Scroll to top

VR TierOne – jak działa i dlaczego pomaga?


Joanna Pidanty - 2 lutego, 2021 - 0 comments

Rozwiązanie terapeutyczne VR TierOne powstało w odpowiedzi na jedno z największych zagrożeń zdrowotnych na świecie jakim jest depresja. Choroba występuje powszechnie na świecie jednak zauważono, że największy odsetek chorych to osoby w wieku 60+. Zmieniający się model demograficzny państw wysoko rozwiniętych, który już nie przypomina tradycyjnej piramidy z szeroką podstawą, wskazuje na coraz dłuższe życie ludzkie. Długowieczność, choroby związane z wiekiem oraz depresja nie są dobrym prognostykiem jakości życia. W leczeniu wciąż marginalizuje się zdrowie psychiczne dając priorytet fizycznej stronie zdrowia. Uzyskanie dobrostanu psychicznego jest kluczowe w odzyskiwaniu fizycznej sprawności w przebiegu ciężkich chorób.
Rosnąca z roku na rok liczba chorych na depresję na świecie, każe szukać rozwiązań, które uczynią psychoterapię dostępną dla tych, którzy jej potrzebują. Brak wystarczającej liczby terapeutów i pewne obawy chorych przed korzystaniem z pomocy psychoterapeuty, czynią tę część społeczeństwa skazanym na obniżenie jakości życia. VR TierOne pomaga, ponieważ jest połączeniem tego, co uzdrawia, w przemyślaną całość przeniesioną w Wirtualną Rzeczywistość, gdzie nic nie jest dziełem przypadku.

Ogród Odrodzenia

Zespół VR TierOne kreując otoczenie, w którym odbywa się terapia, zwrócił się ku zamysłowi hortiterapii. Wspomaganie zdrowienia ogrodem jest znane od dawna, zepchnięte przez nowoczesną medycynę na margines, ponownie przeżywa swój renesans. Tradycyjnie w Europie ubiegłych wieków przy budynkach szpitali psychiatrycznych zakładane były ogrody, które sprzyjały leczeniu. Ogród o wysokich walorach estetycznych sprzyja kontemplacji i rekonwalescencji. Literatura przytacza przykłady, że sam widok zieleni z okna szpitalnego przyspiesza zdrowienie pacjentów. Tęsknota za terenami zielonymi jest naturalna, niezaspokojona wprowadza w przygnębienie.

VR TierOne umożliwia pacjentowi zanurzenie się w kwitnącym ogrodzie bez względu na niepełnosprawność ruchową.

Założenie przyszpitalnego ogrodu nie zawsze jest możliwe i wymaga czasu chociażby na wzrost roślin. Kolejnym problemem jest pokonanie barier architektonicznych i zapewnienie dostępu do ogrodu osobom z ograniczeniami ruchowymi. Stąd idea przeniesienia pacjenta do ogrodu wirtualnego o zbawiennych walorach, dostępnego i przyjaznego dla każdego pacjenta. Dzięki pomocy merytorycznej projektantki ogrodów, będącej równocześnie psychologiem, Ogród Odrodzenia VR TierOne objawia się jako kojąca przestrzeń wykorzystująca elementy japońskiej sztuki ogrodniczej. Terapia ogrodem w warunkach wirtualnych odbywa się poprzez pełne zanurzenie w tym środowisku. W stanie totalnej immersji pacjent obserwuje krajobraz, doświadcza dźwięków natury i wsłuchuje się w narrację lektora. Poddany terapii dba o ogród w metaforyczny sposób. Z każdą sesją ten konkretny Wirtualny Świat, w którym terapeuta wita podczas pierwszej sesji, zostaje oswojony przez zaangażowanie chorego. Powtarzany wysiłek zbliża pacjenta do otoczenia, by w ostatnich sesjach stać się jego własnym Ogrodem Odrodzenia.

Totalna immersja

Rozwój technologii i zastosowanie najnowszych rozwiązań sprawiło, że użytkownik VR TierOne zostaje wprowadzony w stan totalnej immersji. Całkowite odcięcie od stresujących warunków szpitalnych i wszelkich dystrakcji umożliwia skuteczne przeprowadzenie terapii. Pełne zanurzenie w wirtualnym świecie jest możliwe dzięki bodźcowaniu pacjenta za pomocą obrazu, dźwięku i dotyku. Twórcy urządzenia zadbali o najwyższej jakości headset o szerokim polu widzenia, zapewniający trójwymiarowy obraz o wysokiej rozdzielczości oraz wysokiej jakości przestrzenny stereofoniczny dźwięk. Kontrolery rejestrujące ruch ręki w przestrzeni odwzorowują go z wysoką precyzją. Dzięki technologii haptycznej pacjent otrzymuje informacje zwrotną o zaistniałej interakcji z otoczeniem wirtualnym, który odbierany jest jako dotykalny. Osiowy system wykrywania ruchu 6 DoF (6 stopni swobody) zapewnia swobodę ruchu w 6 osiach w przestrzeni trójwymiarowej. Użytkownik może poruszać głową i rozglądać się oraz zmieniać pozycję ciała, a to co zobaczy będzie zgodne z przyjętą pozycją.

Opowieść terapeutyczna

Wsparcie psychicznej warstwy zdrowia odbywa się za pomocą skonstruowanej specjalnie dla VR TierOne opowieści terapeutycznej. Opowieść utrzymana w nurcie psychoterapii ericksonowskiej opracowana została przez certyfikowaną psychoterapeutkę i poddana superwizji przez Polski Instytut Ericksonowski. Opowieść snuta przez wirtualnego terapeutę wywołuje stan wzmożonego skupienia, w którym pacjent chłonie terapeutyczne bodźce. Wirtualny terapeuta prowadzi chorego przez wszystkie sesje w Ogrodzie Odrodzenia. Wpiera go i wzmacnia pozytywnie. Opowieść uruchamia tkwiące w człowieku zasoby niezbędne do odzyskania zdrowia. Odpowiednio dobrany głos lektora oraz stworzona przez muzykoterapeutów oprawa muzyczna sprawiają, że pobyt w wirtualnym Ogrodzie Odrodzenia sprzyja uzyskaniu stanu relaksacji. Pełna metafor i symboli treść audiowizualna motywuje pacjenta do dalszej rehabilitacji. W trakcie opowieści pacjent wykonuje zadania związane z kolorowaniem mandali. Kolorowanie nie tylko wspiera koordynację wzrokowo-ruchową, ale odpręża i wycisza rehabilitowanego. Każde wykonane zadanie przynosi pozytywny efekt w Ogrodzie Odrodzenia, a to sprawia, że pacjent dostrzega sens swojego działania.

Obcowanie z mandalą usprawnia procesy poznawacze: pamięć, uwagę i percepcję.

Małe kroki

Dwutygodniowa terapia VR TierOne dopasowana została do długości pobytów leczniczych w ośrodkach medycznych. Stworzona tak, by pacjent w trakcie turnusu rehabilitacyjnego ukończył cały program terapeutyczny VR TierOne. Terapia podzielona jest na 8 sesji trwających do 20 minut każda oraz sesję wprowadzającą – oswajającą z wirtualnym światem. Długość jednej sesji podyktowana jest efektywnością koncentracji w czasie, która jest najwyższa w przeciągu pierwszych kilkunastu minut. Sesje następują po sobie w ustalonym szyku, reprezentując kolejne dni w Ogrodzie Odrodzenia. Celem terapii jest skupienie uwagi pacjenta na tym co „tu i teraz”, ale z uwzględnieniem przyszłości, która dzięki temu skupieniu i dzisiejszej pracy będzie lepsza. Metodą małych kroków, z wielką cierpliwością terapeuta prowadzi pacjenta przez wszystkie dni terapii. Chory jest nagradzany w każdej sesji za swoje zaangażowanie. Nagradzanie pełni rolę wspierającą i motywującą.

Rola symboli

Terapia VR TierOne w widoczny sposób operuje symbolami, które przybliżają podobieństwo wirtualnego ogrodu do stanu zdrowia chorego. Opowieść obfituje w metafory zwiększające oddziaływanie treści audio na odbiorcę. Sugestywnie przedstawiony poszarzały Ogród Odrodzenia symbolizuje osłabione zdrowie, a zakwitające po każdej sesji wiosenne kwiaty oznaczają jego odrodzenie. Symbolika nawiązująca do sytuacji chorego, pozwala mu naocznie stwierdzić, że podjęcie działań ma sens i przynosi efekty. Moment zrozumienia symbolu czyni poddanego terapii silniejszym i gotowym do działania w realnym świecie.

Zasilenie roślin wodą symbolizuje zasilenie zdrowia kolejną sesja terapeutyczną.

Terapia niefarmakologiczna

Terapia VR TierOne jest bezpieczną i niefarmakologiczną metodą leczenia. Zastosowanie rozwiązań wysokiej technologii VR gwarantuje brak efektów ubocznych. Zamknięcie terapii w wirtualnym świecie umożliwia korzystanie z niej w tych miejscach, które nie dysponują odpowiednią liczbą osób wykwalifikowanych do niesienia pomocy psychologicznej. VR TierOne nie zastępuje psychoterapeuty, ale wspomaga pracę z pacjentem podczas rehabilitacji, w której stan psychiczny pacjenta jest kluczem do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników zdrowotnych.

Autorskie urządzenie

Urządzenie medyczne zostało zaprojektowane i wykonane przez multidyscyplinarny VR TierOne. Umożliwia ono wejście do wirtualnego Ogrodu Odrodzenia i prowadzenie w nim terapii. Dołożono wszelkich starań, aby obsługa profesjonalnego urządzenia była łatwa. Wyrób medyczny VR TierOne może być obsługiwany przez osoby nie będące lekarzami lub terapeutami. VR TierOne pomaga nie tylko pacjentom, ale i personelowi medycznemu w jego codziennej pracy.

Gotowe do użytku urządzenie medyczne VR TierOne.

Badania naukowe

VR TierOne to naukowo potwierdzone skuteczne rozwiązanie medyczne. Zakończone badania nad zastosowaniem VR w zakresie:

  • wspomagania rehabilitacji oddechowej przeprowadzone w Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach oraz na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
  • wspomagania leczenia depresji wieku podeszłego przeprowadzone w Fundacji Aktywizacji Seniorów SIWY DYM we Wrocławiu,
  • użyteczności w kardiologii przeprowadzone na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w Centrum Kardiologicznym Pro Corde we Wrocławiu,
  • wspomagania rehabilitacji poudarową przeprowadzone w Fondazione Ospedale San Camillo IRCCS w Wenecji, na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Centrum Rehabilitacyjnym „Repty” w Tarnowskich Górach

pokazały, że VR TierOne obniża poziom depresji, lęku i stresu u wszystkich wymienionych grup chorych. Zespół VR TierOne jest zainteresowany przeprowadzeniem badań skuteczności rozwiązania terapeutycznego w kolejnych placówkach.

Nasze spostrzeżenia

Po obserwacjach i rozmowach z poddanymi terapii VR TierOne można stwierdzić, że taka forma terapii budzi fascynację, zadowolenie, a nawet wzruszenie. Oddziaływanie na wiele zmysłów uruchamia zamierzone procesy emocjonalne. Pozostawanie pod opieką daje poczucie bezpieczeństwa i wrażenie niezmąconego lękiem i smutkiem umysłu. Spokojny umysł podejmuje dobre i racjonalne decyzję, także w zakresie własnego zdrowia. Terapia jest przewidziana dla osób chorych, dla których korzyści z terapii VR TierOne będą największe. Jednak nie istnieją przeciwwskazania, by z jej dobrodziejstw z powodzeniem nie mogły korzystać osoby zdrowe, które potrzebują głębokiego relaksu i odbudowy sił. Zauważyć warto, że powszechnie stosuje się różne środowiska, które mają zminimalizować ból fizyczny i umożliwić poprzez optymalne warunki łatwiejsze wykonywanie ćwiczeń i rehabilitację. Może to być kriokomora lub popularny basen. Co jednak, gdy boli dusza, a przeciążenie psychiczne jest tak duże, że ten rodzaj dolegliwości uniemożliwia rehabilitację? Wprowadzenie pacjenta w immersyjny wirtualny świat terapii VR TierOne staje się wobec tego problemu skutecznym rozwiązaniem.

Terapia VR TierOne budzi entuzjazm u pacjentów bez względu na wiek.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap