Scroll to top

Lęk

1. Czym jest lęk?

Lęk to silne pobudzenie emocjonalne odczuwane na poziomie psychicznym i fizycznym. Jest doświadczeniem nieprzyjemnym w przeżywaniu, wypływającym z przekonania o zagrażającej sytuacji. Relaksacja pomaga uporać się z wyczerpującym lękiem.

2. Co to są zaburzenia lękowe?

O zaburzeniach lękowych mówimy wtedy, gdy lęku i strachu jest za dużo i jest on niewspółmierny do okoliczności, powoduje cierpienie i paraliżuje funkcjonowanie człowieka w ważnych obszarach życia. Zaburzenie lękowe nie są jednorodną grupą zaburzeń. W dotychczasowej klasyfikacji ICD-10 należały do kręgu zaburzeń nerwicowych, w najnowszej wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów ICD-11 zrezygnowano z określania „zaburzenia nerwicowe” na rzecz sformułowania „zaburzenia lękowe”.

3. Czy zaburzenia lękowe są powszechne?

Zaburzenia lękowe są jednym z najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego na świecie. Szacuje się, że z powodu lęku cierpi blisko 300 mln ludzi. Najczęściej występującym zaburzeniem jest zespół lęku uogólnionego.

4. Czy lęk i strach są tożsame?

Choć oba pojęcia bywają używane zamiennie, to jednak różnią się od siebie. Strach może działać ochronnie, lęk zaś działa paraliżująco i wyniszczająco. Źródło lęku może być trudne do zidentyfikowania, a sam lęk trudny do opanowania.