Scroll to top
VR TierOne hb

Odkryj wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w leczeniu i rehabilitacji

Czym jest VR TierOne?

VR TierOne składa się z trzech części

Zestaw procedur diagnostycznych

wspierających proces leczenia oraz rehabilitacji

Urządzenie medyczne

wykrzystujące Wirtualną Rzeczywistość do skutecznego wspierania procesu leczenia i rehabilitacji

Dwutygodniowy cykl terapeutyczny,

w którym pacjent bierze udział w terapeutycznej opowieści pielęgnując metaforyczny Ogród Odrodzenia

VR-Tier-One-2-1
VR-TierOne-3
VR-Tier-One-4

Co jest unikalne w VR TierOne?

VR TierOne wykorzystuje wirtualną rzeczywistość do skutecznego wspierania procesów leczenia i rehabilitacji

Joanna Szczepańska-Gieracha

20 lat badań naukowych stało się podstawą do opracowania założeń terapeutycznych zawartych w VR TierOne

dr hab. Joanna Szczepańska, prof. nzw.

Badania

Miałam możliwość prowadzić badania naukowe na oddziałach geriatrycznych, neurologicznych, onkologicznych i kardiologicznych oceniając różne aspekty stanu psychicznego pacjentów i ich wpływ na przebieg procesu rehabilitacji.

Analiza

Przeanalizowałam wyniki badań setek pacjentów, opublikowałam ponad 60 pełnotekstowych prac naukowych, z czego 22 na liście Filadelfijskiej. Wyniki tych badań stały się podstawą mojej habilitacji.

Wnioski

Zarówno jako naukowiec oraz jako psychoterapeutka nie mam najmniejszych wątpliwości, że problemy psychiczne istotnie komplikują przebieg i ostateczne efekty procesu rehabilitacji.

VR TierOne został zbudowany na podstawie:

20

lat badań naukowych

Pozwoliło na stworzenie opowiadania terapeutycznego wykorzystywanego w VR TierOne.

25

punktów Impact Factor

Zostało przyznanych za publikacje naukowe, które stały się fundamentem naszego urządzenia medycznego.

707

artykułów naukowych

z zakresu wirtualnej terapii przeanalizowano w celu odpowiedniego opracowania terapeutycznej opowieści zawartej w VR TierOne.

60+ tys.

godzin pracy

Pozwoliło na stworzenie urządzenia medycznego, którego skuteczność w realizacji procesu rehabilitacji i leczenia potwierdzają pacjenci.

Dlaczego wybrać VR TierOne?

VR TierOne jest urządzeniem medycznym odpowiadającym zarówno na potrzebę rehabilitacji psychicznej i fizycznej

VR TierOne to urządzenie wykorzystujące Wirtualną Rzeczywistość nie tylko do aktywizacji ruchowej kończyn górnych i obręczy barkowej, tak jak to robią inne rozwiązania. Ale także wpływa na psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjenta, takie jak:

Motywacja do leczenia i rehabilitacji

Zaburzenia lękowo-depresyjne

Aktywizacja poznawcza

VR TierOne Chart

Zastosowanie Wirtualnej Rzeczywistości w procesie terapeutycznym pozwala wykorzystać zjawisko totalnej immersji w celu odizolowania pacjenta od warunków szpitalnych, przywołuje wcześniejsze dobre skojarzenia i w pełni angażuje pacjenta w proces terapeutyczny.

Pacjenci są niezwykle otwarci na wykorzystanie Wirtualnej Rzeczywistości w terapii. Jest to dla nich nowość, w pełni angażuje wszystkie zmysły, ułatwia oderwanie od stresujących warunków i gwarantuje pełną koncentrację na prowadzonej terapii.

dr hab. Joanna Szczepańska, prof. zw.

VR TierOne po udarze

30% pacjentów cierpi na depresję, cześć ma PTSD i większość mierzy się z apatią, smutkiem i negatywnymi myślami. Stąd też niski poziom motywacji do ćwiczeń i niska skuteczność terapii.

VR TierOne w pierwszych dniach po udarze, pomaga oderwać myśli od “świata realnego”, zmniejsza poziom lęku, poprawia samopoczucie i motywację pacjenta do rehabilitacji. Pozytywne doznania w wirtualnym świecie, sukcesy odnoszone w terapeutycznej historii, przywracają wiarę pacjenta we własne możliwości i powodzenie procesu leczenia i fizjoterapii. W starannie zaplanowanym procesie terapeutycznym, dzień po dniu pacjent czuje się lepiej i buduje wewnętrzną motywację do rehabilitacji.

VR TierOne w szpitalnych oddziałach kardiologicznych i onkologicznych

Pobyty w szpitalach są maksymalnie skrócone przez co leczenie skupia się na niezbędnych procedurach medycznych, często pacjent pozostaje bez wsparcia psychologicznego, co zwiększa poziom stresu i napięcia psychofizycznego.

VR TierOne jest skutecznym narzędziem wspierającym proces leczenia i rehabilitacji poprzez uspokojenie pacjenta, dostarczenie pozytywnych bodźców sensorycznych i zwiększenie wiary w powodzenie procesu leczenia.

VR TierOne w domach opieki

Nowoczesne domy opieki szukają sposobów na aktywizację swoich pensjonariuszy aby zmniejszyć monotonię dnia codziennego

VR TierOne zawiera dwu-tygodniowy cykl terapeutyczny, który dostarcza intensywnej stymulacji sensorycznej, wzbudza zainteresowanie i ciekawość, przywołuje przyjemne wspomnienia, poprawia nastrój i motywuje do podejmowania większej aktywności.

VR TierOne pic1

VR TierOne to urządzenie medyczne dla lekarzy, fizjoterapeutów i pacjentów oddziałów rehabilitacyjnych oraz domów opieki.

Jakie korzyści osiąga pacjent z VR TierOne?

Efekty z wykorzystania VR TierOne

Poprawa nastroju i motywacji do rehabilitacji

Odprężenie psychofizyczne

Zwiększenie wiary pacjenta w powodzenie procesu fizjoterapii

Poprawa koncentracji i uwagi

Poprawa funkcji wzrokowo-przestrzennych

Zmniejszenie odczuć bólowych

Pobudzenie mechanizmów plastyczności mózgu

Zmniejszenie poczucia obciążenie wśród personelu oddziałów rehabilitacyjnych

Kto jest twórcą VR TierOne?

W VR TierOne na pierwszym miejscu stawiamy profesjonalizm

VR TierOne tworzą profesjonaliści, których dokonania dla nauki i pacjentów zostały docenione w międzynarodowych środowiskach

Nauka

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha prof. nadz.

dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha prof. nadz.

Dyrektor Naukowy

Przez cały okres mojej aktywności naukowej poszukiwałam najlepszych praktyk w oddziaływaniu na psychikę pacjenta, w taki sposób by możliwie najszybciej wrócił do zdrowia i pełnej sprawności.

Technologia

Tomasz Mandzyn

Tomasz Mandzyn

Dyrektor Technologiczny

Nadszedł czas na wykorzystanie nowoczesnej technologii – wirtualnej rzeczywistości we wspieraniu pracy lekarzy i rehabilitantów

Biznes

Paweł Pasternak

Paweł Pasternak

Dyrektor Generalny

Aby zbudować najwyższej jakości urządzenie medyczne, które realnie pomoże pacjentom, potrzebne jest powołanie zespołu najwyższej klasy, światowych profesjonalistów.

Finanse

Grzegorz Rodziewicz

Grzegorz Rodziewicz

Dyrektor Finansowy

W naszych działaniach najważniejsza jest pomoc pacjentom. Wyniki badań przeprowadzone na grupie 80 osób, pokazują skuteczność urządzenia i terapii VR TierOne.

Produkt

Tomasz Bednarski

Tomasz Bednarski

Manager Produktu

Połączenie wieloletnich badań medycznych i najnowszej technologii jest szansą dla lekarzy, rehabilitantów i pacjentów na skuteczne wspieranie procesów powrotu do zdrowia – tak będzie wyglądała przyszłość.

Umów się na rozmowę i poznaj VR TierOne