Scroll to top

VR TierOne terapeutycznie

1. Jaki jest związek między Wirtualną Rzeczywistością a procesem rehabilitacji?

W toku badań ustalono, że korzystne byłoby wprowadzenie pacjenta w stan relaksacji i zmotywowania, który pozwala na wyeliminowanie barier uniemożliwiających rehabilitację, ponieważ rehabilitacja w ciągu pierwszych trzech miesięcy po urazie (np. urazie mózgu lub u osób z problemami kardiologicznymi) jest krytyczna, aby odzyskać jak najwięcej zdrowia. Stwierdzono, że terapia ericksonowska (którą to wykorzystuje rozwiązanie VR TierOne) pomaga również poprawić stan psychiczny uczestnika terapii. Istnieje niszowy obszar, w którym systemy rehabilitacji mogą odnieść korzyści z zastosowania rzeczywistości wirtualnej. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na sposoby, systemy do zapewnienia rehabilitacji za pomocą Wirtualnej Rzeczywistości (VR).

2. Dlaczego rozwiązanie terapeutyczne VR TierOne pomaga?

Technologia Wirtualnej Rzeczywistości pozwala całkowicie oderwać pacjenta od rzeczywistości (również rzeczywistości szpitalnej), samej w sobie często depresyjnej, i przenieść go do świata pełnego kolorów, radości i nadziei, co leczniczo wpływa na jego psychikę i pobudza mechanizmy plastyczności mózgu. Pacjent podczas cyklu terapeutycznego jest pozytywnie bodźcowany immersyjnym światem VR wraz z precyzyjnymi tekstami terapeutycznymi.

3. Jak dokładnie działa opowieść terapeutyczna VR TierOne?

W każdym przypadku, kiedy dochodzi do stanu zagrożenia życia osłabieniu ulegają psychologiczne mechanizmy obronne, dlatego człowiek jest bardzo podatny na sugestie. Bez odpowiedniego przygotowania terapeutycznego może się zdarzyć, że pacjent otrzymuje szereg negatywnych sugestii, które bardzo silnie oddziałują na jego stan psychiczny. Opowieść terapeutyczna VR TierOne dostarcza silnych pozytywnych sugestii terapeutycznych, co poprawia nastrój pacjenta i zmniejsza poziom lęku, zwiększa nadzieję na poprawę sytuacji oraz wzmacnia motywację do rehabilitacji.

4. Czy terapia jest sprawdzona i bezpieczna?

Urządzenie VR TierOne jest urządzeniem medycznym. Jest całkowicie bezpieczne, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi. Została też przeprowadzona analiza ryzyka. Terapia na urządzeniu VR TierOne jest pionierskim rozwiązaniem, nad którym przez kilka lat pracował specjalnie dobrany zespół profesjonalistów.

5. Jak wygląda wirtualna przestrzeń, w której przebywa pacjent podczas terapii?

Wirtualna przestrzeń to wykreowany przez nas Ogród Odrodzenia.

6. Jak długo trwa terapia VR TierOne?

Terapia to dwutygodniowy cykl terapeutyczny, w którym przewidziano 8 sesji terapeutycznych, trwających do 20 minut każda i sesję wprowadzającą pacjenta do Wirtualnej Rzeczywistości.

7. W ilu sesjach dziennie uczestniczy pacjent?

Pacjent bierze udział w jednej sesji dziennie.

8. Czy pacjent może odbyć więcej sesji niż jedną dziennie?

Trwająca dwadzieścia minut sesja, to najlepszy czas w którym umysł jest chłonny i nieprzeciążony.

Dlatego dla najwyższej skuteczności terapii VR TierOne zalecamy korzystanie z 1 sesji dziennie.

9. Czy poza stroną internetową istnieje kompendium wiedzy o terapii VR TierOne?

Tak, poza stroną internetową rekomendowany zasób wiedzy o naszej wirtualnej terapii stanowi Przewodnik kliniczny VR TierOne. Publikacja stanowi pomoc dla osób zaangażowanych w proces terapii pacjenta. Jeśli pracujesz z urządzeniem VR TierOne możesz poprosić o udostępnienie treści Przewodnika klinicznego poprzez wypełnianie formularza w zakładce POBIERANIE.

10. Czy między sesjami mogę w jakiś sposób utrwalać efekt terapeutyczny?

Tak, doświadczenie VR można utrwalać i kontynuować za pomocą Kolorowanki terapeutycznej VR TierOne „Kolory moich refleksji” spełniającej funkcję dzienniczka terapii. Nie jest to konieczny element, ale pomoże w przyjemny sposób utrwalić Twoje wspomnienia i emocje za pomocą słów i kolorów. Wystarczy pudełko kredek i dedykowana Kolorowanka terapeutyczna VR TierOne, którą nabędziesz w sklepiku swojej placówki medycznej.