Scroll to top

VR na problemy zdrowotne seniorów


Joanna Pidanty - 1 czerwca, 2022 - 0 comments

Liczba osób po 60. roku życia w globalnej populacji wzrasta. Starzenie się społeczeństwa to demograficzny trend, który mocno przyspieszył. Ludzie żyją dłużej, ale wraz z wiekiem wzrasta ryzyko doświadczenia chorób i nieobojętnych dla kondycji psychicznej zmian życiowych. Technologia VR może zrównoważyć straty związane ze starszym wiekiem oraz posłużyć poprawie zdrowia i komfortu życia seniorów.

Starość przychodzi później

Pragnieniem jest żyć długo i w dobrym stanie psychofizycznym. Długie życie może dać szansę na realizowanie marzeń i pasji, ale taka pomyślna starość zależy przede wszystkim od dobrej kondycji zdrowotnej. Pomimo wydłużenia długości życia ludzkiego te dodatkowe lata spędzone są w złym stanie zdrowia. Stopniowa utrata sprawności fizycznej i umysłowej jest wpisane w starzenie się, jednak spadek wydolności można spowolnić. Interpretacja określenia „senior” nie jest jednoznaczna. Za umowną granicę starości przyjmuje się 60-65. rok życia, chociaż w tym wieku wiele osób wcale nie czuje się staro. Nawet wśród geriatrów pojawiają się głosy za przesunięciem tej granicy w górę. Zwyczajowo seniorami określamy najstarszych członków rodzin czy społeczności. Im jesteśmy starsi, tym starość wydaje się przychodzić później.

Problemy zdrowotne seniora

Wraz z upływem lat mnożą się kłopoty zdrowotne, a seniorom doskwierają jednocześnie różne przypadłości. Zaburzenia w sferze fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i poznawczej są problemami, z którymi w różnym nasileniu zmagają się osoby starsze. Utrata sprawności i samotność w znacznym stopniu wpływają na jakość życia. Te problemy z reguły dotykają osób starszych. U ludzi w starszym wieku w następstwie zmian życiowych oraz poważnych przypadłości jak: udar mózgu, zawał serca, zespoły bólowe, przewlekła obturacyjna choroba płuc lub choroba Parkinsona, może pojawić się depresja. Suma różnych problemów i uwarunkowań sprawia, że depresja występuje powszechnie u osób w podeszłym wieku. Senior dotknięty depresją staje się pasywny i niechętny aktywnościom, traci zainteresowania i energię, pogarsza się jego samopoczucie. Nieleczona depresja seniora to problem, ponieważ predysponuje do rozwoju i cięższego przebiegu chorób.

Wszyscy idziemy naprzód

Seniorów z każdą dekadą jest więcej. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już dziś osób w wieku 60+ jest więcej niż dzieci do 5. roku życia. Seniorzy jako rosnąca grupa stają się coraz bardziej zauważani w projektowanych usługach i produktach.Rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne wspierające zdrowie osób starszych i ułatwiające nad nimi opiekę. Na problemy zdrowotne seniorów z powodzeniem stosuje się nowoczesne koncepcje oparte o technologię VR. Nie wynika to z mody na Wirtualną Rzeczywistość, ale ze skuteczności tego medium. Wirtualna Rzeczywistość wspaniale sprawdza się także poza niszą rozrywkową, z którą zwykło się ją kojarzyć. Obecnie Wirtualna Rzeczywistość służy różnym potrzebom oraz różnym użytkownikom. Twórcy treści VR nie pomijają w swych wysiłkach seniorów i pacjentów, bo właśnie te grupy mogą odnieść z wirtualnych doświadczeń spore korzyści zdrowotne. Wszyscy idziemy naprzód. Dzisiejsi seniorzy są inni niż seniorzy z poprzednich pokoleń. Wbrew utrwalonym wyobrażeniom młodszych pokoleń, seniorzy są zwykle otwarci i ciekawi nowego.

Wirtualna Rzeczywistość spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem osób starszych.

Senior w VR

Senior w goglach VR wciąż wzbudza zdziwienie, ponieważ VR może kojarzyć się z młodymi graczami. W stereotypowym wyobrażeniu starszy człowiek i nowinki techniczne stoją w opozycji. Ale Wirtualna Rzeczywistość nie wymaga od użytkownika umiejętności korzystania z zaawansowanych technologii. Potęgą VR jest wrażenie obecności, które stwarza, więc tak naprawdę w Wirtualnej Rzeczywistości wystarczy się znaleźć, aby doznać immersyjnego doświadczenia poruszającego umysł i ciało. Odpowiednio przygotowane wirtualne sesje pomagają osobom starszym i chorym funkcjonować lepiej w świecie realnym. VR znosi wiele barier, a korzyści płynące z jej zastosowania dla osób starszych, często niepełnosprawnych doceniają domy seniora, fundacje, ośrodki rehabilitacyjne, szpitale oraz inne instytucje sprawujące opiekę nad osobami starszymi i chorymi. VR pozwala utrzymać seniorów w dobrej kondycji psychofizycznej.

VR TierOne dla seniora

Aby podnieść skuteczność rehabilitacji należy zadbać o dobrostan psychiczny osoby rehabilitowanej. Psychika ma moc, która może wspierać pacjenta w procesie rehabilitacji. Aby wydobyć i wzmocnić siły psychiczne niezbędne jest wsparcie. Dobrze, gdyby pacjent znalazł się pod opieką psychologa. Niestety, możliwość skorzystania z fachowego wsparcia specjalisty mają nieliczni. Problemem jest dostępność psychoterapeutów. Rehabilitacja osób w złej kondycji psychicznej wymaga właściwego podejścia personelu, cierpliwości i wiary, że proces się powiedzie. Brak oczekiwanych rezultatów jest niesatysfakcjonujący dla wszystkich zaangażowanych w proces. Bez fachowego wsparcia rehabilitacja jest mniej skuteczna.

Rehabilitacja z VR TierOne

Aby senior mógł znaleźć się w wirtualnym świecie i odnieść zamierzone korzyści potrzebny jest odpowiedni sprzęt oraz treść VR. Rozwiązaniem na problemy zdrowotne seniorów jest urządzenie medyczne VR TierOne, o zbadanej skuteczności, wykorzystująceWirtualną Rzeczywistość w celu redukcji objawów depresji, lęku i stresu. Za pomocą urządzenia VR TierOne przeprowadzana jest terapia korzystnie wpływająca na samopoczucie psychiczne uczestnika wirtualnej sesji. Wskazaniami do użycia wirtualnej terapii są choroby współwystępujące z depresją, która blokuje osiąganie zdrowia i sprawności w trakcie rehabilitacji. VR TierOne sprawdza się w przypadku pacjentów oddziałów rehabilitacyjnych oraz pensjonariuszy domów seniora, którym potrzebne jest emocjonalne wsparcie i motywacja do uczestnictwa w codziennych aktywnościach prozdrowotnych. Spodziewane korzyści z zastosowania VR TierOne to:

  • złagodzenie depresji, lęku i stresu,
  • poprawa samopoczucia,
  • poprawa funkcji poznawczych,
  • odprężenie psychofizyczne,
  • zmniejszenie odczuć bólowych,
  • przyspieszenie procesu rekonwalescencji.

Odkrywanie wirtualnej przestrzeni Ogrodu Odrodzenia odbywa się w pozycji siedzącej, dlatego również osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku mogą korzystać z dobrodziejstw wirtualnej terapii. VR TierOne w przyjemny i bezpieczny sposób wspomaga zdrowie i poprawia dobrostan seniora. Warto zapytać i korzystać z terapii VR TierOne w ośrodkach medycznych i opiekuńczych.

Dzięki VR TierOne jesień życia jest czasem pogodnych emocji i pozytywnych doświadczeń.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap