Scroll to top
en pl
VR-TierOne-HeroBanner

Skuteczne wsparcie procesu leczenia i rehabilitacji

ue_sign
VR_T_O_color

to innowacyjne urządzenie medyczne wykorzystujące Wirtualną Rzeczywistość do skutecznego wspierania procesu leczenia i rehabilitacji

VR TierOne Photo

VR TierOne wykorzystuje Wirtualną Rzeczywistość nie tylko do aktywizacji ruchowej ramion i dłoni, ale także wpływa na psychologiczne aspekty funkcjonowania pacjenta, takie jak:

  

Efekty z wykorzystania VR TierOne

Poprawa nastroju i motywacji do rehabilitacji

Odprężenie psychofizyczne

Zwiększenie wiary pacjenta w powodzenie procesu fizjoterapii

Poprawa koncentracji i uwagi

Poprawa funkcji wzrokowo-przestrzennych

Zmniejszenie odczuć bólowych

Pobudzenie mechanizmów plastyczności mózgu

Zmniejszenie poczucia obciążenia wśród personelu oddziałów rehabilitacyjnych

VR TierOne sprawia, że pacjent w pełni wykorzystuje czas pobytu na oddziale rehabilitacyjnym i czerpie maksymalne korzyści z procesu fizjoterapii.