Scroll to top

Zadbaj z VR o dobrostan psychiczny


Joanna Pidanty - 14 czerwca, 2022 - 0 comments

Dobrostan psychiczny to świetne samopoczucie i pozytywna ocena własnego życia. Chcemy czuć się dobrze i mieć dobre życie. Skupiamy się na zdobyciu zasobów materialnych, które nam to umożliwią. Pojawia się dobrobyt, ale nie zawsze dobrostan psychiczny. Aby go poczuć potrzeba czegoś więcej niż finanse. Dobrostan psychiczny żywi się pozamaterialnymi dobrami. Można o niego zadbać i warto to robić! Bo dobrostan daje energię, życiową aktywność i sprzyja utrzymaniu zdrowia.

Dobrostan psychiczny

Dobrostan to złożone pojęcie i niełatwe do zdefiniowania. Dobrostan utożsamiany jest ze szczęściem, dobrymi emocjami i zadowoleniem, powiązany jest ze zdrowiem. Trudno mówić o dobrostanie psychicznym, kiedy pojawiają się zaburzenia w obszarze zdrowia. Z drugiej strony brak chorób nie oznacza dobrostanu. Odczuwany niski poziom dobrostanu psychicznego wymaga uwagi i wzmocnienia. Brak troski o obszary związane z dobrostanem wiąże się z ryzykiem wystąpienia problemów zdrowotnych. Najpowszechniejszym zaburzeniem psychicznym na świecie jest depresja. Jej objawy stoją na drugim biegunie tego, co nazywamy dobrostanem psychicznym. Depresja objawia się apatią, niemocą do radzenia sobie z codziennością, brakiem odczuwania przyjemności, niską samooceną oraz niechęcią do życia. Depresja z towarzyszącym lękiem wycofuje z korzystania z dostępnych zasobów, dlatego jakość życia osób z depresją obniża się. Dobrostan psychiczny zaś bazuje na wartościowym działaniu, które przynosi radość i przyjemność oraz poczucie spełnienia i sensu życia. Człowiek w dobrostanie psychicznym czuje spokój wewnętrzny, czerpie z zasobów otoczenia i funkcjonuje optymalnie.

Składniki dobrostanu psychicznego

Wyodrębnieniem składników dobrostanu psychicznego zajęła się amerykańska psycholog Carol Ryff. Stworzyła ona sześcioczynnikowy model dobrostanu psychicznego wykraczający poza poczucie przyjemności w życiu. Model zawiera takie warunki dobrostanu psychicznego jak: samoakceptacja, panowanie nad otoczeniem, dobre relacje z innymi, rozwój osobisty, posiadanie celu życiowego i autonomia. Zatem w staraniach o dobrostan psychiczny należy akceptować i szanować siebie, aktywnie kreować i wpływać na własne otoczenie, pielęgnować relacje międzyludzkie, doskonalić się, dążyć w swych działaniach do celu bez sprzeczności z własnym systemem wartości. To niemal gotowa recepta na zachowanie dobrostanu psychicznego. Czy umiesz ją zrealizować?

Na dobrostan pozytywnie wpływają relacje z zaufanymi osobami, które lubimy.

Dobrostan w stresie

Dobrostan wymaga pracy w wielu obszarach. Idealnie, gdy życiowe i zawodowe role pozwalają na harmonijną realizację składników dobrostanu. Wiemy dobrze, że wymagania współczesnego świata są duże i zagrażają równowadze psychicznej. Przeciążenie stresem sprawia, że nastawienie do zadań zmienia się na negatywne, a nastrój ulega obniżeniu. Zauważają to pracodawcy, którzy w trosce o swoich pracowników (i swój biznes) wprowadzają koncepcje well-being w firmach. Stresujące przeżycia nie są związane jedynie z pracą, stres towarzyszy poważnym chorobom i utracie zdrowia i sprawności. Pod wpływem nadmiaru sytuacji stresowych, ale także deficytu pozytywnych przeżyć i doświadczeń przychodzi obniżony nastrój, bierność i złe samopoczucie, które niestety może się utrwalić i skutkować depresją. W depresyjnym poczuciu niemocy trudno myśleć o sobie dobrze, pielęgnować relacje, dbać o swój rozwój lub wpływać na otoczenie. Depresja jest niekorzystnym stanem, którym trzeba się zająć i przeciwdziałać nawrotom. Profilaktyką przeciwstresową i przeciwdepresyjną może być rodzina, natura i inne dobra wokół nas. Z ratunkiem może przyjść także technologia VR.

Wirtualne źródło dobrostanu

Troska o dobrostan, to troska o swoje zasoby, także te wewnętrzne, które posłużą w sytuacjach trudnych, stresowych i kryzysowych. Dla zachowania dobrostanu psychicznego potrzebny jest wypoczynek, czas na spotkanie z własnymi emocjami, życzliwe i przyjazne środowisko, które pozwoli obniżyć doznawany stres. Gdy nie mamy dostępu do otoczenia, które nas psychicznie wesprze, możemy efektywnie przeciwdziałać stresowi i złemu samopoczuciu w środowisku wirtualnym. Urządzenie medyczne VR TierOne powstało, by wspomagać leczenie depresji. Służy terapii lęku i stresu oraz zachowaniu dobrostanu. Terapia oparta na idei wirtualnego Ogrodu Odrodzenia i założeniach psychoterapii ericksonowskiej sprzyja zdrowiu osób chorych i utrzymaniu kondycji osób zdrowych, które pragną wartościowego wzmocnienia, oderwania od rzeczywistości, uporządkowania emocji i efektywnego odprężenia. Kolejne sesje terapeutyczne VR TierOne trwają około 20 minut. To czas warty wygospodarowania, by skorzystać z wirtualnego zasobu życzliwości, nadziei i dobrego samopoczucia. Skuteczna metoda, by zasilić dobrostan. Totalne zanurzenie w dobroczynnym wirtualnym Ogrodzie wycisza wewnętrzne rozedrganie, wzmacnia siły psychiczne niezbędna dla zdrowia i starań o dobre życie..

Zadbaj o dobrostan psychiczny z VR TierOne.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap