Scroll to top

VR TierOne dla szybszej rekonwalescencji


Joanna Pidanty - 14 października, 2021 - 0 comments

Rekonwalescencja to czas powrotu do pełni zdrowia po zabiegach chirurgicznych, wypadkach, urazach, przebytych chorobach somatycznych. Organizm posiada naturalną zdolność regeneracji, aby proces ten przebiegał bez zakłóceń należy wyeliminować szkodliwe czynniki i dostarczyć bodźców, które wspierają zdrowienie. Na poziomie fizycznym i psychicznym rekonwalescencja nie należy do przyjemnych doświadczeń, bowiem wiąże się z trudem odnalezienia się w nowej sytuacji zdrowotnej, pokonywaniem bólu, własnych ograniczeń, słabości i podejmowaniem wyzwań niezbędnych dla wyzdrowienia. VR TierOne wspomaga pacjentów w kryzysie zdrowotnym, mobilizuje siły psychiczne do aktywnego uczestnictwa w procesie zdrowienia.

„…pewne sprawy dzieją się naturalnie, we właściwym tempie i we właściwym czasie, a niektóre czynności trzeba powtarzać dzień po dniu, tydzień po tygodniu, aż do pełnego wyzdrowienia…”

Terapia VR TierOne

Proces rekonwalescencji przebiega łatwiej w przypadku planowanych zabiegów chirurgicznych, wtedy pacjent ma czas na przygotowanie fizyczne i psychiczne do tego, co ma nastąpić później. Inaczej jest w sytuacji nagłej utraty zdrowia. Rekonwalescencji osób, które doświadczyły np. udaru, zawału i ciężkiego przebiegu COVID-19, a zatem stanów zagrażających życiu, towarzyszą objawy depresji i lęku. Osoby po ciężkich chorobach potrzebują wsparcia psychicznego, ponieważ zły stan psychiki wpływa na wydłużenie przewidywanego czasu rekonwalescencji. W przywracaniu zdrowia często brakuje troski o stan psychiczny chorego, która byłaby prowadzona równolegle z troską o zdrowie ciała. VR TierOne sprawia, że chory może otrzymać pomoc psychologiczną na czas, ponieważ pomoc ta nie jest zależna od ilości specjalistów uprawnionych do wspierania psychiki chorego.

Pobyt szpitalny. Stres.

Rekonwalescencja rozpoczyna się już w szpitalu. Hospitalizacja jest trudnym wydarzeniem, choć niezbędnym dla ratowania zdrowia i życia. Szpitalne warunki działają niekorzystnie na stan psychiki, wywołują stres i wraz z doświadczeniem choroby obniżają kondycję psychiczną. Izolacja od wspierającego środowiska rodzinnego potęguje doznawanie tego nieprzyjemnego odczucia. Wirtualny świat terapii VR TierOne już na etapie pobytu w szpitalu redukuje stres, ponieważ odcina od stresogennego otoczenia. Warunki dochodzenia do zdrowia stają się przyjemniejsze, a to pomaga budować wewnętrzny spokój.

VR TierOne zmienia otoczenie na sprzyjające holistycznemu zdrowieniu.

Zawodowa przerwa. Lęk.

Zaprzestanie aktywności zawodowej na czas rekonwalescencji ma zapewnić czas na odbudowę sił. Wiemy, że wracającemu do zdrowia potrzebny jest spokój, a niezakłócony obowiązkami zawodowymi czas ma służyć zdrowiu. Jednak nieplanowana przerwa w pracy spowodowana chorobą może stać się źródłem narastającego lęku o niedokończone sprawy firmowe, utratę zarobku, obaw przed nieżyczliwością współpracowników z powodu absencji chorobowej. Zbyt długa przerwa od obowiązków zawodowych oraz lęk o własne możliwości zdrowotne może potęgować obawy przed powrotem do środowiska pracy. Wskazanym jest podczas rekonwalescencji skupienie się na własnym zdrowiu i wyciszanie pojawiających się stanów lękowych. Aby podczas zwolnienia lekarskiego faktycznie wrócić do pełni zdrowia bez rozwinięcia niekorzystnych stanów psychicznych, które mogą stać się przyczyną niezdolności do pracy. VR TierOne zmniejsza odczuwanie lęku towarzyszącego chorobie poprzez czułą narrację wirtualnego terapeuty. Terapia pomaga skupić się na tym co najważniejsze w tej chwili – zdrowiu, które pielęgnowane zapewni lepszą przyszłość.

Zmiana diety. Obniżony nastrój.

Optymalna dieta po chorobie zwykle powinna być lekkostrawna. Modyfikacja diety może być konieczna nie tylko na czas rekonwalescencji. Niejednokrotnie jest niezbędna dla prewencji ponownego zachorowania. Wraz z powrotem do zdrowia wraca apetyt i chęć sięgania po ulubione, ale zabronione potrawy. Zakazy żywieniowe obniżają nastrój, a wytrwanie w dietetycznym reżimie wymaga sił psychicznych. Wizja odzyskania zdrowia dzięki diecie może nie wystarczyć. Jedzenie dla niektórych osób jest sposobem na radzenie sobie ze stresem, przykrymi emocjami i sposobem na złe samopoczucie. Dlatego niektórym pacjentom wymagającym diety trzeba zapewnić wsparcie psychologiczne. VR TierOne dzień po dniu przynosi pogodę ducha, w bezpieczny sposób poprawia nastrój. W procesie zdrowienia staje się źródłem wzmacniającej pozytywnej energii.

Zmiana nawyków żywieniowych nie jest łatwa nawet dla osób zdrowych.

Aktywność fizyczna. Brak motywacji.

Ćwiczenia fizyczne w wielu przypadkach są częścią rekonwalescencji. Systematyczna rehabilitacja pomaga wrócić do zdrowia i sprawności. Jednak obniżony chorobą nastrój może uniemożliwić wykonywanie ćwiczeń i aktywną współpracę. Pacjent z objawami depresji czuje niemoc i zmęczenie. Nie chce się zaangażować i szybko rezygnuje z rehabilitacji. Problemem nie jest tylko niechęć do ćwiczeń fizycznych, ale także brak wiary we własną skuteczność i zwątpienie w możliwość odzyskania zdrowia poprzez zalecaną aktywność. VR TierOne dostarcza impulsu do działania i prozdrowotnych starań o siebie. Motywacja chorego wzrasta z każdą sesją terapeutyczną. Wraz z poprawą nastroju rośnie wiara we własne siły sprawcze.

Brak współpracy pacjenta to trudna sytuacja znana rehabilitantom.

Odstawienie używek. Napięcie psychofizyczne.

Odstawienie lub ograniczenie używek jest potrzebne, aby procesy przebiegały prawidłowo.Pacjenci pozbawieni możliwości stosowania substancji, którymi dotąd regulowali swój stan psychofizyczny (odprężenie, pobudzenie) stają się nerwowi, borykają się z bólami głowy, wahaniem nastroju. Nieprzyjemne doznania mijają i chory może odnieść korzyści rezygnując z używek. Na poziomie fizycznym będzie to: lepsza odporność, szybsze gojenie tkanek, brak problemów z układem pokarmowym, odwodnieniem oraz na poziomie psychicznym: mniejszy niepokój, obniżenie stresu, lepsza koncentracja, niezaburzony sen. Chorzy z towarzyszącymi objawami depresji wykazują zmniejszoną zdolność do podejmowania działań korzystnych dla swojego zdrowia, wobec doznawanego napięcia psychofizycznego skłonni są powrócić do szkodliwych nałogów. VR TierOne dzięki metaforycznej opowieści w symbolicznym Ogrodzie Odrodzenia wzmacnia zdrowe wybory i wprowadza w stan odprężenia. Prowadzenie między sesjami uzupełniającego dzienniczka terapeutycznego VR TierOne „Kolory moich refleksji” pozwala wypełnić czas przyjemnością płynącą z kolorowania mandali.

Kolorowanka terapeutyczna VR TierOne łagodzi napięcie psychofizyczne.

Słuchanie zaleceń. Brak psychoterapeutów.

Wypełnianie odpowiednich zaleceń przyspiesza czas powrotu do zdrowia, jest jednak obciążające psychicznie. Rekonwalescentom po ciężkich chorobach towarzyszą zaburzenia depresyjne, a te zmniejszają napęd psychoruchowy pacjenta. Chorzy bez energii i sił, pogrążeni w apatii wykazują zmniejszoną adherencją terapeutyczną. Rekonwalescenci w złym stanie psychicznym i emocjonalnym częściej odstępują od otrzymanych zaleceń w zakresie trybu życia, diety, używek, regularnej aktywności fizycznej i stosowania leków. Rekonwalescent przy wypisie ze szpitala dostaje szereg prozdrowotnych zaleceń, czasem zalecenie kontaktu ze specjalistą zdrowia psychicznego. Osoba, która przeszła chorobę, u której rozwinęły się objawy depresji ma trudność, by zawalczyć o siebie. Wobec utrudnionego dostępu do psychologa lub psychoterapeuty odpuszcza i nie wypełnia zalecenia. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, która potrzebuje wsparcia psychicznego po ciężkiej chorobie, poleć jej wirtualną terapię VR TierOne redukującą stres, lęk i objawy depresji, które spowalniają rekonwalescencję. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia z VR TierOne!

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap