Scroll to top

Udar

1. Czym jest udar mózgu?

Udar mózgu polega na zwężeniu światła naczynia, które doprowadza krew do pewnego obszaru mózgu. Nie należy lekceważyć żadnych, nawet najmniejszych objawów wskazujących na chorobę, ponieważ może to prowadzić do poważnych konsekwencji. Istotna jest umiejętność rozpoznania symptomów i udzielenie jak najszybciej pierwszej pomocy, tutaj liczy się każda sekunda.

2. Jak rozpoznać udar mózgu?

Objawy udaru manifestują się nagłym deficytem neurologicznym, najczęściej są to niedowłady o różnym nasileniu obejmujące jedna połowę ciała. Najczęstsze objawy udaru to:

  • opadnięty kącik ust,
  • drętwienie lub zaburzenie czucia,
  • niedowidzenie połowiczne,
  • zaburzenia mowy,
  • niemożność wypowiadania zdań,
  • paraliż jednej strony ciała,
  • osłabienie siły mięśniowej z jednej strony ciała.

3. Jak przeprowadzić test na udar mózgu?

Powiedz do chorego: „uśmiechnij się” – jeden kącik ust opada.

Powiedz: „powtórz zdanie” (np. ładna dziś pogoda) – on nie jest w stanie.

Powiedz: „unieś obie ręce do przodu”- jedna opada.

Powiedz: „wystaw język” – język przechyla się lub z jednej strony, jest zmarszczony.

4. Od czego zależą skutki udaru?

Przede wszystkim od przyczyny udaru, także od wielkości skrzepliny, a w konsekwencji od rozległości obszaru niedokrwienia mózgu, a także lokalizacji uszkodzenia mózgu. Skutki zależą także od czasu, w którym podjęto leczenie. Najlepiej, gdy chory trafi do szpitala w ciągu tzw. złotej godziny od wystąpienia pierwszych objawów.

5. Co to jest udar niedokrwienny?

Udar niedokrwienny (zwany także zawałem mózgu) to osłabienie pracy mózgu z powodu zatkanego naczynia tętniczego. Przyczyną mogą być zmiany miażdżycowe, migotanie przedsionków, obniżenie ciśnienia tętniczego. Jest to najczęściej występująca forma udaru.

6. Co to jest udar krwotoczny?

Jest to potocznie wylew krwi do mózgu. Spowodowany jest pęknięciem naczynia zaopatrującego mózg w krew. Udar krwotoczny stanowi 10-15% wszystkich udarów, ma niejednokrotnie cięższy przebieg niż udar niedokrwienny. Może wystąpić utrata przytomności lub silne bóle głowy, nudności i wymioty.

7. Jakie są przyczyny udaru krwotocznego?

Naczynie, które pęka musiało być wcześniej uszkodzone w wyniku nieleczenia, lub nieskutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Rzadką przyczyną są zaburzenia krzepliwości krwi.

8. Jak leczy się udar?

Najpierw przeprowadza się wywiad neurologiczny, najlepiej już w karetce, kolejnym etapem jest tomografia komputerowa, która pozwala ocenić rozmiar strat. Międzynarodowe wytyczne zalecają trombolizę (czyli rozpuszczenie zakrzepu w wyniku podania leków trombolitycznych, np.: tPA lub streptokinazy) najszybciej jak to możliwe. Można to wykonać najpóźniej do 4,5h od wystąpienia udaru niedokrwiennego. Udar krwotoczny leczy się stosując preparaty zmniejszające obrzęk mózgu.

9. Komu grozi udar?

Niestety udar może przytrafić się każdemu bez względu na wiek, chociaż czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu są złe nawyki żywieniowe, palenie tytoniu, braku ruchu oraz choroby: cukrzyca, miażdżyca i nadciśnienie.

10. Jak szybko po udarze mogę skorzystać z terapii VR TierOne?

Rehabilitacja po udarze powinna być wdrożona zaraz po ustabilizowaniu stanu pacjenta. We wczesnej fazie pacjent korzystający z VR TierOne odczuwa poprawę samopoczucia, motywację, zmniejszenie stanów lękowych. W kolejnych etapach rehabilitacji, kiedy ruch jest możliwy, VR TierOne wspiera koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchowa pacjenta, dzięki zaangażowaniu go w wykonywanie zadań w wirtualnym ogrodzie.