Scroll to top

W jaki sposób pracować z VR TierOne?


Joanna Pidanty - 2 marca, 2021 - 0 comments

Depresja, COVID-19, udar i zawał oraz inne choroby związane z utratą kondycji psychicznej, to główne obszary zastosowania VR TierOne. Praca z rozwiązaniem VR TierOne po krótkim instruktażu nie powinna przysparzać żadnych trudności operatorowi urządzenia. Starannie zaplanowane sesje, następujące po sobie w kolejnych dniach terapii, atrakcyjne wirtualne środowisko sprzyja utrzymaniu zainteresowania pacjenta. Ustalona długość cyklu terapeutycznego daje poczucie pewności, że wszystko przebiega planowo. Bezpieczeństwo, mnogość zastosowań i skuteczność w redukcji depresji, lęków i stresu przemawiają za stosowaniem rozwiązania VR TierOne, które jest pomyślane w taki sposób, by jego skuteczność terapeutyczna nie była zależna od umiejętności osoby obsługującej.

Pracując z VR TierOne należy jednak pamiętać, że tchnięcie w urządzenie terapeutycznej treści nie zwalnia personelu z empatii i troski wobec pacjenta. Dbałość o chorego powinna przejawiać się przede wszystkim poprzez udzielanie informacji o zabiegu w Wirtualnej Rzeczywistości, obserwację pacjenta w trakcie i reakcję w razie potrzeby.

Psychoterapia: w walce z depresją i lękami

Wizyta u psychoterapeuty to dla pacjenta duże przeżycie. Związane jest ono z bezpośrednim kontaktem z obcym dotąd człowiekiem, mocno osobistym charakterem spotkania oraz tabu społecznym jakim otoczone jest sięganie po pomoc psychologiczną. Zmowa milczenia na temat zdrowia psychicznego wyniesiona z domu i szkoły może blokować osoby potrzebujące wsparcia psychicznego w podjęciu psychoterapii. A w przypadku jej rozpoczęcia, pozostaje realizowana w tajemnicy z obawy przed stygmatyzacją i ostracyzmem, zwłaszcza gdy spadek formy psychicznej nie wiąże się z jawnym traumatycznym przeżyciem życiowym. Podczas wizyt zachowanie bezpieczeństwa i komfortu pacjentowi jest niezmiernie ważne, bowiem pacjentowi z reguły towarzyszy niepewność tego, co będzie się działo w gabinecie. Mnogość nurtów psychoterapeutycznych sprawia, że nie można generalizować w jaki sposób dokładnie przebiega wizyta u psychoterapeuty. Choć głównym założeniem jest konwersacja, to mogą być wykorzystywane inne pomocne elementy: rysunek, pisanie, pantomima, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Terapia VR TierOne utrzymana jest w nurcie psychoterapii ericksonowskiej, którą charakteryzuje duża skuteczność w krótkim czasie. Każdy pacjent to indywidualność, ale wspólną cechą są drzemiące wewnątrz ludzi siły i zasoby, które terapia ericksonowska pomaga wzbudzić i ukierunkować. Praca z zastosowaniem VR TierOne redukuje dolegliwości i przełamuje problemy relacyjne utrudniające współpracę. W praktyce gabinetu psychoterapeutycznego VR TierOne może stanowić terapię uzupełniającą. W szpitalu, na oddziale rehabilitacyjnym VR TierOne może być jedyną pomocą psychologiczną jaką otrzyma pacjent. Brak psychologów w szpitalach lub ich niedostateczna ilość, sprawia, że pacjenci w trakcie pobytu nie mają zapewnionej koniecznej opieki psychologicznej. Terapia VR TierOne jest bezpieczna i tak zaprojektowana, by nie wymagała konieczności obsługi przez wykwalifikowanego pracownika, ani zapewniania specjalnego gabinetu, co wobec nieprzyjaznych pomieszczeń szpitalnych jest ogromnym atutem.

VR TierOne jako pomoc w pracy psychoterapeuty.

Rehabilitacja: motywacja w chorobie, poprawa funkcji poznawczych

Udar

W przypadku udaru mózgu pojawiająca się depresja to szczególnie niekorzystne zjawisko, ponieważ uniemożliwia podjęcie koniecznej rehabilitacji i hamuje jej przebieg. Dyspozycyjność i wysiłek fizjoterapeuty nie zagwarantują sprawności, jeśli pacjent nie będzie miał chęci i sił, by wyzdrowieć i współpracować. Reagowanie na problemy emocjonalne pacjentów jest istotne, ponieważ to one stanowią o aktywności ruchowej pacjenta. Depresja może mieć związek z występującą po udarze afazją. Zaburzona mowa i/lub zdolność rozumowania słów pozbawia chorego możliwości komunikowania się werbalnego ze światem. Taka sytuacja potęguje zły stan psychiczny i utrudnia proces zdrowienia, pacjent nie rozumiejący poleceń, pogrążony w apatii nie może ich wykonać. Włączenie VR TierOne w rehabilitację możliwe jest u chorych spionizowanych częściowo do pozycji siedzącej. Terapia VR przystosowana jest do osób poruszających się na wózku, samodzielnie siedzących z zachowanym kontaktem z otoczeniem.

Pacjentka przygotowywana do terapii VR TierOne.

Zadania, które przewidziane są dla chorego podczas terapii, aktywizują dotkniętą udarem kończynę górną i zwiększają ruch rotacyjny głowy w stronę bezpośrednio zajętą. Opowieść terapeutyczna, wirtualne środowisko atrakcyjne wizualnie, nagradzane każde wykonane zadanie oraz warstwa muzyczna VR TierOne poprawiają samopoczucie pacjenta i dają motywację do działania. System zaprojektowany jest w taki sposób, że w razie trudności z wykonaniem zadania, pomaga pacjentowi je ukończyć. Zatem wskazaniem do zastosowania cyklu terapeutycznego w wirtualnym środowisku jest spowodowany obniżonym nastrojem brak motywacji do rehabilitacji zaburzonych czynności po udarze. Dodatkowo, między kolejnymi sesjami, zaleca się kolorowanie dedykowanej książeczki z obrazkami VR TierOne w celu poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej pacjenta oraz polepszenia zdolności komunikacji z otoczeniem.

Zawał

Nikt nie może wyzdrowieć za pacjenta i pokonać jego trudności. Ale można pacjentowi pomóc budując jego motywację i pielęgnując moc sprawczą. Pacjenci po zawale również borykają się z brakiem motywacji oraz z lękiem o własne życie. Strach po zawale serca, który utrudnia rehabilitację kardiologiczną jest wskazaniem do terapii VR TierOne. Drugą i mniej oczywistą stroną medalu w problemie z motywacją do rehabilitacji kardiologicznej jest paradoksalnie dobre samopoczucie po zawale i stąd negatywne nastawienie do podejmowania wszelkich działań na rzecz zdrowia. Jeżeli pacjent przed zawałem czuł się źle, a po uzyskaniu pomocy medycznej nastąpiła poprawa uważa, że nie potrzebuje żadnych terapii, zmian nawyków żywienia i stylu życia. W obu przypadkach należy dążyć do podjęcia adekwatnej aktywności ruchowej. Zarówno brak ruchu z obawy przed wystąpieniem powtórnego epizodu sercowego, jak i brak zmiany w dotychczasowym trybie życia nie sprzyja profilaktyce kardiologicznej. Wykorzystanie terapii VR TierOne pozwala zredukować lęki, wyciszyć i zmotywować pacjenta, co jest istotne w profilaktyce kolejnego zawału. VR TierOne jest terapią niefarmakologiczną, bezpieczną w stosowaniu, niepowodującą skutków ubocznych. Przed rozpoczęciem terapii VR TierOne należy pacjentowi objaśnić, że w wirtualnym świecie nie będzie sam, a będzie prowadzony głosem wirtualnego terapeuty.

COVID-19

Osoby, które przeszły COVID-19 skarżą się nie tylko na zmniejszoną wydolność oddechową, ale i na spadek samopoczucia. Stany depresyjne i lękowe oraz zespół objawów określany mianem mgły mózgowej uniemożliwia normalne funkcjonowanie, powrót do pracy i życia społecznego. VR TierOne w rehabilitacji chorych po COVID-19 wzmacnia psychiczną stronę zdrowia. Sprawdza się w terapii mgły pocovidowej wspierając osłabioną percepcję, koncentrację i myślenie. Zaplanowany na dwa tygodnie cykl terapeutyczny z powodzeniem zostanie ukończony przez pacjenta w czasie pobytu na oddziale, który najczęściej wynosi 14-21 dni. Trening relaksacyjny z użyciem VR pomaga w odnalezieniu sił do korzystania z innych oferowanych zajęć wymagających wysiłku od pacjenta. Elementy sprzętu VR TierOne można łatwo zdezynfekować. Dodatkowo zaleca się stosowanie jednorazowych nakładek ochronnych pod gogle VR, zapewniających higienę i bezpieczeństwo użytkowania.

Relaks: dobra relacja ze sobą

Chroniczny stres może być przyczyną zaburzeń układu nerwowego, wpływając na neurogenezę, co objawia się spadkiem funkcji poznawczych – pogorszenie rozumowania, pamięci, uwagi. Długo utrzymujące się stresujące doświadczenia mogą indukować pojawienie się depresji. Życie w pędzie i brak umiejętności relaksacji doprowadza do zaniedbań w sferze psychicznej. Dbanie o dobrostan psychiczny jako forma profilaktyki zdrowia psychicznego stało się nie tylko modne, ale i konieczne względem pracowników. Stres związany z nadmiarem obowiązków zawodowych przekłada się na obniżenie sprawności podejmowania decyzji i rozwiązywanie problemów, co może przekładać się na dobro firmy zestresowanego pracownika. VR TierOne może być uzupełnieniem strategii well-being realizowanej przez pracodawcę i wpisywać się w ideę tworzenia tzw. pokoju odpoczynku w miejscu pracy. Podróż w głąb siebie daje spokój i poczucie odzyskania kontroli nad życiem. Poddanie się relaksowi daje uczucie zatrzymania czasu na chwili, która jest teraz. Środowisko VR dało się poznać szerokiemu gronu odbiorców dzięki grom i rozrywce w wirtualnym świecie wywołując efekt wow. Warto zwrócić uwagę, że VR TierOne to wyrób medyczny, którego głównym celem jest efekt terapeutyczny i redukcja dolegliwości. Nowoczesna forma terapii VR automatycznie podzielona na 20-minutowe sesje i niewymagająca obsługi przez fachowca jest atrakcyjnym sposobem na stres korporacyjny.

Sesja relaksacyjna VR TierOne skutecznie pomaga pracownikom w redukcji stresu.

Rozwiązanie VR TierOne to pomoc dla zdrowia psychicznego. Elementy psychoterapii podane w nowoczesnym technologicznie wydaniu pomagają spojrzeć pacjentom inaczej na pomoc psychologiczną i przełamywać uprzedzenia dotyczące korzystania z takiej pomocy. Uzyskane życiodajne siły, dają nowe spojrzenie na dbanie o własne zdrowie psychiczne, które po opuszczeniu placówki medycznej może być kontynuowane  „w przyszłości w innym miejscu i w innym czasie” cytując wirtualnego terapeutę VR TierOne.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap