Scroll to top

Źródła efektywności terapii VR TierOne


Joanna Pidanty - 26 października, 2023 - 0 comments

VR TierOne stanowi efektywną formę wsparcia psychiki i sprawdza się w niwelacji objawów depresji, stresu i stanów lękowych. Pomaga w uzyskaniu zaangażowania i zwiększenia motywacji do działania. Co sprawia, że innowacyjna terapia VR TierOne jest skuteczna? Poznajmy źródła jej efektywności.

Wirtualna Rzeczywistość

Immersyjne środowiska wykreowane za sprawą VR wpływają na umysł. VR potrafi sprawić, że z łatwością można zapomnieć o obecności w prawdziwym świecie. Efekt poczucia obecności w VR można wykorzystać w oddziaływaniu terapeutycznym. Terapia prowadzona za pomocą VR może być w wysokim stopniu skuteczna, ponieważ pozwala przenieść uwagę uczestnika w odpowiednie warunki. Wykreowany świat zajmuje umysł – to, co wirtualne staje się doświadczeniem o realnej sile wpływu. Efekt przeniesienia uwagi pozwala np. zminimalizować ból. Z kolei bodziec terapeutyczny podawany za pośrednictwem VR staje się zintensyfikowany. Pacjent w optymalnych warunkach wirtualnego Ogrodu Odrodzenia naprawdę czuje, że jest w terapii. Dlaczego sięgamy po VR? Bo Wirtualna Rzeczywistość sprawdza się w przypadku działań, których nie możemy zapewnić w realnym świecie. gdy otoczenie nie sprzyja, gdy brakuje psychoterapeutów, gdy brakuje możliwości dostarczenia wzmacniających doświadczeń pomocnych dla zdrowia psychicznego.

Zielony ogród

Praca w ogrodzie, przebywanie wśród zieleni, a nawet sama obserwacja ogrodowego terenu ma pozytywny wpływ na dobrostan człowieka. Śmiało można powiedzieć, że ogród zbliża do zdrowia. Istnieją naukowe doniesienia o wpływie terenów zielonych na zmniejszenie ryzyka wystąpienia depresji. Niegdyś pacjenci dawnych szpitali mogli korzystać z przyszpitalnych ogrodów, dziś nie zawsze jest to możliwe. Uczestnik terapii VR TierOne ma okazje znaleźć się bezpiecznie wprost w pięknym otoczeniu, nawet jeśli faktyczny dostęp do prawdziwego ogrodu byłby niemożliwy. Starannie zaprojektowana przestrzeń VR TierOne staje się miejscem terapii i budzi pozytywne skojarzenia. Przy tworzeniu wirtualnego otoczenia wykorzystano różne style ogrodów japońskich. Pojawiają się motywy: zielonych roślin, barwnych kwiatów, wody, krętych ścieżek. Wykorzystane zostały elementy małej architektury inspirowane Japonią: drewniane drzwi ogrodowe, mur z oknami, mostek, kamienna latarnia, drewniany stojak z gongiem. Zauważyć można także akcenty typowe dla suchego krajobrazu ogrodów ZEN – misterne wzory na piasku i ułożone kamienie. Piękno i symbolika malowniczego Ogrodu stają się częścią oddziaływań terapeutycznych. Poprzez przebywanie w zacisznej ogrodowej przestrzeni i współoddziaływanie wszystkich jej elementów pacjent może osiągnąć odpowiednie nastawienie i równowagę psychiczną.

Zdobiona brama otwierająca Ogród Odrodzenia ma wymiar symbolicznego przejścia.

Psychoterapia Ericksona

Terapia VR TierOne posiłkuje się elementami psychoterapii w nurcie ericksonowskim. Pomoc z użyciem metody Ericksona skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu pacjenta, bez analizowania przeszłości. Terapia prowadzona jest przy użyciu odpowiednich metaforycznych opowieści. Metafory i symbole użyte w terapii VR TierOne uruchamiają nieuświadomione zasoby wewnętrzne uczestnika niezbędne do pokonywania problemu, potrzebne do radzenia sobie z trudnościami w przyszłości. Metaforyczna opowieść kieruje uwagę na obecny stan i inicjuje proces potrzebnej zmiany. Psychoterapia ericksonowska należy do terapii krótkoterminowych, korzystanie z jej założeń umożliwia wsparcie pacjenta w dwutygodniowym cyklu terapeutycznym VR TierOne. Odpowiednio zbudowana atmosfera świata wirtualnego pomaga osiągnąć stan zrelaksowania i wzmożonej uwagi na komunikacji metaforycznej płynącej od wirtualnego terapeuty.

Immersyjna Rzeczywistości Wirtualna, estetyka ogrodu japońskiego i elementy psychoterapii Ericksona służą łagodzeniu objawów depresji i lęku.

Muzyka relaksacyjna

Odbieranie świata Wirtualnej Rzeczywistości odbywa się multisensorycznie, głównie za pomocą zmysłu wzroku, słuchu i dotyku.  Po założeniu gogli VR uczestnik poddawany jest immersji za sprawą płynących doznań wizualnych, a dzięki dołączonym słuchawkom również za sprawą doznań akustycznych. Słyszane dźwięki wpływają na samopoczucie, stanowią uzupełnienie obrazu. Dźwięki natury i muzyka stworzona przez człowieka mogą mieć dobroczynne działanie na organizm ludzki. Muzyka w terapii VR TierOne została skomponowana z uwzględnieniem walorów estetycznych i terapeutycznych. Oprawa dźwiękowa VR TierOne jest wynikiem pracy kompozytora i muzykoterapeuty. Odpowiednio skonstruowana muzyka elektroniczno-instrumentalna, przyjemne dźwięki otoczenia oraz dopracowane dźwięki towarzysząca interakcji pacjenta z wirtualnym światem, relaksują lub pobudzają do działania, w zależności od momentu terapii. Wysoka jakość warstwy muzycznej przyczynia się do wzrostu efektywności terapii VR TierOne.

Stymulacja poznawcza

Zadaniem uczestników terapii jest kolorowanie obrazu mandali za pomocą kontrolera, który w wirtualnym Ogrodzie widziany jest jako różdżka. W terapii zostały wykorzystane możliwości haptycznej interakcji ze środowiskiem VR. Wykonywaniu zadania za pomocą kontrolera towarzyszą odczucia wibracji w momencie dotyku różdżki do płótna. Haptyka zwiększa stopień interakcji ze światem VR.  Kolorowanie mandali pomaga skupić się na chwili obecnej, ćwiczy pamięć i spostrzegawczość. Obrazy nie są przypadkowe, za pomocą energii kolorów i kształtów wzmacniają aspekty życia potrzebne do funkcjonowania w zdrowiu i dobrostanie. Zadania przewidziane dla uczestniczących w terapii VR TierOne dają pozytywną informację zwrotną po ich wykonaniu. Ukończone zadanie wzmacnia poczucie sprawstwa. A ukończenie terapii prowadzi do redukcji objawów depresji i lęku, wzmacnia zdrowie psychiczne i poprawia samopoczucie.

Stymulacja poznawcza polegająca na kolorowaniu angażuje pacjenta do aktywnego uczestnictwo w terapii.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap