Scroll to top

Jak podnieść skuteczność rehabilitacji z wykorzystaniem VR TierOne?


Joanna Pidanty - 16 maja, 2022 - 0 comments

Poszukując przyczyn nieskutecznej rehabilitacji należy zwrócić uwagę na czynniki psychologiczne, które komplikują przebieg usprawniania pacjenta. Zły stan psychiczny chorego hamuje osiąganie oczekiwanych efektów rehabilitacyjnych. Przezwyciężenie objawów depresji, lęku i stresu obniżających skuteczność rehabilitacji jest niezwykle istotne, a teraz możliwe dzięki nowoczesnej terapii VR TierOne.

Aktywny pacjent

Rehabilitacja medyczna mocno koncentruje się na pacjencie i poprawie jego funkcjonowania po chorobie, operacji czy urazie. Aby przywrócić pacjenta do sprawności potrzebny jest aktywny udział pacjenta w tym procesie. Główną formą rehabilitacji są ćwiczenia, więc proaktywna postawa jest konieczna. Efekty rehabilitacji nie są zależne przecież tylko od rehabilitanta. Wytrwałe i aktywne uczestnictwo w zajęciach rehabilitacyjnych to sytuacja idealna, ale niestety niepowszednia. Co sprawia, że pacjent pozostaje bierny, pozbawiony motywacji do działań, które mają mu przynieść zdrowie? Chorzy niechętni do udziału w rehabilitacji, bez energii i motywacji mogą cierpieć na depresję.

Zmotywowany pacjent

Motywacja do rehabilitacji powinna przychodzić samoistnie, wszak chodzi o odzyskanie zdrowia, jednak tak się nie dzieje. Niejednokrotnie spotykana jest sytuacja, że pacjenci wymagający rehabilitacji mają problem ze znalezieniem sił i rezygnują z tego, co może przynieść im sprawność. Depresja u chorych somatycznie jest rozpowszechnionym zjawiskiem i to właśnie ona może być predyktorem odmowy udziału w zajęciach rehabilitacyjnych. Brak motywacji, brak nadziei na poprawę swojego stanu, poczucie bezcelowości zaleceń mogą sugerować obecność zaburzeń depresyjnych. Pozbawieni motywacji pacjenci mają trudności z systematyczną pracą, a to prowadzi do przerw w regularnych ćwiczeniach. Proces usprawniania nie przebiega wtedy płynnie i spada jego skuteczność. Brak motywacji u pacjenta poważnie utrudnia przebieg rehabilitacji i pracę rehabilitanta.

Dobra współpraca

Pacjenci nie zawsze zdają sobie sprawę z wagi swojej aktywnej roli w procesie usprawniania. Uświadomienie osobie rehabilitowanej jej własnego wpływu na efekty rehabilitacji jest ważne, ale i trudne zwłaszcza w przypadku chorych z depresją. Osoby takie cechuje niskie poczucie własnej sprawczości, które wpływa na zachowania zdrowotne, a w konsekwencji na jakość życia. Rehabilitowani z niskim poczuciem własnej skuteczności słabo angażują się w realizację zadań i z łatwością rezygnują z trudniejszych. Współpraca z pacjentem chorym na depresję może być kłopotliwa. Problemem staje się także patologiczny lęk towarzyszący stanom depresyjnym oraz stres. Lęk blokuje przed podejmowaniem prób, a stres obniża skuteczność działania. Trudno realizować cel rehabilitacyjny w duecie z osobą niewierzącą w skuteczność własnych działań i widzącą więcej przeszkód niż możliwości. Trudna współpraca z pacjentem może wpływać obciążająco na psychikę personelu, tym bardziej, że często dochodzi również presja rodziny pacjenta spragniona szybkich rezultatów, które nie nadchodzą. Zmiana niesprzyjającego zdrowiu przekonania u pacjenta bez wsparcia psychoterapeuty może być niemożliwa. Zła kondycji psychiczna nie sprzyja dobrej współpracy z rehabilitantem.

Aby rehabilitacja była skuteczna potrzebna jest współpraca pacjenta.

Zainteresowanie zdrowiem

Objawem depresji jest utrata zainteresowania, także własnym stanem zdrowia. Pacjent w depresji nie jest w stanie przejąć odpowiedzialności za swoje zdrowie. Wprowadzanie prozdrowotnych zmian zapobiegających wystąpieniu ponownie chorobie jest możliwe tylko u pacjentów, którzy chcą zmiany. Rozumieją, akceptują swoją chorobę, szukają środków zaradczych, aby funkcjonować jak najlepiej i wrócić do najwyższej możliwej sprawności. Zainteresowanie pacjenta swoją chorobą, wzrost wiedzy o przyczynach jej wystąpienia i środkach zaradczych uprawdopodabnia osiągnięcie sukcesu rehabilitacyjnego. Brak zainteresowania swoim zdrowiem ogranicza współpracę.

Skuteczna rehabilitacja

Aby podnieść skuteczność rehabilitacji należy zadbać o dobrostan psychiczny osoby rehabilitowanej. Psychika ma moc, która może wspierać pacjenta w procesie rehabilitacji. Aby wydobyć i wzmocnić siły psychiczne niezbędne jest wsparcie. Dobrze, gdyby pacjent znalazł się pod opieką psychologa. Niestety, możliwość skorzystania z fachowego wsparcia specjalisty mają nieliczni. Problemem jest dostępność psychoterapeutów. Rehabilitacja osób w złej kondycji psychicznej wymaga właściwego podejścia personelu, cierpliwości i wiary, że proces się powiedzie. Brak oczekiwanych rezultatów jest niesatysfakcjonujący dla wszystkich zaangażowanych w proces. Bez fachowego wsparcia rehabilitacja jest mniej skuteczna.

Rehabilitacja z VR TierOne

Wiemy, że choroby somatyczne i depresja pozostają we wzajemnej niekorzystnej korelacji. Szczególnie choroby przewlekłe powodują zaburzenia w obrębie psychiki. Pojawia się stres, lęk i objawy depresji. Z kolei depresja to otwarte wrota do chorób fizycznych. Depresja oznacza małą aktywność, nieprzestrzeganie zaleceń i ryzyko nawrotu choroby, ponownej hospitalizacji, a nawet zgonu. Aby pacjent wydostał się z tego zaklętego kręgu potrzebna jest swego rodzaju zwrotnica. Taką zwrotnicą jest terapia depresji w środowisku VR dostępna dzięki urządzeniu medycznemu VR TierOne.

VR TierOne przekierowuje na tor zdrowia i dobrego samopoczucia.

Badania naukowe udowodniły, że terapia VR TierOne redukuje stres, lęk i objawy depresji. Buduje moc sprawczą i dobre samopoczucie. Włączając terapię VR TierOne w program rehabilitacyjny można oczekiwać wzrostu motywacji do zmian i chęci do regularnej aktywności ruchowej. Zaletą użycia VR TierOne jest możliwość zapewnienia skutecznego i profesjonalnego wsparcia psychicznego pacjentom w sytuacji, gdy nie ma perspektywy skorzystania z pomocy psychoterapeuty. Dwudziestominutowe sesje w wirtualnym Ogrodzie Odrodzenia to czas, który zaprocentuje poprawą samopoczucia pacjenta, wzrostem świadomości swojej własnej mocy i wpływu na efekty leczenia i rehabilitacji. Warto wzmocnić psychikę pacjenta za pomocą VR TierOne, jeśli proces usprawniania przebiega opornie, gdy pojawiają się trudności motywacyjne i niechęć do rehabilitacji. Urządzenie jest bezproblemowe w obsłudze, a terapia przyjemna i bezpieczna. Praca z pacjentem uczestniczącym w terapii VR TierOne jest łatwiejsza, eliminacja skutków choroby następuje szybciej, a czas przeznaczony na rehabilitację zostaje w pełni wykorzystany. W konsekwencji skuteczność rehabilitacja wzrasta.

Zobacz, jak wygląda praca z urządzeniem VR TierOne.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap