Scroll to top

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie globalnym priorytetem


Joanna Pidanty - 17 października, 2022 - 0 comments

Świat w roku 2022 odczuwa skutki pandemii koronawirusa, wojen i kryzysu klimatycznego. To wszystko ma wpływ na zdrowie psychiczne ludzi na całym świecie. Osób z zaburzeniami psychicznymi przybywa, lecz tylko nieliczni mają dostęp do odpowiedniej opieki i leczenia. Stąd tegoroczny apel, który kieruje do nas Światowa Federacja Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) współpracująca ze Światową Organizacja Zdrowia (World Health Organization): „Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem”.

Skuteczna kampania i jasne przesłanie

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (World Mental Health Day) obchodzony jest już od 30 lat w dniu 10 października. Co roku wybierane jest nowe hasło przewodnie promujące wybrane zagadnienie zdrowia psychicznego. Tegoroczny temat podkreśla kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i dobrostanem jako obszarów godnych pierwszorzędnej uwagi. Każdy z nas ma znaczenie, by to przesłanie dotarło do otoczenia, w którym żyjemy i na które mamy wpływ. VR TierOne przyłącza się do promowania wartości tegorocznej kampanii. Przesłanie Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego jest dla nas motywatorem do zwiększenia własnych wysiłków na rzecz wspierania osób na całym świecie w walce z depresją, stanami lękowymi oraz destrukcyjnym stresem.

Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln, z czego na depresję cierpi 350 mln osób. Kłopoty ze zdrowiem mentalnym przybierają na sile we wszystkich grupach wiekowych, nie oszczędzając dzieci i seniorów. W 2021 roku António Guterres – Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślił, że bez zdecydowanych działań wpływ COVID-19 na zdrowie psychiczne może trwać znacznie dłużej niż sama pandemia. Istotnie, pandemia obnażyła niewydolność systemów opieki nad zdrowiem psychicznym. Naszym celem jest wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej przez dostarczenie nowoczesnych narzędzi opartych o Wirtualną Rzeczywistość, które są pomocne w poszerzaniu dostępu do usług zdrowia psychicznego i pielęgnowaniu dobrostanu. Bez zdrowia psychicznego nie możemy mówić o zdrowiu, które jest nie tylko brakiem chorób, ale i stanem pełnego dobrostanu.

Stygmatyzująca postawa przeszkodą w wyzdrowieniu

Polityka zdrowia psychicznego wymaga dużego skupienia na destygmatyzacji i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Negatywna postawa ludzi wobec osób z problemami ze zdrowiem psychicznym oraz tabuizacja chorób psychicznych wciąż stanowi barierę dla poszukujących pomocy. U podstaw uprzedzeń wobec chorób i leczenia zaburzeń psychicznych leży lęk wynikający z niewiedzy. Nie tylko choroby ciała zasługują na leczenie i atencję. Wraz z propagowaniem urządzenia medycznego VR TierOne, które umożliwia niestygmatyzującą i skuteczną formę terapii depresji, stresu i lęku w świecie wirtualnym, promujemy również treści edukacyjne. Pragniemy zmienić klimat opinii społecznej – niechęci i braku zrozumienia dla osób chorych na depresję i stany lękowe na życzliwość i poszanowanie. Celem działań VR TierOne jest zniesieniem barier w dostępie do usług zdrowia psychicznego, tych faktycznych wynikających z niedoboru psychoterapeutów, jak i barier wynikających z uprzedzeń wobec leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego.

Sprzęt medyczny VR TierOne dedykujemy poprawie zdrowia psychicznego ludzi na całym świecie.

Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich

Traktowanie zdrowia psychicznego i dobrostanu priorytetowo powinno zacząć się od profilaktyki. Zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego jest dobrą drogą do obniżenia kosztów związanych z problemami zdrowia psychicznego: ekonomicznych, socjalnych i tych ponoszonych przez rynek pracy. Należy pamiętać, że kłopoty psychiczne manifestują swoją obecność również przez kłopoty somatyczne. Zwiększają chorobowość, wiążą się z ryzykiem inwalidztwa oraz zwiększoną umieralnością. To ważne w świecie pełnym napięć, aby promować regularne praktyki dotyczące higieny psychicznej. Opracowana przez nasz zespół relaksacja za pomocą mobilnych gogli relaksacyjnych VR TierOne GO znajduje zastosowanie jako profilaktyka zaburzeń psychicznych związanych z chronicznym stresem. Relaksacyjne gogle VR TierOne GO za pomocą terapeutycznych filmów VR 360° w scenerii natury przeciwdziałają rozwojowi depresji i zaburzeń lękowych.
Tegoroczny temat wybrany przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WMDH) jest zbieżny z naszymi dążeniami. Hasło rozpala nas do starań w kierunku osiągania rynków zagranicznych i dalszego rozwoju produktów w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego.

Relaksacja VR TierOne GO podnosi samopoczucie, odpręża, przeciwdziała skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu.

#WorldMentalHealthDay #WMHD2022 #VRTierOne #VRTierOneGO

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap