Scroll to top

Deficyt motywacji w depresji. Dlaczego taki groźny?


Joanna Pidanty - 12 sierpnia, 2022 - 0 comments

Motywacja to źródło naszych działań. Choć jest pojęciem abstrakcyjnym i nie można jej zobaczyć, to jej obecność można stwierdzić po czynach i sprawności osiągania celu. Pobudzenie do działania jakie daje motywacja przejawia się aktywnością, która zmierza do zaspokojenia naszych potrzeb i pragnień. Działamy, bo chcemy coś zyskać, czemuś zapobiec lub uniknąć. Depresja objawia się obojętnością, brakiem chęci i celu. Wraz z deficytem motywacji pojawia się niebezpieczna bierność.

Groźny brak motywacji

Objawy depresji wpływają na funkcjonowanie człowieka. Brak motywacji grozi zaniedbaniami w wielu aspektach codzienności, co z kolei sprzyja pogorszeniu nastroju i stanu zdrowia. Czasem widać wyraźnie, że chory jest apatyczny, przygaszony. Bierna postawa skutkuje obniżeniem jakości życia i nasileniem objawów chorobowych. Wiele nawarstwionych problemów wygenerowanych przez okres depresyjnej bierności może okazać się nie do ogarnięcia w pojedynkę. Dlatego choremu tak trudno samodzielnie wydostać się z depresji. Potrzebna jest fachowa pomoc, która poprawi nastrój i co równie istotne wspomoże napęd życiowy. Taką pomocą jest psychoterapia.

Co motywuje do działania?

U każdego człowieka bodźce skłaniające do działania zależą od indywidualnej kompozycji potrzeb i pragnień, doświadczeń życiowych. Również cech osobowości. Motywacją zewnętrzną mogą być nagrody możliwe do uzyskania za wykonanie zadań, czyli motywacja dodatnia oparta na pozytywnych wzmocnieniach. W ramach motywacji zewnętrznej istnieje również motywacja ujemna (negatywna) opierająca się o system kar. Najsilniejszą motywacją jest motywacja wewnętrzna, w której działanie wypływa z naszej własnej woli, bez zewnętrznych nagród, kiedy działanie samo w sobie jest przyjemnością.

Pacjent bez motywacji

Deficyt motywacji to zagrożenie dla skuteczności podejmowanego leczenia i rehabilitacji. Objawy depresji jak: apatia, uczucie niemocy, brak chęci do działania, brak zainteresowania własnym zdrowiem nie pozwalają podjąć koniecznej współpracy z medykami. Jak wprawić osobę w depresji w ruch? Dosłownie z tym problemem muszą mierzyć się rehabilitanci pracujący z pacjentami cierpiącymi z powodu niesprawności i z objawami depresji. Zjawisko korelacji depresji z chorobami somatycznymi jest powszechne i wymaga równoczesnego leczenia. W przypadku podejrzenia depresji, należy pokierować chorego do specjalisty zdrowia psychicznego.

Brak motywacji i zwiększona męczliwość utrudniają rehabilitację pacjenta w depresji.

Akcja motywacja

Droga usprawniania bywa długa i wymaga wytrwałości i silnego zaangażowania ze strony pacjenta. Aby chory dał z siebie jak najwięcej podczas rehabilitacji, musi zostać wzmocniony. Jak zadbać o zdrowie psychiczne i wzrost motywacji pacjenta, gdy nie ma w dyspozycji psychoterapeuty? Godnym uwagi rozwiązaniem jest wirtualna terapia depresji. Urządzenie medyczne VR TierOne, dzięki któremu przeprowadzana jest terapia może być obsługiwane przez rehabilitantów. Sesje terapeutyczne odbywają się w karmiącej przestrzeni wirtualnego Ogrodu Odrodzenia. Nastrój chorego ulega poprawie i wzmacniają się jego siły. Jest gotów do podjęcia działań. Chory stopniowo odkrywa związek przyczynowo – skutkowy między swoją sytuacją zdrowotną a poziomem własnej aktywności. Pacjent biorący udział w sesjach terapeutycznych zaczyna rozumieć, że jest współodpowiedzialny za swoje zdrowie. Wykonując zadania w wirtualnym Ogrodzie chory dostrzega pozytywne skutki swojej aktywności. Terapia bazuje na motywacji dodatniej, na pozytywnym wzmocnieniu, życzliwości okazywanej przez terapeutę, który swoim kojącym głosem prowadzi pacjenta w wirtualnej przestrzeni. Dzięki VR TierOne pacjent zyskuje lepsze samopoczucie, odczuwa chęć i wyraża gotowość do ćwiczeń. Wzmocniony pacjent zaczyna przestrzegać zaleceń zdrowotnych. Terapia prowadzona jest za pomocą urządzenia medycznego VR TierOne, a jej skuteczność w redukcji objawów depresji wynosi 37%. Uzyskana poprawa stanu psychicznego i wzrost motywacji pozwalają pacjentowi podjąć starania o zdrowie fizyczne i realizować cele rehabilitacyjne.

Terapia VR TierOne przywraca motywację do niezbędnej dla zdrowia rehabilitacji.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap