Scroll to top

Skuteczna terapia krótkoterminowa VR TierOne


Joanna Pidanty - 8 czerwca, 2021 - 0 comments

Wirtualna terapia VR TierOne powstała, by wspierać zdrowie psychiczne pacjentów zmagających się z depresją, lękiem i stresem. Badania pokazują silny związek między depresją a zdrowiem fizycznym, dlatego rozwiązanie VR TierOne skierowane jest do osób, które w wyniku choroby utraciły zdrowie fizyczne, a pojawiający się niekorzystny stan psychiczny hamuje proces zdrowienia. Czynnikiem terapeutycznym jest nie tylko immersyjna Wirtualna Rzeczywistość, ale także elementy psychoterapii ericksonowskiej. Zaburzenia psychiczne można z powodzeniem leczyć, czasem potrzebne jest wsparcie farmakoterapii, w innych wypadkach potrzebna jest psychoterapia lub zastosowanie obu metod jednocześnie. Największym problemem jest dostępność profesjonalnego wsparcia psychicznego dla osób potrzebujących. Z przyczyn ekonomicznych oraz braku wystarczającej liczby psychoterapeutów, chorzy pozostają sami w depresji, stresie i lęku. Pacjentom osłabionym chorobą brakuje motywacji i determinacji, by szukać i czekać na wsparcie psychiczne. Terapia VR TierOne wykorzystuje technologię, by zbliżyć opiekę zdrowia psychicznego do pacjentów i umożliwić wsparcie psychiczne w krótkim czasie.

Terapia krótkoterminowa

Psychoterapia nie musi trwać latami. Szczególnie, gdy mamy do rozwiązania konkretny problem. W przypadku nagłej utraty zdrowia i pojawiającej się przy tym depresji, stanów lękowych lub stresu można zadziałać terapią krótkoterminową. W takiej terapii nie zagłębia się w przeszłości pacjenta, nie analizuje historii jego życia, a skupia się na tym, co sprawia mu trudność obecnie. W sytuacji choroby taka terapia może być odpowiednia. Zrodzone przez chorobę problemy będą głównym obszarem pracy. Najważniejszym założeniem psychoterapii krótkoterminowej jest wywołanie korzystnej zmiany podczas niewielkiej liczby spotkań. Terapia krótkoterminowa może przebiegać w wielu nurtach psychoterapeutycznych, jednym z nich jest nurt ericksonowski skupiający się na mocnych stronach pacjenta, nie zaś na jego deficytach. Metoda pracy w tym nurcie zorientowana jest na przyszłość, nie zaś na przeszłość.

Terapia krótkoterminowa sprawdza się u osób, które znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej.

Terapia w nurcie ericksonowskim

Milton H. Erickson zapisał się w historii jako psychoterapeuta idący własną drogą. Swoją nietypową metodą pracy z pacjentem dał początek nurtowi zwanego ericksonowskim. Uważał, że każdy człowiek ma potencjał do rozwiązania swojego problemu. Terapia w nurcie ericksonowskim, bazująca na dorobku tego znamienitego psychoterapeuty, polega na skupieniu się na wydobyciu ukrytego potencjału pacjenta i wykorzystaniu jego własnych sił do dokonywania pozytywnych zmian. Zadaniem terapeuty pracującego w nurcie jest uruchomienie zasobów pacjenta poprzez odpowiedni rodzaj komunikacji. Prowadzący terapię akcentuje to, co pozytywne w pacjencie. Terapeuta kreuje słowem odpowiednią atmosferę, w której pacjent odkrywa swoje nieuświadomione zasoby potrzebne do konstruktywnych zmian. Terapia ericksonowska skupiona jest na teraźniejszości, ale zorientowana jest na przyszłość. Z reguły jest terapią krótkoterminową, ale może mieć długoterminowy charakter. Sprawdza się w leczeniu zaburzeń depresyjnych, lękowych, łagodzeniu objawów psychosomatycznych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Skuteczna terapia krótkoterminowa VR TierOne

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na lukę w zakresie lecznictwa zdrowia psychicznego. Usługi profesjonalistów zdrowia psychicznego nie są dostępne dla wszystkich, którzy tego potrzebują. Skutkiem nieleczonej depresji są inne choroby i niepełnosprawność, co powoduje obciążenie służby zdrowia na całym świecie. Wczesne leczenie przeciwdepresyjne poprawia stan fizyczny i przyspiesza powrót do zdrowia. Z tej przyczyny dąży się do tego, aby personel medyczny stojący na pierwszej linii w kontakcie z chorym, zwracał uwagę na zdrowie psychiczne pacjentów. VR TierOne rozumie związek psychiki z fizycznymi problemami zdrowotnymi. Proponowane rozwiązanie staje się odpowiedzią na zapotrzebowanie świata na niesienie pomocy i udzielanie wsparcia osobom z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i stresem. We współpracy z psychoterapeutą została stworzona unikalna terapia oparta na psychoterapii ericksonowskiej, która w krótkim czasie jest w stanie skutecznie redukować depresję, stres i lęk. Terapia VR TierOne zawdzięcza swoją skuteczność przede wszystkim Wirtualnej Rzeczywistości i terapii ericksonowskiej. Oba te elementy łączy wspólna cecha – wprowadzenie pacjenta w stan obecności „tu i teraz”.

Wirtualna Rzeczywistość VR TierOne potęguje skuteczność psychoterapii i umożliwia krótszą interwencję.

Technologia VR, znana z gier komputerowych i rozrywki, zapewnia immersję i interakcję z wykreowanym środowiskiem. Medycyna czerpie z tych własności VR. W obszarze zastosowania medycznego Wirtualna Rzeczywistość pozbawiona jest skutków ubocznych i niesie terapeutyczne doznania. VR daje możliwość wykreowania środowiska sprzyjającego leczeniu, w wypadku VR TierOne jest to Ogród Odrodzenia. Technologia VR sprawia, że pacjent z łatwością zanurza się w świat dla niego przygotowany, skupia się na tym, co widzi i słyszy w danym momencie. Separuje się od wszystkiego, co przeszkadza w skupieniu i koncentracji uwagi. VR sprawia, że terapia przebiega sprawniej i może być przeprowadzona w krótkim czasie. Efekt relaksacji podczas terapii rozszerza zastosowanie rozwiązania VR TierOne na ludzi względnie zdrowych, którzy pragną utrzymać dobrostan psychiczny. Wirtualna terapia utrzymana w nurcie ericksonowskim wzmaga poczucie obecności w danej chwili. Pod wpływem przemyślanych i twórczych przekazów, obfitujących w metafory, symbole i sugestie, pacjent zaczyna odczuwać motywację i siłę płynącą z własnego wnętrza.

Wirtualny Ogród Odrodzenia ułatwia pacjentowi terapeutyczną zmianę.

Terapia jest zaplanowana na krótkoterminową interwencję zamkniętą w cyklu 8 sesji terapeutycznych. Skuteczność terapii krótkoterminowej VR TierOne została zapewniona przez wykorzystanie starannie dobranych i uzupełniających się elementów terapeutycznych, działających na pacjenta w tym samym czasie. Terapia przeprowadzana w świecie wirtualnymnie zastępuje psychoterapeuty, zdarza się nawet, że przeciera szlak i łamie opory pacjenta przed kontaktem ze specjalistą. VR TierOne w żadnym razie nie jest zagrożeniem dla specjalistów zdrowia psychicznego, może pomóc otworzyć pacjenta na psychoterapię. Urządzenie medyczne VR TierOne z powodzeniem może zagościć w szpitalach, klinikach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i centrach wellness. Terapia VR TierOne prowadzona jest przez wirtualnego terapeutę, zarówno sesja jak i cały cykl trwa ustaloną ilość czasu. To sprawia, że pacjenci nie rezygnują z terapii, wiedzą ile będzie trwała i znają jej koszt, który jest znacznie niższy w porównaniu z tradycyjną psychoterapią, a efekty przychodzą szybciej.

Cena, czas i skuteczność to niewątpliwe zalety terapii krótkoterminowej.

Dwa tygodnie codziennych sesji jest w stanie wzmocnić pacjenta na tyle, by podjął on działanie i włączył się w proces leczenia. W terapii VR TierOne pacjent zyskuje motywację i wiarę w swoje możliwości. Krótkoterminową terapię VR TierOne można rozumieć jako preludium – samodzielną krótką interwencję lub wstęp do dalszej terapii u specjalisty zdrowia psychicznego.

Zalety krótkoterminowej terapii VR TierOne:

 • skuteczność potwierdzona badaniami w zakresie niwelacji depresji, stresu i lęku,
 • efekt relaksacyjny i analgetyczny (przeciwbólowy),
 • brak efektów ubocznych,
 • łatwość stosowania,
 • przyjemne doświadczenie,
 • wzrost motywacji,
 • akceptacja pacjentów,
 • wzrost sprawczości i wpływu na własne życie,
 • szybka weryfikacja skuteczności terapii,
 • wysokie prawdopodobieństwo ukończenia terapii,
 • dostępność finansowa dla szerszego grona pacjentów,
 • skupienie na problemie, bez zaglądania w przeszłość,
 • brak stygmatyzacji związanej z tradycyjną psychoterapią,
 • możliwość powrotu do terapii i rozpoczęcia ponownie cyklu.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap