Scroll to top

Terapia VR TierOne w kuracji uzdrowiskowej


Joanna Pidanty - 5 lipca, 2021 - 0 comments

Pobyty w uzdrowiskach najczęściej powodowane są chęcią podreperowania zdrowia przy pomocy naturalnego potencjału leczniczego miejscowości uzdrowiskowej oraz rozbudowanej wokół sfery usług wzmacniającej zdrowie psychofizyczne. Promowanie zdrowego trybu życia powoduje wzrost zainteresowania wyjazdami do uzdrowisk nie tylko osób chorych, ale także osób względnie zdrowych. Szerokie grono odbiorców i duży popyt na usługi prozdrowotne powoduje, że miejscowości uzdrowiskowe to nie tylko sanatoria, ale również hotele i inne obiekty, które w swoją działalnością wpisują motyw zdrowotny i w ten sposób wpasowują się w leczniczy charakter kurortów. Uzdrowiska nie poprzestają na terapiach opartych na naturalnych bogactwach lokalizacji, uzupełniają sposoby kuracji o innowacyjne rozwiązania prozdrowotne, by sprostać konkurencji i wymaganiom kuracjuszy.

Baza uzdrowiskowa

Uzdrowiska są miejscowościami o naturalnych właściwościach leczniczych, dysponujących leczniczymi wodami, gazami i peloidami oraz klimatem sprzyjającym rekonwalescencji. Wokół tych naturalnych zasobów leczniczych koncentruje się infrastruktura umożliwiająca korzystanie z leczniczej mocy przyrody. W uzdrowisku znajdziemy sanatoria, szpitale, przychodnie, zakłady przyrodolecznicze, a także hotele, pensjonaty o profilu prozdrowotnym.

Na terenie uzdrowiska musi znaleźć się baza zabiegowa oraz noclegowa.

Pobyty sanatoryjne zapewniają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską oraz świadczenia zdrowotne dedykowane danemu schorzeniu pacjenta. Leczenie uzdrowiskowe w sanatorium może odbywać się w sposób nieodpłatny na podstawie zasadnego skierowania od lekarza lub w formie pełnopłatnej cieszącej się nie mniejszym zainteresowaniem ze względu na dowolność wyboru czasu i miejsca leczenia lub rehabilitacji. Popularność turystyki zdrowotnej sprawia, że uzdrowiska w coraz bardziej konkurencyjny sposób zabiegają o kuracjuszy, poszerzając swoją ofertę o innowacyjne i atrakcyjne usługi rehabilitacyjne, lecznicze i profilaktyczne dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Usługi medyczne przenikają się z usługami wellness i SPA. Oferta uzdrowisk kierowana jest do różnych grup wiekowych, coraz częściej z kuracji uzdrowiskowej korzystają osoby zestresowane oczekujące poprawy zdrowia psychicznego. Można zauważyć zatem, że oferta uzdrowiska kierowana jest zarówno do pacjentów wyraźnie chorych, którzy pragną przywrócenia zdrowia oraz osób, które pragną jak najdłużej zachować zasoby zdrowotne drogą profilaktyki i wypoczynku w uzdrowisku.

Kuracja uzdrowiskowa

Zadanie wokół, których skupia się medycyna uzdrowiskowa to: rehabilitacja, utrwalanie efektów leczenia szpitalnego, odizolowanie od szkodliwych czynników środowiskowych, zwiększenie odporności i stymulacja samoleczenia. Zadania te realizowane są w różny sposób, w zależności od profilu leczniczego oraz istniejącej bazy zabiegowej. Kuracja w uzdrowisku tradycyjnie oparta jest na lokalnych złożach leczniczych wód, gazów i borowin oraz właściwościach klimatycznych. Kąpiele, krenoterapia (kuracja pitna), inhalacje i okłady to podstawa terapii uzdrowiskowej, ale współczesny pobyt w uzdrowisku to już nie tylko „wyjazd do wód”, jak zwykło się mówić dawniej.

Tradycyjne tężnie solankowe umożliwiają przeprowadzanie inhalacji leczniczych.

Kuracjusze między zabiegami pragną korzystać z dodatkowych ofert uzdrowiska. Atrakcyjność bazy zabiegowej, jakość usług oraz obecność udogodnień staje się decydującym motywem wyboru danego obiektu uzdrowiskowego. Dla kuracjuszy komercyjnych walory przyrodolecznicze nie są już wystarczającym argumentem przemawiającym za pobytem w danym kurorcie. Nowy trend wyznacza przyszłość uzdrowisk, które muszą poszerzać istniejąca ofertę o nowe atrakcyjne rozwiązania wspierające zdrowienie.

VR TierOne w uzdrowisku

Przypisane medycynie uzdrowiskowej zadania realizowane są coraz częściej w sposób wykraczający poza tradycję leczniczą. Uzdrowiska łączą konwencjonalne i innowacyjne rozwiązania w celu zaspokojenia potrzeb kuracjuszy. Coraz częściej oferta uzdrowiskowa wzbogacana jest o turnusy przeznaczone dla osób z depresją oraz w profilaktyce stresu. Przywracanie równowagi psychofizycznej może następować poprzez rozwiązanie VR TierOne, które wykorzystuje technologię Wirtualnej Rzeczywistości oraz terapię wzbudzającą drzemiące siły pacjenta. Sesje terapeutyczne za pomocą VR TierOne zaplanowane są tak, aby kuracjusz podczas swojego pobytu (trwającego średnio dwa tygodnie) mógł przejść cały cykl terapeutyczny złożony z ośmiu sesji. Rola psychiki na ścieżce po zdrowie jest znamienna. Chorzy decydują się na leczenie i rehabilitację poza miejscem swojego zamieszkania, by nie tylko móc korzystać z bogatej oferty leczniczej skumulowanej w uzdrowisku, ale także dlatego, by oderwać się od funkcjonowania w codziennej rzeczywistości, które w sytuacji niepełnego zdrowia bywa trudne. Pacjenci kierowani na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację po zawałach, udarach, a w ostatnim czasie także pacjenci po COVID-19 potrzebują wsparcia psychiki i motywacji do długotrwałego wysiłku związanego z powrotem do zdrowia. Takie wsparcie psychiki oferuje terapia VR TierOne oparta na unikalnym połączeniu elementów przynoszących korzyści zdrowotne, w szczególności skutecznej psychoterapii ericksonowskiej podanej w atrakcyjnej wirtualnej formie.

VR TierOne w nowoczesny sposób uzupełnia konwencjonalną ofertę kuracji uzdrowiskowej.

Terapia VR TierOne jest niefarmakologiczna, dlatego jest bezpieczna dla osób stosujących leki. Rozwiązanie medyczne VR TierOne zostało pomyślane tak, by przyspieszyć powrót do zdrowia pacjenta oraz ułatwić pracę medykom. Udział w wirtualnej sesji terapeutycznej jest przyjemnym doświadczeniem, angażującym pacjenta, a jednocześnie niewymagającym wysiłku i specjalnego przygotowania. Spodziewane efekty po zastosowaniu terapii VR TierOne to:

  • poprawa nastroju,
  • redukcja stresu, stanów depresyjnych i lękowych,
  • zwiększenie motywacji do ćwiczeń i rehabilitacji,
  • odprężenie psychofizyczne,
  • poprawa funkcji poznawczych,
  • pobudzenie mechanizmów plastyczności mózgu,
  • zmniejszenie odczuć bólowych.

Wprowadzanie nowoczesnych sposobów wspomagających leczenie jest niezbędne, by uzdrowisko mogło się wyróżnić i przyciągnąć nowych kuracjuszy. VR TierOne to nie tylko gwarantowane efekty zdrowotne, ale także niezapomniane chwile, które przywołane jako wspomnienia z pewnością zachęcą do ponownej wizyty w uzdrowisku wymagających kuracjuszy korzystających z terapii zarówno w sanatoriach, ośrodkach wellness oraz hotelach medical SPA.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap