Scroll to top

Szeroki zakres terapeutyczny VR TierOne


Joanna Pidanty - 22 listopada, 2021 - 0 comments

Możesz być zdumiony, jak szeroki zakres terapeutyczny może posiadać jedno urządzenie medyczne. Innowacyjne urządzenie VR TierOne zostało stworzone i poddane badaniom naukowym pod kątem skuteczności leczenia depresji, lęku i stresu. Depresja dotyczy ponad 300 milionów osób na świecie, podobnie zaburzenia lękowe. Od nagromadzonego stresu często zaczynają się problemy zdrowotne psychiczne i fizyczne. Wobec powszechności zaburzeń depresyjnych, lękowych, stresu oraz powiązanych z nimi chorób cywilizacyjnych łatwo zauważyć, że jest komu pomagać. Jednocześnie trzeba dodać, że brakuje specjalistów, którzy mogliby nie tylko diagnozować, ale również prowadzić terapię zaburzeń psychicznych.

Wirtualna Rzeczywistość

Wirtualna Rzeczywistość to rewolucyjny środek przekazu. Odkrycie, że VR może przysłużyć się nie tylko przerwaniu monotonii życia – rozrywce, ale również zdrowiu człowieka, rozpoczęło wyczekiwane zmiany w sposobach leczenia i jakości świadczeń zdrowotnych. Wykorzystanie wyjątkowego potencjału VR pozwala przywrócić ludziom zdrowie na poziomie fizycznym i psychicznym. Urządzenie medyczne VR TierOne opiera się o immersyjne medium VR i ma charakter terapeutyczny przede wszystkim na stan psychiczny uczestnika terapii.

Terapeutyczny przekaz

VR to unikalne medium, za pomocą którego można zaoferować wartościowe wrażenia. Doświadczenia z VR potrafią wpływać na ludzi równie mocno jak te z realnego świata. Dlatego tak ważnym elementem jest treść, czyli stworzone cyfrowo środowisko, z którym można wejść w interaktywny kontakt. Poczucie obecności przebywania w VR wywołuje efekty psychologiczne.

Terapia VR oferuje zanurzenie w wykreowanym otoczeniu ogrodu, które separuje od otoczenia zewnętrznego i poprawia samopoczucie.

Zanurzenie zmysłowe w przedstawionym świecie VR TierOne pozwala w szybki sposób znaleźć się zupełnie gdzie indziej. Wirtualny terapeuta, wydaje się być tuż obok. Łagodnie płynąca opowieść wraz z iluzją obecności w ogrodzie wprowadza w stan receptywności – stan alfa – stan czujnego relaksu. W tym stanie człowiek odpoczywa i skutecznie przyswaja wirtualną, misternie skonstruowaną terapeutyczną treść.

Wizualizacja

Pozostając przy kwestii relaksu, jako przeciwwagi dla stresu, wiemy, że istnieją techniki relaksacyjne oparte na wizualizacji. Techniki te wymagają jednak pewnych umiejętności twórczej wyobraźni, wygenerowania nowej rzeczywistości i utrzymania stanu uważności. Wizualizacja jest stosowana w praktyce psychoterapeutycznej, jednak problemem jest zróżnicowanie umiejętności wizualizowania. Pożądany kierunek wizualizacji trudno osiągnąć samodzielnie, podobnie nie jest łatwo zacząć samodzielnie medytować. Uczucie relaksu psychofizycznego można uruchomić przez Trening Autogenny Schultza oparty na autosugestii. Badania z udziałem grupy kontrolnej wykazały, że terapia VR TierOne skuteczniej niż Trening Autogenny Schultza wpływa na poprawę nastroju. Mentalna podróż w terapeutycznym Ogrodzie Odrodzenia VR TierOne wywiera zamierzony i trwały wpływ na uczestnika terapii. Wycisza niekorzystne dla zdrowia myśli, wzmacnia pozytywne zasoby, które są siłą drzemiącą w człowieku. Koi zmysły, łagodzi stres i lęk. U osób chorych sprzyja akceptacji choroby i wzrostu motywacji do podjęcia prozdrowotnych działań.

Metaforyczny werbalny i symboliczny wizualny przekaz utrwalają w pamięci zawarte w nim treści.

Obszary zastosowań

Wartościowe doświadczenia, które płyną z wirtualnej terapii pozostawiają uczestnika sesji psychicznie wzmocnionym i w lepszym nastroju. To sprawia, że terapia VR TierOne sprawdza się u pacjentów rehabilitowanych, u których apatia, zniechęcenia, brak motywacji utrudnia współpracę i konsekwentne wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Szczególnie rehabilitacja po zawale serca i rehabilitacja po udarze mózgu wiąże się z pokonywaniem depresji, która stoi na przeszkodzie do pełnego wyzdrowienia. VR TierOne znajduje zastosowanie u pacjentów kardiologicznych i neurologicznych. Totalna immersja w cyfrowej przestrzeni VR TierOne ma wymiar pozytywny w przypadku hospitalizowanych pacjentów, dla których środowisko szpitalne jest źródłem stresu i lęku, a także dla seniorów w domach opieki, którym doskwiera złe samopoczucie. VR TierOne bazuje na psychoterapeutycznych technikach, wplatając je w proces terapii. Leczenie alternatywne za pomocą VR TierOne znajduje zastosowanie tam, gdzie naruszony dobrostan psychiczny uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Zachwianie równowagi psychicznej towarzyszy nagłym nieprzewidzianym zdarzeniom lub występuje z powodu nagromadzonego stresu. VR TierOne jest urządzeniem medycznym, dlatego głównym obszarem wypełniającym zakres terapeutycznego oddziaływania są choroby somatyczne, którym towarzyszą zaburzenia depresyjne, lękowe, dolegliwości bólowe, zaburzenia poznawcze, spadki energii, motywacji i nastroju. Z VR TierOne z powodzeniem można zatroszczyć się o zdrowie pacjentów po udarze mózgu, zawale serca, COVID-19 oraz w depresji. Pozytywne efekty uzyskane w przebadanych grupach pacjentów zachęcają do poszukiwania nowych zastosowań dla VR TierOne, w których pomoc terapeutyczna VR zostanie wykorzystana. VR TierOne sprawdzi się także w uzdrowiskach i domach seniora, oraz jako element strategii well-being w korporacjach dbających o swoich pracowników. Terapia VR osobom zdrowym może pomóc utrzymać dobrostan.

Nie istnieją przesłanki, aby terapia VR TierOne nie mogła służyć osobom względnie zdrowym.

Wybrane efekty zastosowania u ludzi pozostających we względnym zdrowiu:

  • dostarcza głębokiego relaksu psychofizycznego,
  • stwarza okazję do wyciszenia się,
  • przeciwdziała nagromadzeniu stresu,
  • niweluje napięcie psychofizyczne,
  • dostarcza pozytywnego wzmocnienia i przeciwdziała zniechęceniu,
  • pozwala utrzymać zdrowie psychiczne w dobrej kondycji.

Wysoka skuteczność, niewielka ilość przeciwwskazań, powtarzalność terapii, łatwość zaimplementowania i obsługi urządzenia, przemawia za rozszerzeniem zakresu terapeutycznego oddziaływania VR TierOne o kolejne obszary medyczne i pozamedyczne.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap