Scroll to top

Wirtualna Rzeczywistość na stres chorób przewlekłych


Joanna Pidanty - 10 sierpnia, 2023 - 0 comments

Choroba przewlekła jest obciążającym wydarzeniem. Jej objawy i konsekwencje mogą zagrażać dobrostanowi i wpływać na pogorszenie sytuacji życiowej. Choroba wiążę się z trudnościami natury fizycznej i emocjonalnej. Stres i obniżenie nastroju są w chorobie powszechne, ale pozostawienie chorego w takim stanie może być przyczyną dalszych kłopotów zdrowotnych. Wsparciu medycznemu nieodzownemu w chorobie powinno towarzyszyć wsparcie psychologiczne, które współcześnie może odbywać się za pomocą VR.

Istota choroby przewlekłej

Sednem choroby przewlekłej jest jej niemijający, utrzymujący się lub pogłębiający w czasie charakter. Pełne objawy choroby przewlekłej mogą pojawiać się rzutami lub rozwijać z upływem lat. Powodowane są w dużej mierze przez niekorzystne dla zdrowia zachowania i styl życia, wpływ czynników środowiskowych, genetycznych, a czasem patogenów. W przypadku części chorób przewlekłych zatrzymanie objawów i utrzymanie wysokiej jakości życia nie jest możliwe bez zaangażowania chorego. Jednak stres, lęk i depresja sprzyjają nieadaptacyjnej postawie wobec choroby. Zły stan psychiczny jest przeszkodą w skutecznym radzeniu sobie z chorobą przewlekłą.

Stres w chorobie przewlekłej

Stres choroby przewlekłej jest złożony. Choroba zaburza równowagę i sprawne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Stres może wzmagać się w czasie hospitalizacji, w okresach rzutu choroby, może być utrzymywany przez skupienie na negatywnych aspektach sytuacji zdrowotnej. Osobie chorej oprócz dolegliwości fizycznych może towarzyszyć: utrzymujące się napięcie, poczucie zagrożenia i osamotnienia, poczucie winy, niepewność co do przyszłości, lęk i wyczulenie na objawy płynące z ciała. Należy zauważyć, że doznawany stres może stać się czynnikiem ryzyka rozwoju kolejnych chorób i powodować nawrót objawów. Stan emocjonalny osoby chorej pozostaje w korelacji z postrzeganiem własnej sytuacji. Poprawa stanu emocjonalnego ułatwia przystosowanie się do choroby, pełni funkcję motywującą i dodającą energii. Działania zmierzające do poprawy nastroju i redukcji stresu w konsekwencji wpływają pozytywnie na kontrolowanie choroby. Osoby z chorobą chroniczną mogą odnieść korzyści z oddziaływania terapeutycznego w zakresie wzmocnienie zasobów, regulacji emocjonalnej oraz zmiany błędnych przekonań co do własnej sytuacji zdrowotnej.

Odczuwany stres wpływa na poczucie bezradności i bezbronności wobec choroby.

Wirtualna Rzeczywistość na stres choroby

Minimalizowaniu stresu związanego z chorobą i poprawie sytuacji chorego sprzyja psychoterapia. Niedostępność specjalistycznej pomocy to realny problem. Nowoczesna technologia VR zwiększa dostęp do programów terapeutycznych. Interwencje w Wirtualnej Rzeczywistości mogą skutecznie łagodzić stres, obniżać napięcie oraz redukować negatywne emocje towarzyszące poważnym chorobom. W poszukiwaniach odpowiedzi na stres u osób, które przebyły zawał serca, udar mózgu, COVID-19, chorują na POChP, chorobę nowotworową lub inne poważne schorzenie warto zwrócić uwagę na rozwiązanie VR TierOne. Terapia zapewniana przez urządzenie VR TierOne łagodzi to co niekorzystne – stres, lęk, depresję i równocześnie wzmacnia istotne dla zdrowia zasoby. Wznieca nadzieję, siłę życia, pracowitość, optymizm i zaufanie. Celem programu terapeutycznego prowadzonego w Wirtualnej Rzeczywistości jest również uświadomienie sytuacji i wskazanie możliwości osobistego panowania nad rozwojem choroby poprzez własną aktywność. Daje to potrzebną motywację do prozdrowotnego działania. Redukcja stresu, poprawa w zakresie emocjonalnym i poznawczym pozwala realizować zalecenia lecznicze lub rehabilitacyjne. Poprawa nastroju, wzrost motywacji i uwydatnienie sprawczości pacjenta, zapobiega inwalidztwu i spadkowi zadowolenia z życia z powodu doświadczanej choroby.

VR TierOne jest propozycją opartą o VR o udowodnionej skuteczności w redukcji stresu.

W kontekście radzenia sobie ze stresem w chorobie warte wspomnienia są strategie obejmujące relaksację. Wirtualna Rzeczywistość może wspomagać proces relaksacji i wyciszania. W tym celu powstały mobilne gogle relaksacyjne VR TierOne GO. Stres choroby związany z przebywaniem w przestrzeni szpitalnej z powodzeniem może być łagodzony z użyciem gogli relaksacyjnych VR TierOne GO. Kojące filmy VR 360° przedstawiające naturalne krajobrazy, uzupełnione relaksacyjnym nagraniem audio w postaci dźwięków przyrody, odpowiednio przygotowanej muzyki oraz prowadzącego relaksację głosu terapeuty, dają szansę na odzyskanie równowagi w stresie choroby. Wirtualne interwencje są wydajnym, skutecznym i przyjemnym w odbiorze sposobem wsparcia mentalnego. Skłania to do korzystania z VR do redukcji stresu i innych negatywnych emocji odczuwanych przez osoby z problemami zdrowotnymi.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap