Scroll to top

Jesteśmy dumni z VR TierOne

VR TierOne to tysiące godzin badań naukowych, najnowocześniejsza technologia
i co dla nas najważniejsze: skuteczna pomoc pacjentom.

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw.

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. nadzw.

Dyrektor ds. nauki

Kierownik naukowy projektu w ramach realizacji grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Profesor na Wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław, członkini Polskiej Akademii Nauk (PAN), 35 punktów Impact Factor w publikacjach z Listy Filadelfijskiej na temat roli psychiki w procesie zdrowienia, certyfikowana psychoterapeutka European Association of Psychotherapy, Nauczycielka psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, 20+ lat doświadczeń w pomaganiu pacjentom z różnymi schorzeniami

Paweł Pasternak

Paweł Pasternak

DYREKTOR GENERALNY

20+ lat doświadczenia w zarządzaniu firmami różnej wielkości. Wizjoner i pomysłodawca 3 firm, z których każda okazała się komercyjnym sukcesem.

Tomasz Mandzyn

Tomasz Mandzyn

Dyrektor ds. Technologii

15+ lat doświadczenia w tworzeniu opracowań graficznych 2D i 3D.
6 lat doświadczenia na stanowisku dyrektora technologicznego w trzech różnych spółkach.
Jako lider zespołu developerskiego stworzył 4 produkty informatyczne, każdy uznany przez klientów za sukces.

Grzegorz Rodziewicz

Grzegorz Rodziewicz

DYREKTOR FINANSOWY

20 lat doświadczeń na stanowiskach analityka finansowego i dyrektora operacyjnego.
Doświadczenie w organizacji procesów inwestycyjnych oraz w sprzedaży spółek.

Tomasz Bednarski

Tomasz Bednarski

Dyrektor ds. Strategii i produktu

15 lat doświadczeń w zarządzaniu procesem powstawania produktu. Współautorstwo w stworzeniu idei i przygotowaniu 8 produktów IT odnoszących sukcesy na rynkach międzynarodowych.

dr Jarosław Szczygieł, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej

dr Jarosław Szczygieł, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej

Badania naukowe

Lekarz – specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, doktor nauk medycznych, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego (UŚ w Katowicach) i zarządzania w ochronie zdrowia (UE w Katowicach), na co dzień kieruje I Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, zasiada również w Radzie Naukowej tego Szpitala, autor i współautor kilkunastu artykułów z zakresu rehabilitacji neurologicznej, prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla psychologów, logopedów i neurologopedów. Od 2009 roku uczestniczy jako badacz i współbadacz w badaniach klinicznych.

dr Justyna Mazurek, lekarz rehabilitacji medycznej

dr Justyna Mazurek, lekarz rehabilitacji medycznej

Badania naukowe

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta, doktor nauk o kulturze fizycznej. Adiunkt w Katedrze i ZRUM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz na Oddziale Rehabilitacji w Trzebnicy. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz Polskiego Towarzystwa Neurorehabilitacji. Jej główne obszary zainteresowania obejmują: holistycznie prowadzoną rehabilitację geriatryczną oraz potrzeby osób w podeszłym wieku.

dr Paweł Kiper

dr Paweł Kiper

Badania naukowe

Konsultant naukowy i przewodniczący badań w ramach projektu. 15+ lat doświadczenia klinicznego i 10+ lat doświadczenia w stosowaniu innowacyjnych technologii u pacjentów neurologicznych (np. Wirtualna Rzeczywistość, robotyka). Odpowiedzialny za Jednostkę Wirtualnej Rzeczywistości w laboratorium technologii neurorehabilitacji w szpitalu San Camillo IRCCS srl, Wenecja, Włochy. Doradca kliniczny studentów fizjoterapii na uniwersytecie w Padwie we Włoszech. Wykładowca na Uniwersytecie Lunex w Luksemburgu.

dr Sebastian Rutkowski

dr Sebastian Rutkowski

Badania naukowe

Naukowiec oraz nauczyciel akademicki Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, fizjoterapeuta z 10+ letnim doświadczeniem. Skoncentrowany wokół tematyki wirtualnej rehabilitacji. Autor pierwszej w Polsce rozprawy doktorskiej dotyczącej wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w rehabilitacji pulmonologicznej. Autor 30+ prezentacji na konferencjach naukowych, autor 15+ artykułów naukowych.

dr Katarzyna Turek

dr Katarzyna Turek

Opracowanie warstwy muzykoterapeutycznej

Muzykoterapeuta, muzyk, magister sztuki. Adiunkt w Zakładzie Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz konsultant muzykoterapii w Centrum Spotkań dla osób z otępieniem i ich opiekunów „Na Ciepłej” MOPS we Wrocławiu. Autorka publikacji naukowych z zakresu muzykoterapii w obszarze onkologii, psychogeriatrii oraz chorób neurodegeneracyjnych. Ukończyła kurs neuromuzykoterapii prowadzony przez Sarah Johnson MM MT-BC. Współpracuje z ośrodkami działającymi na rzecz promowania terapii przez sztukę.

dr Błażej Cieślik

dr Błażej Cieślik

Badania naukowe

Badacz zgłębiający różne aspekty stabilności postawy w kontekście zaburzeń poznawczych i różnych zaburzeń psychicznych. Autor 15+ publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz wielu prezentacji na konferencjach naukowych. Pracownik uniwersytecki, opiekun studenckiego koła naukowego, redaktor tematyczny w międzynarodowym czasopiśmie naukowym. Uczestnik europejskiego projektu zastosowania wirtualnej rzeczywistości w udarach mózgu Brain4Train.

Anna Serweta

Anna Serweta

Badania naukowe

Pracownik Zakładu Neurokognitywistyki w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym związanym z rehabilitacją poznawczą z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Udział w szkoleniu przetwarzania danych EEG-fMRI. Odbycie stażu naukowo-dydaktycznego z anatomii i neurobiologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestnictwo w międzynarodowym programie Comparative Global Ageing we współpracy z University of Nebraska at Omaha (USA).

Aleksandra Kucińska

Aleksandra Kucińska

Badania naukowe

Od 2000 roku pracuje w GCR „Repty”, przez 8 lat jako Koordynator Oddziału Neurologii, a obecnie jako Koordynator Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej (Oddział Wybudzeń).
Od 2011 zartudniona na AWF w Katowicach jako wykładowca (kliniczny). Certyfikowany Terapeuta Bobath dla dorosłych, PNF, Terapii Manualnej Kaltenboh-Evjenth. Od 2019 IBITA Recognized Instructor Candidate.

Sandra Jóźwik

Sandra Jóźwik

Badania naukowe

Fizjoterapeuta z dużym doświadczeniem w pracy z Pacjentem. Instruktor Nordic Walking, technik masażysta. Absolwentka studiów podyplomowych z Fizjoterapii w Pediatrii. Doktorantka AWF we Wrocławiu. Obecnie pracuję z pacjentami kardiologicznymi z II i III etapu rehabilitacji kardiologicznej prowadzonej w formie ambulatoryjnej.

Katarzyna Broniec-Siekaniec

Katarzyna Broniec-Siekaniec

Badania naukowe

Od 2008 roku pracuje jako psycholog w GCR „Repty”, zajmując się diagnozą neuropsychologiczną oraz terapią Pacjentów I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, a od 2019 roku również w ramach Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej. Od 2017 roku prowadzi także zajęcia dydaktyczne na kierunku Psychologia. Absolwentka psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr. Babińskiego. Obecnie w trakcie Specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

VR TierOne zbudowany przez profesjonalistów

Nasz zespół to specjaliści z różnych dziedzin: graficy, projektanci, muzycy, programiści, informatycy, elektrycy i elektronicy, obsługa badań i konsultanci medyczni