Scroll to top

COVID-19

1. Co to jest COVID-19?

COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirus z Wuhan (SARS-CoV-2). Wcześniej choroba nie miała nazwy i posługiwano się określeniami typu „choroba wywołana przez koronawirus” lub „zachorowanie z powodu zakażenia koronawirusem z Wuhan”. Nazwa COVID-19 została ogłoszona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obowiązuje oficjalnie.

2. Jaka jest różnica między COVID-19 a koronawirusem?

Różnica między koronawirusem a COVID-19 jest taka, że koronawirus to czynnik wywołujący chorobę, a COVID-19 to choroba, czyli zespół objawów spowodowanych przez ten czynnik.

3. Jakie są objawy COVID-19?

Pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 mieli objawy zakażenia układu oddechowego, takie jak:

  • gorączka (powyżej 38 stopni),
  • kaszel (raczej suchy),
  • duszność.

Ponadto często występował także ból mięśni, rzadziej splątanie, ból głowy, ból gardła, produktywny (czyli „mokry”) kaszel, krwioplucie. Charakterystycznym objawem u części chorych jest nagła utrata węchu i smaku.

4. Kiedy pojawiają się pierwsze objawy?

Objawy zwykle pojawiały się między 2 a 14 dniem po zakażeniu. Początkowo objawy są łagodne, ich nasilenie narasta w czasie.

5. Czy COVID-19 może powodować objawy neurologiczne?

Przegląd badań opublikowany w czerwcu pokazywał, że ok. 50 proc. osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 rozwija objawy neurologiczne – zawroty głowy, trudności z koncentracją, udary i osłabienie.

6. Czy COVID-19 ma wpływ na zdrowie psychiczne?

W czasie pandemii narasta lęk i depresja, wzrasta uczucie niepokoju. Nic więc dziwnego, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej w różnych państwach odnotowuje się wyższy niż zwykle poziom lęku i depresji.

7. Czy VR TierOne może pomóc pacjentom po COVID-19?

Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli pacjenci są w złym stanie psychicznym, mają stany lękowe lub depresyjne, po przebytym COVID-19.

8. Czy z urządzenia VR TierOne mogą korzystać tylko pacjenci po COVID-19?

Urządzenie VR TierOne jest bardzo pomocne dla wszystkich osób, które zmagają się z problemami psychologicznymi lub ze znacznym obniżeniem nastroju i depresją w przebiegu chorób somatycznych nie tylko po COVID-19.

9. Czy używanie sprzętu medycznego VR TierOne w trakcie pandemii COVID-19 jest bezpieczne?

Tak, jest bezpieczne. Pacjent zachowujący wszelkie wymogi sanitarne (zmierzona temperatura, zdezynfekowane dłonie, zasłonięte usta i nos, wyposażony w rękawiczki jednorazowe oraz maseczka ochronna umieszczana pod okularami VR) pacjent jest absolutnie bezpieczny.