Scroll to top

VR TierOne GO dla wsparcia samopoczucia osób z autyzmem


Joanna Pidanty - 20 kwietnia, 2023 - 0 comments

Wsparcie osób z autyzmem musi zostać poprzedzone próbą zrozumienia ich odmiennego sposobu postrzegania świata i potrzeb z tym faktem związanych. Stres, lęk oraz objawy depresji to rzeczywiste problemy, z którymi mierzą się osoby zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wirtualna relaksacja VR TierOne GO może przyczynić się do lepszego samopoczucia osób z autyzmem.

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, co oznacza, że rozwój osoby z autyzmem jest odmienny od standardowego. Objawy autyzmu mogą być zróżnicowane, występują w różnych natężeniach i zestawieniach. Osoby z autyzmem określa się również jako osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, osoby z ASD (z ang. autism spectrum disorder). U każdej osoby autyzm może wyglądać inaczej. Niezależnie od wieku i stopnia nasilenia objawów autyzm wpływa na funkcjonowanie jednostki. Symptomy autyzmu dotyczą 3 obszarów:

  • interakcji społecznych (trudności w nawiązywaniu relacji międzyludzkich),
  • komunikowania się (zaburzenia w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej),
  • sposobu zachowania (sztywność w zachowaniu, powtarzalność aktywności).

Objawy z tych obszarów należą do tzw. triady autystycznej. U większości osób ze spektrum autyzmu występują zaburzenia przetwarzania sensorycznego – nadwrażliwość lub obniżona wrażliwość na wrażenie zmysłowe (np. dźwięk, światło, dotyk). Osoby z autyzmem mogą unikać lub poszukiwać stymulujących bodźców. Autyzm nie jest chorobą, ale jego objawy przysparzają trudności w życiu codziennym, dlatego osoby te wymagają terapii.

Depresja, lęk i stres u osób z autyzmem

Niejednokrotnie podkreśla się demokratyczny charakter depresji, wiemy, że może ona dotyczyć każdego. Osoby z ASD należą do grupy osób szczególnie narażonych na występowanie objawów depresji i zaburzeń lękowych. Objawy depresji pokrywają się z objawami autyzmu, ukrywają się za nimi, dlatego bywają trudne do rozpoznania. Osoby z autyzmem odczuwają emocje tak jak osoby neurotypowe, odmienny może być natomiast sposób okazywania emocji. Złe samopoczucie może być manifestowane pobudzeniem. Przebodźcowanie może prowadzić do gwałtownej reakcji emocjonalnej zwanej meltdown, która ma na celu regulację układu nerwowego. Meltdown to krach emocjonalny powodowany nadmiarem stresu. Może objawiać się nagłym: atakiem płaczu, krzyku, paniki, agresji i autoagresji, towarzyszy temu gwałtowane rzucenia się na ziemię lub rzucanie przedmiotami. Innym sposobem na regulację emocji jest shutdown, polegający na wycofaniu się i odmowie interakcji z otoczeniem. Obie reakcje wynikają z poczucia dyskomfortu, przeciążenia, poczucia zagrożenia i lęku. Są sposobem poradzenia sobie z doznawanym stresem i napięciem. Zachowania te mogą być niezrozumiałe dla otoczenia i nie ułatwiają nawiązywaniu relacji. Podczas terapii poszukuje się sposobów na samoregulację, która jest bezpieczna i kontrolowana. Terapia ma na celu pomoc w radzeniu sobie z własnymi zmysłami, odczuciami i emocjami.

Odczuwanie świata przez osoby z autyzmem związane jest z dużą ilością lęku i stresu.

VR dla osób z autyzmem

Terapia osób z autyzmem polega na: nauce komunikowania się, trenowaniu umiejętności społecznych, nauce codziennych czynności, wzmacnianie zachowań pożądanych i eliminowanie zachowań niepożądanych w sytuacjach społecznych, nauce rozpoznawania emocji i stresorów, radzenia sobie ze stresem w sposób bezpieczny i adekwatny do sytuacji. Wszystkie działania zmierzają do poprawy radzenia sobie w świecie i zdobyciu większej niezależności. Praca z osobami autystycznymi wymaga indywidulanego podejścia i dostosowania do potrzeb i problemu konkretnej osoby. Dla osób z autyzmem Wirtualna Rzeczywistość jest atrakcyjna (podobnie jak w przypadku osób bez autyzmu), może wspierać edukację, terapię i samopoczucie. Udział w zajęciach z użyciem gogli VR daje wiele korzyści, pod warunkiem, że treść wirtualna jest dopasowana do szczególnych potrzeb osób z ASD. Bardzo dobrym rozwiązaniem, odpowiadającym potrzebom osób z autyzmem, jest relaksacja z użyciem gogli VR TierOne GO.

Gogle VR TierOne GO mogą być narzędziem pomocnym w prowadzonych zajęciach relaksacyjnych dla osób z autyzmem.

VR TierOne GO dla osób z autyzmem

Relaksacja jest niezbędnym elementem w terapii osób z autyzmem. Pomaga zniwelować lęk i stres oraz pokonać trudności przystosowawcze. Wspierającym działaniem dla osób z autyzmem jest tworzenie przyjaznych miejsc, w których osoby te będą mogły poczuć się dobrze i bezpiecznie, gdzie będą mogły odpocząć. Gogle VR TierOne GO urzeczywistniają takie miejsce. Dają możliwość relaksacji w spokojnym otoczeniu, bez hałasu, gwałtownych zmian i nieoczekiwanych bodźców, które mogłyby wystraszyć uczestnika. Relaksacja za pomocą mobilnych gogli VR TierOne GO służy osobom neurotypowym, może również przynieść korzyści osobom z zaburzeniami w spektrum autyzmu. Mobilne gogle VR TierOne GO z łatwością odseparowują od otaczających stresorów, stając się miejscem odosobnienia i ostoją. Gogle mają za zadanie ułatwić osiągnięcie stanu odprężenia, poprzez wygaszenie stresu i lęku w kojącym środowisku filmów sferycznych. Relaksacyjne filmy VR 360° wzbogacone terapeutycznym podkładem muzycznym, odgłosami przyrody oraz nagraniem lektorskim są pomocne w opanowaniu stresu. Relaksacja wirtualna przebiega w pozycji siedzącej, pod okiem prowadzącego sesję. Pomocnym dodatkiem w prowadzeniu relaksacji VR TierOne GO jest oprogramowanie na tablecie sterujące relaksacją, dzięki któremu można zdalnie uruchomić sesję relaksacyjną, ograniczając manipulowanie przy okularach VR. Dodatkowo prowadzący zyskuje podgląd do tego co dzieje się w goglach, na co patrzy uczestnik relaksacji. Gogle VR TierOne GO zmniejszają stan napięcia psychicznego, odprężają i poprawiają nastrój. Mogą stać się również oknem na świat. Wzbogacenie zajęć o relaksację VR TierOne GO daje szansę na zapobieganie i złagodzenie kryzysów oraz poprawę samopoczucia osób z autyzmem.

VR TierOne GO wspiera samopoczucie podopiecznych kieleckiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Fot. dzięki uprzejmości KTA Oddział Kielce.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap