Scroll to top

Jesteśmy, aby wspierać. Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją


Joanna Pidanty - 8 lutego, 2023 - 0 comments

Polska plasuje się wśród krajów o najniższym odsetku osób chorych na depresję. Różnica względem średniej europejskiej może wynikać z istnienia w polskich realiach barier wpływających na niską rozpoznawalność i leczenie depresji. Ministerstwo Zdrowia ustanowiło na 23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, aby upowszechnić wiedzę o depresji, zredukować postawy stygmatyzujące oraz zachęcić osoby cierpiące do leczenia i szukania wsparcia.

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją obchodzony jestod ponad 20 lat, i jak co roku jest dobrą okazją, by przypomnieć, że depresja jest obiektywnie występującą chorobą, którą można leczyć z wysoką skutecznością. Celem Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją jest szeroko pojęta edukacji społeczna (zmiana postaw wobec chorych, empatia i zmniejszenie stygmatyzacji) oraz upowszechnienie wiedzy o możliwych metodach leczenia i profilaktyki depresji.

Depresja wśród Polaków

Polska jest państwem, w którym odsetek osób cierpiących na depresję jest poniżej średniej unijnej. Z raportu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że w 2019 roku odsetek osób chorych na depresję w Polsce wynosił 2,8%, w tym samym czasie w Unii Europejskiej wskaźnik ten kształtował się na poziomie 4,4%. Depresja dotyka cały przekrój społeczeństwa, jednak statystyki pokazują, że w każdej grupie wiekowej kobiety przeważają wśród osób, którym udzielono świadczenia z rozpoznaniem depresji. Warto dodać, że powyższe dane NFZ dotyczą osób, które zgłosiły się się ze swoimi problemami do specjalistów, mowa więc o osobach zdiagnozowanych. Rzeczywista skala problemu depresji może być znacznie większa, tym bardziej, że od 2019 roku doświadczyliśmy niekorzystnych dla zdrowia psychicznego skutków pandemii i wpływu wojny w sąsiedniej Ukrainie.

Ograniczenia w leczeniu depresji

Istnieje kilka ograniczeń w leczeniu depresji, wśród których wymienić można:

  • utrudniony dostęp do specjalisty,
  • niską świadomość i bagatelizowanie problemu,
  • wysoki stopień stygmatyzacji osób chorych na depresję.

Leczeniem depresji zajmują się specjaliści. Niedostatek fachowców psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów stanowi poważne utrudnienie w dostępie do opieki nad zdrowiem psychicznym. Zbyt długi czas oczekiwania na refundowaną wizytę nie sprzyja szybkiemu podjęciu leczenia, z kolei podjęcie terapii na własny koszt nie sprzyja jej kontynuacji, gdy proces leczniczy tego wymaga. Depresja jest problemem zdrowotnym oraz społecznym. Choroba wpływa na samopoczucie oraz na funkcjonowanie człowieka nią dotkniętego. Depresja może pogorszyć jakość życia w każdym obszarze. Pogłębianie wiedzy na temat objawów depresji i niebagatelizowanie problemu skłania do szybszego reagowania i szukania pomocy, dając szansę na lepsze życie. W niektórych kręgach chorowanie na depresję wciąż bywa uważane za powód do wstydu. Stygmatyzacja osób chorych na depresję jest przyczyną zwlekania z udaniem się do lekarza, długiego ukrywania problemu natury psychicznej, co może być fatalne w skutkach (depresja jest jedną z wiodących przyczyn utraconych lat życia wskutek niesprawności zdrowotnej i chorobą zagrożoną przedwczesną śmiercią). W badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (Depresja w doświadczeniach i opiniach) aż 72% respondentów uważa depresję za chorobę wstydliwą, którą ukrywa się przed ludźmi.

Walka z depresją

Wczesne wykrycie depresji i zastosowanie odpowiedniej terapii jest bardzo ważne i pomaga zapobiegać nawrotom choroby. W Polsce diagnozę depresji może postawić lekarz rodzinny (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), jednak w leczeniu zaleca się model opieki oparty na współpracy między lekarzem rodzinnym i psychiatrą. Działania lecznicze wobec depresji obejmują farmakoterapię i psychoterapię. Walka z depresją to nie tylko aktywne szukanie pomocy i leczenie, ale i obrona poprzez działania profilaktyczne. Depresja to zjawisko o charakterze biopsychospołecznym, ma złożoną etiologię, wyeliminowanie wszystkich czynników ryzyka sprzyjających występowaniu depresji nie jest możliwe. Można jednak ograniczyć i równoważyć stres, uznawany za jedną z przyczyn depresji. W profilaktyce depresji ważne jest, by dbać o relaks. Zaniedbywanie regularnego odpoczynku nie jest niestety rzadkością, co odbija się na zdrowiu psychofizycznym. W profilaktyce depresji pomocne są gogle relaksacyjne VR TierOne GO, które pomagają osiągnąć stan wyciszenia i zdrowego odprężenia.

Relaksacja VR TierOne GO pomaga zrównoważyć stres sprzyjający wystąpieniu depresji.

VR TierOne, aby wspierać w depresji

Urządzenie medyczne VR TierOne jest produktem opracowanym przez polskich naukowców i inżynierów, przygotowanym, by nieść pomoc osobom z objawami depresji, lęku i stresu. VR TierOne wspiera zdrowie pacjentów oddziałów pulmonologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, onkologicznych oraz seniorów – podopiecznych fundacji i pensjonariuszy domów opieki. Innowacyjna terapia wirtualna VR TierOne powstała, aby redukować objawy depresji, lęku i stresu. Dzięki VR TierOne pacjenci z objawami depresji lepiej znoszą trud choroby, szybciej odzyskują sprawność i pogodny nastrój. Przy okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją pragniemy zaakcentować, że jesteśmy, aby wspierać leczenie osób z objawami depresji oraz wzmocnić polski i zagraniczny system opieki nad zdrowiem psychicznym.

Rozwiązanie VR TierOne zwiększa dostęp do opieki w zakresie zdrowia psychicznego.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap