Scroll to top

Terapia VR w COVID – czy będzie nam potrzebna?


Krzyżosiak - 7 grudnia, 2020 - 0 comments

Naszą rzeczywistość ostatnio bardzo mocno ograniczamy do jednego słowa: COVID. Każdego dnia rośnie liczba ludzi na całym świecie, którzy przechorowali chorobę wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Rośnie też obawa o potencjalne długoterminowe konsekwencje tej choroby.  I chociaż jest wciąż bardzo nową chorobą wiemy już, że  atakuje nie tylko płuca. A co za tym idzie będzie potrzebna wielopłaszczyznowa terapia i rehabilitacja ozdrowieńców.

Już lipcu 2020 r.  Journal of the American Medical Association (JAMA) opublikował raport z Włoch, w którym stwierdzono, że większość pacjentów z Covid-19, którzy byli hospitalizowani, nadal boryka się z problemami zdrowotnymi miesiące po ich rzekomym wyzdrowieniu (ujemne wyniki testów na obecność wirusa).

W przeróżnych doniesieniach pojawia się ponad 98 różnych objawów długoterminowych. Prym wiodą chroniczne zmęczenie, trudności z koncentracją, bóle głowy, problemy ze snem, lęki, stany depresyjne, problemy z pamięcią.

Korzystając z wiedzy, jaką czerpiemy z innych chorób wirusowych, możemy podejrzewać, jak osoby, które przeżyły, będą sobie radzić za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat. Lekarze od dawna wiedzą, że infekcje wirusowe mogą działać jako katalizatory problemów zdrowotnych, które utrzymują się długo po ustąpieniu samej infekcji.

Rehabilitacja przy pomocy technologii VR obniża poziom stresu i lęku.

Powinniśmy także brać pod uwagę te długoterminowe problemy zdrowotne, które wywoła nawet nie zakażenie wirusem, ale pandemia. Pojawia się tu określenie pandemiczne ostre zaburzenie stresowe. Najbardziej powszechną cechą tego zaburzenia jest przedłużona reakcja lękowa, utrzymywanie się strachu i poczucia bezradności, a nawet ataki paniki. Szczególną uwagę należy poświęcić także konsekwencjom, jakie dotykają w tym wymiarze pracowników medycznych.

Pacjentka podczas odbywania sesji terapeutycznej przy pomocy rozwiązania VR TierOne.

Ustalenie jakie powikłania po zakażeniu SARS-CoV-2 są najbardziej problematyczne, zajmie miesiące, a nawet więcej. Wskazane jest opracowanie oraz wdrożenie krótko i długoterminowej interwencji i rehabilitacji dla tych wszystkich osób. Szeroko zakrojonej pomocy terapeutycznej odpowiadającej na wszystkie potrzeby pacjentów. Wykorzystanie szerokiego zakresu interwencji jest w tym wypadku pożądane, a my jesteśmy przekonani, ze terapia VR w COVID może być bardzo pomocna. Wszak wyniki przeprowadzonych przez nas badań wskazują, że nasze rozwiązanie terapeutyczne obniża poziom depresji o 37% (wg skali GDS) , obniża poziom lęku o 36% (wg skali HADS) oraz obniża poziom stresu o 27% (wg skali PSQ). 

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap