Scroll to top

VR TierOne jako wsparcie w klinice leczącej skutki COVID-19


Joanna Pidanty - 19 sierpnia, 2021 - 0 comments

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała się scharakteryzować chorobę COVID-19 jako pandemię. Nowa sytuacja zmusiła do szukania sposobów zapobiegania infekcjom, ratowania życia oraz minimalizowania skutków choroby. Pacjenci, którzy pokonali koronawirusa doświadczają szeregu problemów zdrowotnych nazwanych zespołem pocovidowym. W dużej mierze konsekwencje dotyczą zdrowia psychicznego, dlatego pacjenci po COVID-19 mogą stanowić znaczną grupę pacjentów gabinetów psychoterapeutycznych. W obliczu czynnika katastroficznego, jakim jest pandemia i stresora, jakim jest przebycie choroby, której obawia się cały świat, nie dziwi pilne zapotrzebowanie na pomoc psychice ozdrowieńców w ośrodkach leczących skutki COVID-19.

Wszystkie następstwa COVID-19 nie są znane, ale już wiemy, że mogą być one długoterminowe. Długi COVID-19 to określenie na stan przedłużającego się powrotu do zdrowia po przebytym zakażeniu. Dla ocalałych z choroby to powód do zmartwień i szukania pomocy. Zgodnie z rosnącą potrzebą, rozpoczęto projektowanie usług dedykowanych ozdrowieńcom. Oferowane są pobyty rehabilitacyjne dla osób, które skarżą się na pocovidowe powikłania fizyczne i psychiczne.

Ślady po chorobie

Negatywne konsekwencje zachorowania na chorobę wywołaną szkodliwym czynnikiem SARS-CoV-2 dotyczą nie tylko układu oddechowego. Pojawiający się stan zapalny może objąć tkanki nie tylko płuc, ale także mózgu i serca. Powikłania spowodowane wirusem dotyczą naczyń krwionośnych, dlatego bogato unaczynione narządy jak nerki i wątroba mogą być narażone na niewydolność. Uszkodzone narządy to zwiększone ryzyko dolegliwości zdrowotnych w przyszłości. Pojawiające się powikłania zakrzepowe stanowią groźbę wystąpienia zawału i udaru. Ślady po chorobie nie ograniczają się tylko do spadku sprawności oddechowej i wydolności fizycznej. Utrzymujące się uciążliwe objawy po COVID-19 to:

  • chroniczne zmęczenie,
  • problemy z pamięcią, orientacją i koncentracją,
  • depresja,
  • lęk,
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • utrata węchu lub smaku

Zgłaszane i utrzymujące się czasie powyższe objawy mogą dotyczyć wszystkich grup pacjentów, nawet tych, którzy infekcje przeszli skąpoobjawowo lub bezobjawowo.

Ślady po COVID-19 widoczne są w ciele, ale choroba odciska piętno także na psychice.

Problem ozdrowieńców

Dotkliwym problemem ozdrowieńców stały się kłopoty natury psychicznej i neurologicznej. Od początku wybuchu pandemii istniały obawy, że ocaleni z COVID-19 będą narażeni na następstwa neuropsychiatryczne. Obawy te były zasadne w oparciu o monitorowanie pacjentów, którzy zakażeni byli innymi koronawirusami i borykali się właśnie z takimi konsekwencjami. Gdy objawy fizyczne przestają dominować, prawdziwym problemem ozdrowieńców są zaburzenia funkcji poznawczych zwane mgłą mózgową, które obejmują między innymi spadek szybkości myślenia, trudności w koncentracji i dezorientację. Objawy te implikują spadek pewności siebie i pogarszają jakość funkcjonowania. Dla ozdrowieńców aktywnych zawodowo takie objawy niesprawności intelektualnej są sporym utrudnieniem i budzą frustrację. Organizm dotknięty zaburzeniami poznawczymi potrzebuje odpoczynku, jednocześnie wskazane jest ćwiczenie mózgu. Urządzenie medyczne VR TierOne potrafi zapewnić relaksację i trening funkcji poznawczych koniecznych dla poprawy stanu poznawczego osób po przebytej chorobie COVID-19.

Pomoc po COVID-19

Ośrodki medyczne poszerzają swoją działalność o ofertę dedykowaną osobom, które zmagają się z następstwami zdrowotnymi zakażenia koronawirusem. Choroba COVID-19 niesie konsekwencje dla zdrowia psychicznego, dlatego pakiety rehabilitacyjne dla ocalałych zawierają w swoim programie wsparcie psychologiczne.

Choroba i wysoka konieczność ochrony przed niewidzialnym zagrożeniem może powodować zaburzenia psychiczne.

Należy spodziewać się, że nie tylko choroba, ale również konieczność stosowania środków zapobiegawczych rozprzestrzeniania się choroby (izolacja, kwarantanna, dystans społeczny, zakaz przemieszczania się, opuszczania domostwa oraz konieczność stosowania środków ochrony osobistej)  przynosić będą niekorzystne skutki dla zdrowia psychicznego. Pacjenci po COVID-19 są zagrożeni zaburzeniami psychicznymi. Osoby ozdrowiałe potrzebują psychointerwencji z powodu choroby i sposobu jej leczenia. Doświadczenie hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medyczne, konieczność poddania się intubacji i sztucznej wentylacji pozostawia lęk i niesie ryzyko wystąpienia stresu pourazowego (PTSD). W kompleksowym leczeniu i zapobieganiu powikłań COVID-19 ważne miejsce zajmuje pomoc w odniesieniu do zdrowia psychicznego. Dlatego VR TierOne jako wsparcie zdrowia psychicznego odnajduje swoje miejsce w klinikach leczących skutki COVID-19.

Nowa rzeczywistość

Nowa rzeczywistość ozdrowieńców to nie tylko gorsza forma fizyczna, ale również brak energii i poczucie przytłoczenia. Usługi medyczne muszą dostosować się i wyposażyć w odpowiednie zasoby, by sprostać potrzebie leczenia skutków COVID-19 obejmującej leczenie depresji, stanów lękowych i stresu. Nowa rzeczywistość może przedstawiać się znacznie lepiej dzięki zastosowaniu w procesie leczenia skutków COVID-19 wirtualnej terapii VR TierOne. Innowacyjne urządzenie z powodzeniem wspiera kompleksową rehabilitację ukierunkowaną na remisję skutków choroby COVID-19. Terapia VR TierOne znalazła się w programie pierwszej w Polsce rehabilitacji ozdrowieńców prowadzonej w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach. Terapia otwiera chorego i stanowi pierwszy krok, by zacząć pracować z pacjentem, by mógł realizować program rehabilitacyjny. Odwrócenie uwagi od negatywnych przeżyć za pomocą terapeutycznych elementów: opowieści, zadań, muzyki i wirtualnego ogrodu sprzyja poprawie samopoczucia i zmienia zaangażowanie pacjenta w prowadzoną rehabilitację. Wzrost motywacji do zaplanowanych ćwiczeń, które wymagają wysiłku od pacjenta sprawia, że pobyt rehabilitacyjny jest maksymalnie dobrze wykorzystany przez pacjenta. Większa aktywności fizyczna to nie wszystko.

Scenariusz wirtualnej terapii pomaga w odzyskiwaniu sprawności poznawczej utraconej po COVID-19.

Aktywizacja poznawcza w wirtualnym świecie i pokonywanie symptomów określanych terminem mgły mózgowej jest możliwa dzięki terapeutycznym zadaniom wspierających osłabioną pamięć, uwagę i koncentrację. Wirtualna sceneria niesie możliwość obcowania z estetycznym ogrodem, co przy deficycie natury z powodu izolacji niesie dodatkowe pozytywne efekty dla psychiki ozdrowieńca. Podczas rehabilitacji pocovidowej odciążenie psychiczne jest równie ważne jak trening wydolnościowy i ćwiczenia oddechowe. VR TierOne zapewnia dobrostan psychiczny pacjentów i wspiera skuteczność prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych. Dla personelu medycznego oznacza komfort pracy zarówno z urządzeniem, jak i zmotywowanym pacjentem. Dzięki VR TierOne stres, zaburzenia depresyjne, lękowe i poznawcze maleją, a motywacja i skuteczność kompleksowej rehabilitacji pocovidowej wrasta.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap