracy można wskazać na: nadmierny stres i nadmierną kontrolę, bardzo wysokie wymagania, brak akceptacji dla pomyłek, brak poszanowania dla równowagi między życiem osobistym a zawodowym, niskie poczucie przynależności. Do tego dochodzą niewłaściwa komunikacja i relacje. Wysoka presja środowiska pracy powoduje wyczerpanie zdolności radzenia sobie z wymaganiami, a w konsekwencji może prowadzić do zaburzeń zdrowia psychicznego. Niekorzystna dla zdrowia psychicznego atmosfera w pracy wynika głównie z kultury organizacyjnej. Stan rzeczy mogą zmienić decyzje i zachowanie pracodawców.

Problematyczna absencja

W chorobie pojawia się cierpienie i spada zdolność wykonywania obowiązków zawodowych. Podobnie jak każda inna poważna choroba, depresja wymaga leczenia, a pracownik może otrzymać z jej tytułu zwolnienie lekarskie wystawiane są na dłuższy czas. Dla pracodawcy wiąże się to z pewną dezorganizacją w funkcjonowaniu firmy oraz pociąga za sobą koszty zastępstwa. Rozwiązaniem nie jest napiętnowanie absencji chorobowej i zastąpienie jej nieefektywną obecnością osoby zatrudnionej. Obecność chorego pracownika w miejscu pracy, który z tego powodu nie jest w stanie wydajnie pracować, jest niekorzystne dla każdej ze stron. Zjawisko zwane prezentyzmem/prezenteizmem generuje ukryte koszty dla pracodawcy, a pracownikowi nie pozwala wyzdrowieć. Choć pracownicy nie muszą dzielić się wrażliwymi informacjami na temat swojego stanu zdrowia, to łatwo sobie wyobrazić, że powrót do pracy po długiej (niewyjaśnionej choć uprawnionej) nieobecności może być niełatwy i generować stres. Konieczna jest budowanie atmosfery zrozumienia i otwartej komunikacji. Bez dialogu po obu stronach pojawia się niepewność i napięta atmosfera. To ważne, ponieważ w stresujących okolicznościach depresja może powrócić. Alarmujące statystyki o wzroście zwolnień chorobowych z powodu depresji powinny stać się bodźcem dla pracodawców do działania i przezwyciężania problemu na własnym podwórku. Rozwiązaniem problematycznej absencji jest troska o zdrowie psychiczne, bo w ten sposób depresji można uniknąć.

Pracownicy z depresją nie chcą dzielić się powodem absencji z obawy przed stygmatyzacją.

Promuj zdrowie

Nie wszystkie organizacje traktują zdrowie pracowników jako priorytet swojego biznesu, choć nie brak tych, które wdrażają inicjatywy well-being. Dziś takie działania to konieczna odpowiedzialność pracodawcy. Pełnia zdrowia pozwala na zaangażowanie, wydajność i efektywność pracy, a to napędza sukces organizacji. Popularna koncepcja well-being w głównej mierze realizowana jest przez działania ukierunkowane na utrzymanie energii ciała. Wiele aspektów zdrowia fizycznego ma oczywiście wpływ na samopoczucie psychiczne, ale przy dużym mentalnym obciążeniu w związku z pracą zajęcia fitness czy „owocowe czwartki” są niewystarczające. Rozpowszechnienie problemu depresji to wyzwanie dla gospodarki. Pracodawcom problem ten powinien wskazać potrzebę poprawy sytuacji przez działania na rzecz zdrowia psychicznego własnych pracowników. Zaniechanie profilaktyki zdrowia psychicznego indukuje kłopoty zdrowotne, które wyłączą pracowników z aktywności zawodowej. Pełen dobrostan pracowników wpływa na wyniki firmy, ponadto jest świetną wizytówką organizacji. Zdrowie pracowników przekłada się na biznes pracodawców, dlatego promocja zdrowia warta jest starań.

Sfera relaksu

Wspieranie zdrowia psychicznego warto zacząć od stworzenia wspierającej i przyjaznej atmosfery, dobrych warunków wykraczających poza benefity płacowe i te wymagane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet jeśli nie ma w organizacji zespołu rozwijającego strategię well-being, istnieje sposób, by zdrowie psychiczne znalazło się pod opieką, a pracownicy mogli i nauczyli się relaksować. Troskę o dobre samopoczucie w miejscu pracy można zapewnić dzięki VR. Na rynku dostępne jest pomyślane w tym celu urządzenie, które wykorzystuje potencjał Wirtualnej Rzeczywistości dla ratowania i wzmacniania zdrowia psychicznego pracowników. Mobilne relaksacyjne gogle VR TierOne GO, o których mowa, oferują przyjazne środowisko odpoczynku. W wirtualnym otoczeniu prowadzona jest relaksacja za pomocą odpowiedniego obrazu przyrody w postaci filmów VR 360°. Relaks w wirtualnej sferze wspiera muzyka relaksacyjna i głos przewodnika obecny w każdej wirtualnej sesji relaksacyjnej. Mobilne gogle relaksacyjne VR TierOne GO, które nie wymagają podłączenia kablowego, to wygodne kompaktowe narzędzie do budowania odporności psychicznej, zrównoważenia napięcia i stresu u pracowników. 10-minutowe sferyczne filmy relaksacyjne pozwalają zdystansować się i nabrać sił do stawiania czoła zadaniom. Obecność sprzętu do relaksacji w organizacji jest jasnym sygnałem, że zdrowie psychiczne pracownika się liczy. Wyposaż swoją firmę w gogle relaksacyjne VR TierOne GO i przeciwdziałaj nieopłacalnym stratom zdrowia psychicznego!

Gogle VR TierOne GO to wygodne narzędzie do utrzymania zdrowia psychicznego pracowników.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap