Scroll to top

Zdrowie psychiczne dzięki technologii VR


Joanna Pidanty - 24 stycznia, 2022 - 0 comments

Zdrowie psychiczne to coś więcej niż brak zaburzeń. To dobrostan, na który mogą wpływać czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne i ekonomiczne. Wszechobecny stres i brak balansu psychicznego to cena za szybki postęp cywilizacyjny – rewolucję technologiczną. Na szczęście na tej samej ścieżce, która oddaliła nas od równowagi psychicznej, zaczęły wzrastać technologie, które pomagają przywrócić zdrowie psychiczne. Dobrym przykładem jest wykorzystywana przez VR TierOne technologia Wirtualnej Rzeczywistości (VR).

Zdrowotne konsekwencje postępu

Bycie zdrowym utożsamiane jest z poczuciem równowagi, która przekłada się na zadowolenie z życia. Konsekwencjami postępu cywilizacyjnego może być zachwianie tej równowagi. Zagrożeniem dla zdrowia może być dynamicznie rozwijająca się technologia informatyczna i cyfryzacja. Ogólnodostępny dostęp do informacji za sprawą Internetu może przyczynić się do kontaktu z niewłaściwymi treściami, natomiast nadmiarowość i tempo przekazu może wywoływać szok oraz przeciążenie informacyjne. Psychiczną konsekwencją postępu stały się problemy z koncentracją, spadki samopoczucia i bezsenność. Innym zagrożeniem jest uzależnienie od Internetu, przynoszące alienacje i rozpad realnych więzi międzyludzkich, a także doświadczanie dolegliwości bólowych na poziomie fizycznym (ramiona, nadgarstki, plecy, oczy). Jednak rozwój technologii nie ma tylko negatywnego kierunku. Odpowiedzialnie wykorzystane zdobycze techniczne współczesności potrafią stać się szansą na zachowanie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Technologia VR wspierające psychikę

Technologią, która już rozpowszechniła się w medycznym świecie jest Wirtualna Rzeczywistość. VR sprawdza się w edukacji medyków i leczeniu chorych. Nowoczesne metody oparte o VR wspierają działania służby zdrowia i wzbogacają z powodzeniem fizyczną rehabilitację pacjentów. Za pomocą VR można poprawić funkcje motoryczne, chód, równowagę, a od niedawna także równowagę psychiczną. VR stała się pomocna w redukcji zaburzeń zdrowia psychicznego:

  • depresji,
  • stanów lękowych,
  • stresu w tym zespołu stresu pourazowego PTSD,
  • fobii,
  • oraz łagodzeniu przykrych doznań bólowych.

Obcowanie z wirtualnym światem wiąże się z wysokim stopniem odczuwania na poziomie emocjonalnym, stąd możliwość skutecznego oddziaływania w sferze psychiki. Stymulujące cyfrowe środowisko pozwala w skuteczny i wygodny sposób przeprowadzać potrzebną w danym przypadku interwencję.

Zanurzenie w świecie VR oraz interakcję z nim umożliwiają gogle ze słuchawkami oraz kontrolery.

Wirtualna Rzeczywistość to nie tylko doznania audiowizualne, jej skuteczność opiera się na możliwości interakcji w czasie rzeczywistym z prezentowanym otoczeniem. Technologia VR należy do technologii immersyjnych, oznacza to, że doświadczenie wirtualne jest niezwykle angażujące i może dać poczucie całkowitego zanurzenia. Immersja jest cechą pożądaną, aby jednak osiągnąć totalny stopień immersji wymagany jest odpowiednio zaawansowany sprzęt pozwalający na polisensoryczne doświadczenie wirtualnego świata. Treść VR i jakość jej prezentacji zachęcająca do zanurzenia się w elektroniczną rzeczywistość. Wprowadzenie pacjenta w stan immersji i utrzymanie jego uwagi w VR pozwala odwrócić ją od stresujących warunków oraz od doznawanego bólu, dzięki czemu VR może stać niefarmakologicznym środkiem przeciwbólowym. Poczucie obecności w VR daje pozytywne efekty dla zdrowia psychicznego oraz umożliwia:

  • uzyskania efektu głębokiej relaksacji,
  • odbudowie sił psychicznych,
  • uczynienia opieki medycznej przyjemną.

Wirtualne środowisko VR TierOne

Wirtualna Rzeczywistość to nowy sposób leczenia zaburzeń w obrębie zdrowia psychicznego. Technologia VR została użyta przez zespół twórców rozwiązania medycznego VR TierOne w celu niwelacji depresji, stanów lękowych oraz stresu i wzrostu motywacji do leczenia. Terapia VR dedykowana jest szczególnie chorym, którym udar, zawał, COVID-19 lub przewlekła obturacyjna choroba płuc wraz z towarzyszącą depresją odebrały chęci i siły do rehabilitacji. Poprawa zdrowia psychicznego odbywa się poprzez poddanie uczestnika sesjom terapeutycznym w środowisku wirtualnym. Taka nowoczesna forma terapii ma swoje uzasadnienie – pacjent nie tylko słucha metaforycznej opowieści wirtualnego terapeuty, ale jest w tej terapeutycznej opowieści całym sobą. Terapia wirtualna przełamuje apatię i zniechęcenie, wywołuje chęć pokonywania choroby, która przy braku leczenia skutkowałaby inwalidztwem i niską jakością życia. Poczucie indywidualnego zaopiekowania przez wirtualnego terapeutę to nie jedyny czynnik poprawiający samopoczucie. Pacjent, który przebywa w szpitalnej rzeczywistości musi mierzyć się z utratą prywatnej przestrzeni, co jest źródłem dyskomfortu psychicznego. W wirtualnym środowisku VR TierOne taką prywatność odnajduje. Sesja terapeutyczna o idealnie dobranych parametrach, przeprowadzane za pomocą wysokiej jakości urządzenia VR TierOne, pozwala na poznawczą i fizjologiczną immersję. Efekt dwudziestominutowej sesji jest odczuwany na poziomie psychicznym i fizycznym, oddech staje się bardziej świadomy, a umysł i spojrzenia na swoją sytuację odświeżone. Chorzy po terapii wykazują większą troskę o siebie i aktywną postawę, co wiąże się z poprawą samopoczucia. Możliwa do przeprowadzenia staje się niezbędna choremu rehabilitacja.

Kojące piękno krajobrazu Ogrodu Odrodzenia staje się remedium na szpitalny stres i przygnębienie.

Odpowiednie otoczenie do przeprowadzenia terapii jest dostępne bez potrzeby wizualizowania i fizycznego opuszczania placówki medycznej. Ogród Odrodzenia staje się zamierzonym odbiciem sytuacji chorego, zwierciadłem jego dążeń do zdrowia. Terapia VR TierOne to alternatywna lub uzupełniająca forma leczenia depresji, stanów lękowych w zależności od potrzeb pacjenta i dostępności specjalisty psychoterapii. Skuteczność oddziaływania za pomocą urządzenia medycznego VR TierOne została określona w toku badań naukowych. Wynosi ona dla depresji i stanów lękowych 37% oraz 28% dla stresu.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap