Scroll to top

Czy VR TierOne zastąpi terapeutę?


Joanna Pidanty - 4 sierpnia, 2021 - 0 comments

Nowoczesna medycyna to nie odległa koncepcja, ona dzieje się już teraz. Doświadczamy fali zmian w opiece zdrowotnej, która jak każda zmiana wywołuje emocje. Z jednej strony mamy ekscytację i korzyści płynące z rozwiązań opartych na nowych technologiach, a z drugiej pojawiającą się naturalną niepewność przed nowym i nieznanym. Wirtualna Rzeczywistość zastosowana przez VR TierOne jest tą technologią, która z powodzeniem zmienia na korzyść krajobraz opieki medycznej. Hospitalizowani i medycy czerpią korzyści z rozwiązań opartych na tej technologii. Teraz wsparcie technologiczne jest możliwe dla tak delikatnej kwestii jaką jest zdrowie psychiczne.Czy pacjenci i praktykujący w medycznym świecie mają powody do obaw, że rozwiązanie oparte o Wirtualną Rzeczywistość VR TierOne zastąpi ludzkiego terapeutę?

Przyszłość nadeszła

W przeszłości wiele rzeczy potrafili wykonać tylko ludzie. Pojawienie się pierwszych maszyn w przemyśle przepełniało lękiem ludzi epoki rewolucji przemysłowej. Technosceptycyzm podyktowany był niewiedzą, która podsycała wizją utraty zatrudnienia. Maszyny przejęły prace ciężkie i uciążliwe dla człowieka, ludzie zaś mogli skupić się na zadaniach wymagających umiejętności poznawczych. Technologia jest po to, by pomóc i ułatwić życie ludziom. W opiece medycznej pożądane są innowacyjne i technologicznie zaawansowane produkty. Nowe rozwiązania wspierające umiejętności personelu medycznego są potrzebne i wyczekiwane, ponieważ umożliwiają wydajniejszą pracę medykom. Fizjoterapeuta dobrze wie, że urządzenie do masażu nie zastąpi jego umiejętności ani ludzkiego dotyku, a rehabilitant nie obawia się, że zrobotyzowany system umożliwiający pacjentowi rehabilitację zabierze mu pracę, uczyni ją po prostu łatwiejszą.

Praca w duecie z urządzeniem VR TierOne jest przyjemna i nie wymaga wysiłku.

Inwestycja w nowoczesne rozwiązania pozwala zaoferować różnorodność pacjentom, podnieść poziom usług, być konkurencyjnym na rynku i odciążyć medyków. Wśród zaawansowanych technologicznie rozwiązań medycznych pojawiają się nowe służące do neurorehabilitacji, przeznaczone do leczenia uzależnień, fobii oraz innowacyjne służące do terapii lęku, stresu oraz depresji – tak jak VR TierOne. Czy specjaliści zdrowia psychicznego mogą być spokojni o swoją profesję, skoro VR TierOne daje wsparcie psychice pacjenta, pozwalając na komfort psychiczny i kierując chorego do odzyskania dobrej kondycji psychicznej?

Wartość ekonomiczna

Kształcenie lekarza jest kosztownym procesem, który trwa latami, ponadto wykonywanie zawodu lekarza wymaga znacznej inteligencji. Potrzebujemy lekarzy w każdym zakątku świata, w każdym szpitalu i każdej przychodni. Lekarzy brakuje, z tego powodu czas oczekiwania na wizytę jest niejednokrotnie zbyt długi, a sama wizyta zbyt krótka. Dlatego pracę tych, którzy są lekarzami wspomaga się nowoczesnymi technologiami zarówno w pracach administracyjnych oraz w praktykach medycznych. Sztuczna inteligencja już potrafi diagnozować choroby z większą trafnością niż człowiek, co wydawać by się mogło zagrożeniem dla wartości ekonomicznej profesji lekarza. Mimo postępu technologicznego zawód lekarza i zawód terapeuty nie znika, bowiem oparty jest na relacji złożonej z więzi emocjonalnej i zrozumieniu. Trudno wyobrazić sobie, by technologia zastąpiła poradnictwo i lecznictwo w zakresie zdrowia psychicznego, chociaż może je wspierać dzięki aplikacjom lub wirtualnym terapiom.

Oparta na algorytmach inteligencja nie jest w stanie zastąpić empatycznego kontaktu człowieka z człowiekiem.

Wspierać nie wypierać

Technologia Wirtualnej Rzeczywistości może wspierać medyków już na etapie kształcenia, ułatwia dokładne poznanie anatomii i fizjologii człowieka, umożliwia asystowanie przy operacji. Na dalszym etapie, w praktyce lekarskiej, medyczna Wirtualna Rzeczywistość nie zastępuje lekarza, a wspiera postępowanie lecznicze. „Wsparcie” to słowo klucz dla przeznaczenia nowoczesnych technologii w medycynie. Krzemowy postęp nie wypiera człowieka w zadaniach wymagających wyższego poziomu kreatywności i inteligencji emocjonalnej. Istniejące nowoczesne rozwiązania pomagają wprawdzie zająć się ludzką psychiką, ale nie pozbawiają pracy psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów. Podobnie jest w przypadku rozwiązania VR TierOne, które oferuje przygotowaną przez specjalistów, utrzymaną w nurcie ericksonowskim terapię w wykreowanym wirtualnym ogrodzie. Rozwiązanie VR TierOne redukuje stres, lęk i depresję, pozwala zatroszczyć się o psychikę pacjenta w sytuacji, gdy terapeuta jest niedostępny. VR TierOne wspiera pacjenta w trudnych momentach nagłego pogorszenia kondycji zdrowotnej, zwłaszcza podczas stresującej hospitalizacji i długotrwałej rehabilitacji po udarze, zawale i COVID-19. Poprawa samopoczucia pacjenta i wzrost motywacji uzyskany podczas terapii VR TierOne umożliwia realizację planu rehabilitacji. Odnalezienie własnej siły podczas wirtualnej terapii, pozwala zaangażować się w ćwiczenia, zmienić styl życia na zdrowszy i wrócić do zdrowia fizycznego i psychicznego.

Białko i krzem

Białko i krzem nie muszą stać w opozycji, rozwój ludzi i technologii jest ze sobą powiązany, a technologia ma za zadanie służyć człowiekowi i być nadzieją dla ludzkości, nie zaś zagrożeniem. Nie można zapomnieć, że za każdą technologią i urządzeniem stoją jej twórcy. Rozwiązanie VR TierOne ukształtowane zostało w odpowiedzialny sposób przez specjalistów w tym psychoterapeutów, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie leczenia depresji, stresu i lęku. Rezultatem pracy zespołu jest skuteczne urządzenie medyczne, które umożliwia przeprowadzenie wzmacniających sesji w optymalnym wirtualnym środowisku, co jest niezwykle przydatne w sytuacji, gdy otaczająca rzeczywistość nie sprzyja zdrowieniu.

VR TierOne pozwala na terapię pacjenta w przyjaznej wirtualnej przestrzeni.

Rozsądne wykorzystanie technologii VR sprawia, że pacjent jest całkowicie bezpieczny i nie ma powodów, by obawiać się wirtualnej terapii. Rozwiązanie VR TierOne nie zastępuje terapeuty i tradycyjnej terapii, w której komunikacja odbywa się ze zmianą ról nadawczo-odbiorczych. Rozwiązanie VR TierOne zaspokaja doraźną potrzebę terapii, funkcjonuje jako narzędzie umożliwiające niesienia pomocy osobom pozostającym w niekorzystnej formie psychicznej. VR TierOne może również znaleźć się w arsenale narzędzi użytecznych psychoterapeucie, wirtualna terapia pomaga pacjentowi otworzyć się, podjąć współpracę i nawiązać osobistą relację z terapeutą. Dobry wybór technologicznych rozwiązań odciąża człowieka na polu zawodowym i wzbogaca jego zdolności. Otwartość na innowacje, przyjmowanie nowych skutecznych rozwiązań pozwala lekarzom i pacjentom odnieść sukces terapeutyczny, a placówkom medycznym odnieść sukces w biznesie.

Słuszne rozwiązanie

Jesteśmy świadkami przybywającej liczby osób chorych na depresję na całym świecie. Depresja jest chorobą polietiologiczną, dlatego trudno jednoznacznie wskazać jedną przyczynę wzrostu zachorowalności na depresję. Niewątpliwie jednak to rosnące tempo życia oraz pozostawanie w długotrwałym stresie sprzyja pojawieniu się depresji. Pandemiczna izolacja i przebycie choroby COVID-19 przyczyniły się także do wzrostu zachorowań na depresję. Niestety, liczba specjalistów zdrowia psychicznego nie rośnie wraz z dynamicznym wzrostem liczby pacjentów. Dlatego nawet, gdy chory zdecyduje się na psychoterapię i zabezpieczy na ten cel fundusze, może spotkać się z kłopotem znalezienia specjalisty, który będzie dysponował czasem dla nowego pacjenta. Podobny zawód może spotkać zarządzającego placówką medyczną chcącego zatrudnić u siebie psychoterapeutę. Zawód psychoterapeuty wymaga spełnienia szeregu warunków formalnych i predyspozycyjnych. Wykształcenie przyszłego psychoterapeuty zajmie kilka lat i jest kosztowne, punktem startu są ukończone studia. A chorzy potrzebują pomocy już teraz. Jedynym wyjściem zarówno dla placówek medycznych, które dotąd nie miały możliwości niesienia pomocy pacjentom w depresji, jak i dla placówek już świadczących usługi w zakresie zdrowia psychicznego jest skorzystanie z gotowego urządzenia medycznego VR TierOne. Rozwiązanie ułatwia pracę psychoterapeutom, staje się narzędziem urozmaicającym terapię i skracającym czas jej trwania, co pozwala specjaliście zająć się większą liczbą pacjentów. W ośrodkach leczniczych, które nie dysponują wykwalifikowana kadrą uprawnioną do prowadzenia psychoterapii, VR TierOne umożliwia przeprowadzenie fachowej interwencji dzięki skutecznej i powtarzalnej metodzie leczniczej VR TierOne. Dzięki rozwojowi technologii Wirtualnej Rzeczywistości zaprzężenie urządzenia w proces leczenia depresji jest możliwe, skuteczne i bezpieczne. Czy zatem VR TierOne zastąpi terapeutę? Nie, ale kooperacja człowiek-maszyna pozwala otoczyć opieką większą liczbę pacjentów, zatem jest jedynym słusznym rozwiązaniem problemu społecznego jakim jest nieleczona depresja.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap