Scroll to top

Bezpieczeństwo terapii VR TierOne


Joanna Pidanty - 15 lutego, 2023 - 0 comments

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie wykorzystaniem technologii VR w lecznictwie, w tym terapii zaburzeń zdrowia psychicznego. Jednocześnie każda nowa technologia wiąże się z ludzkimi obawami, które mogą okazać się bezpodstawne lub daleko na wyrost. W niniejszym wpisie omówione zostanie bezpieczeństwo terapii leczenia depresji i stanów lękowych za pomocą innowacyjnego urządzenia medycznego VR TierOne.

Terapia wirtualna

Wirtualna Rzeczywistość może być pomocna w przeprowadzaniu procesu terapeutycznego. VR to medium pozwalające odseparować uczestnika od dystraktorów zewnętrznych, uzyskać immersję i skupienie na chwili obecnej, bez względu na warunki panujące w realnym świecie. Totalne zanurzenie w terapeutycznej treści pozwala podnieść jej skuteczność. Wirtualna przestrzeń wykreowana przez VR TierOne jest estetyczna, przyjazna, bezpieczna, a doświadczenie spokojne. Pacjent nie musi obawiaćsię zetknięcia z wirtualnym światem. Od uczestnika nie jest wymagana umiejętność obsługi urządzeń VR, ani obycie z technologią Wirtualnej Rzeczywistości.Pierwsze spotkanie rozpoczyna się od sesji wprowadzającej pacjenta w świat terapii. Sesja INTRO pozwala zapoznać się z wirtualnym Ogrodem Odrodzenia przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego. W czasie pobytu w świecie VR uczestnik pozostaje pod opieką wirtualnego terapeuty, który towarzyszy pacjentowi w każdej kolejnej sesji terapeutycznej. Pacjent jest zaopiekowany i ma poczucie bezpieczeństwa.

Terapia niefarmakologiczna

Terapia VR TierOne została opata o elementy psychoterapii ericksonowskiej. Taka modalność zorientowana jest na wzbudzenie i wzmocnienie zasobów oraz ukierunkowanie sił tkwiących w uczestniku terapii. Terapia wirtualna ma stanowić wsparcie dla osób chorych, którzy mierzą się z depresją, lękiem i stresem. Jest to skuteczny rodzaj pomocy pacjentom, którzy doświadczyli ciężkiej choroby lub stanu, potrzebującym wsparcia psychicznego w trudnym czasie rekonwalescencji i rehabilitacji. Terapia niefarmakologiczna VR TierOne cechuje się wysokim profilem bezpieczeństwa i tolerancji i jest odpowiednia dla osób starszych.

Terapia skuteczna

Oddziaływanie za pomocą wirtualnej terapii VR TierOne zostało sprawdzone w toku badań w obszarach: rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, prehabilitacji onkologicznej oraz w zakresie wsparcia seniorów z terapii objawów depresji. Badania odbyły się za zgodą komisji etycznej i dowodzą skuteczności VR TierOne w redukcji depresji, stresu i lęku. Ponadto w badaniach wykazano pozytywny wpływ terapii VR na konstruktywne radzenie sobie z chorobą, wzrost aktywności i uczestnictwa w rehabilitacji. Rozwiązanie VR TierOne zyskało zaufanie szpitali i dziś z powodzeniem służy zdrowiu pacjentów w placówkach medycznych.

Rekomendacja dla VR TierOne – SP ZOZ MSWiA w Głuchołazach

Komfort użytkowania

Prowadzenie terapii VR TierOne jest wygodne dla personelu. Urządzenie nie wymaga kalibracji, nie istnieje więc ryzyko pomyłki. Terapia jest zaplanowana, sesje odbywają się w ustalonym porządku i trwają optymalny czas. Po krótkim przeszkoleniu z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia personel może nieść wsparcie chorym z objawami depresji, lęku i stresu. Wysokie kwalifikacje nie są potrzebne do prowadzenia terapii wirtualnej, co umożliwia korzystanie z niej w tych miejscach, które nie dysponują odpowiednią liczbą osób uprawnionych do niesienia pomocy psychologicznej. Terapia wirtualna nie wymaga zapewniania odpowiednich warunków, może odbywać się komfortowo w każdym miejscu i czasie. Dodatkowo urządzenie posiada w swej konstrukcji podstawę na kółkach, by móc je przewieźć. Z terapii mogą bez przeszkód korzystać osoby poruszające się na wózkach. Dla operatorów urządzenia VR TierOne oznacza to wygodną pracę z osobami niepełnosprawnymi ruchowo.

Higiena użytkowania

Urządzenie medyczne VR TierOne zostało przygotowane do pracy w środowisku szpitalnym. Higiena użytkowania jest szczególnie ważna w miejscach z dużym przepływem pacjentów. Profesjonalne urządzenie zostało pokryte łatwą w czyszczeniu powłoką – odporną antybakteryjną farbą. Elementy gogli styczne ze skórą pacjenta można dezynfekować, a w razie zużycia łatwo je wymienić na nowe. Higieniczne bezpieczeństwo podczas sesji VR TierOne zwiększają jednorazowe higieniczne maski pod gogle VR proponowane przez twórców rozwiązania.

Bezpieczeństwo bodźcowania

Dobrze zaprojektowana terapia pozwala na bezpieczne korzystanie z prozdrowotnych dobrodziejstw Wirtualnej Rzeczywistości. W pracy nad rozwiązaniem VR TierOne szczególną uwagę poświęcono wyeliminowaniu ewentualnych skutków ubocznych związanych ze stosowaniem VR. Podczas korzystania z VR TierOne nie występuje ryzyko choroby symulatorowej. Powoli zmieniające się środowisko wirtualnego Ogrodu Odrodzenia, spokojnie płynący przekaz audiowizualny, zachowanie optymalnego czasu pojedynczej sesji oraz zastosowanie wysokiej klasy gogli VR gwarantują bezpieczeństwo i przyjemny odbiór. Terapia VR TierOne jest tak pomyślana, aby nie przysparzać osobom chorym żadnych dodatkowych dolegliwości i przykrych doznań.

Rekomendowana pozycja siedząca w czasie terapii VR TierOne eliminuje ryzyko wystąpienia skutków ubocznych wynikających z zaburzeń funkcji błędnika.

Bezpieczeństwo treści

Kwestie bezpieczeństwa i skuteczności są priorytetem w dziedzinie medycyny i zdrowia pacjenta. Nie szkodzić, wykorzystać wiedzę, by przeciwdziałać cierpieniu i przynieść ulgę – to spełnione założenia VR TierOne. Terapeutyczna opowieść została opracowana przez certyfikowaną psychoterapeutkę i poddana superwizji przez Polski Instytut Ericksonowski. Opowieść snuta przez wirtualnego terapeutę została stworzona dla VR TierOne i posiada oryginalny charakter. Bezpieczna terapeutyczna treść pozwala uzyskać stan relaksacji i pozytywnego wzmocnienia. Terapia operuje motywem mandali, co nie stanowi zagrożenia dla duchowości i praktyk religijnych uczestnika terapii.

Przeciwwskazania do terapii

Każda interwencja posiada pewne ograniczenia. W przypadku terapii VR TierOne istnieje niewielka grupa przeciwwskazań, które podyktowane są względami bezpieczeństwa i możliwością skutecznego oddziaływania. Poniższe okoliczności stanowią stałe lub czasowe przeciwwskazania do terapii VR TierOne:

  • epilepsja fotogenna,
  • schizofrenia,
  • objawy wytwórcze,
  • zaburzenia afatyczne,
  • stan rekonwalescencji po operacji zaćmy,
  • rozrusznik serca lub inne implantowane elektroniczne urządzenie medyczne.

Oczywistym jest, że z udziału w terapii VR TierOne korzyści odniosą osoby z zachowaną funkcją wzroku i słuchu, rozumiejące język, w którym odbywa się terapia. Osoby z wadami wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm) mogą korzystać z terapii VR TierOne w okularach, które używają na co dzień. Dla bezpieczeństwa przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego VR TierOne należy ocenić stan pacjenta. W celu sprawnej weryfikacji istnienia przeciwwskazań zaleca się zastosowanie przygotowanego przez VR TierOne Formularza kwalifikacji pacjenta.

Formularz kwalifikacji pacjenta ułatwia proces zakwalifikowania pacjenta do terapii VR TierOne.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap