Scroll to top

Bądź tu i teraz – praktyka mindfulness w VR


Joanna Pidanty - 29 listopada, 2021 - 0 comments

Mindfulness, czyli uważność, pozwala nawiązać kontakt z rzeczywistością, z własnym umysłem i własnym ciałem. Życie w pośpiechu, wybieganie myślami w przyszłość i wracanie w przeszłość sprawia, że tracimy poczucie obecności w życiu. Pędzimy na autopilocie, a kolejne chwile uciekają naszej uwadze. Aby nie przegapić życia, konieczne jest przywrócenie umysłu do teraźniejszości. Gdy odczuwasz lęk i stres lub borykasz się z myślami depresyjnymi, poświęć chwilę na praktykę uważności. Zatrzymaj się, doświadczaj chwili obecnej. Czy potrafisz to zrobić?

Praktyka uważności

Pogłębiona świadomość bieżących doświadczeń, praktyka bycia obecnym w uważny sposób tu i teraz, wywodzi się z technik buddyjskich. Koncepcja została dostrzeżona i przeniesiona do psychologii zdrowia w latach 70. XX wieku. Praktyka mindfulness z powodzeniem stosowana jest jako antidotum na przewlekły ból, lęk i depresję, nadmierną stymulację i pośpiech współczesnych ludzi. Ćwiczenie uważności przynosi korzyści dla całego wymiaru jestestwa. Wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne. Doświadczenie chwili obecnej polega na uświadomieniu sobie odczuć pochodzących z ciała, własnych emocji i myśli, którym trzeba pozwolić płynąć bez stawiania oporu oraz utożsamiania się z nimi. Uważność ma przysłużyć się pojednaniu człowieka z rzeczywistością, życiem i samym sobą.

Mindfulness jest odpowiedzią na tęsknotę za spełnieniem i pragnieniem życia w pełni.

Zwolnij i akceptuj

Pośpiech sprawia, że doświadczenie chwili obecnej jest niemożliwe. W pędzie znika możliwość odczuwania teraźniejszości. Głowę przepełniają myśli o przeszłości, a więc o tym co było, i te o przyszłości zatem o tym, co będzie lub może być. Strumień myśli nie pozwala odczuwać bieżącej sytuacji. Chwytanie się negatywnych myśli jest charakterystyczne dla osób w depresji. Oddzielenie od myśli, obserwacja ich przepływu, jest esencją podejścia mindfulness. Zdarza się, że aby poczuć życie próbujemy ekstremalnej drogi mocnych doświadczeń emocjonalnych, cielesnych, które pozwolą nam przez krótki czas nie myśleć. Ta droga może oddalać nas od rzeczywistości, zapewniając odlot – zerwanie kontaktu z rzeczywistością, nie zaś osadzenie się w niej. Właściwą drogą, sposobem na życie w duchu uważności jest wyhamowanie, zwolnienie tempa. Droga ta znajduje odzwierciedlenie w sposobie życia w duchu idei slow life (powolnego życia). Skupienie się bez pośpiechu na czynnościach jedzenia, podróżowania lub chociażby czytania przynosi zadowolenie i poczucie doświadczenia autentycznego życia właśnie tu i teraz.Gdy zwolnisz, przestaniesz pomijać chwilę obecną, przyjmiesz fakt jej istnienia.

Nowe zaangażowanie

Mindfulness jest umiejętnością kierowania uwagi na to, co dzieje się teraz bez oceniania. Doświadczanie rzeczywistości takiej, jaka jest wydaje się być prostą koncepcją, jednak niełatwo doświadczać bez zbytniego angażowania myśli do tego procesu. Aby osiągnąć pełne zaangażowanie w chwilę obecną wystarczy pochylić się nad zwykłymi czynnościami w ciągu dnia. Skupienie się na prozaicznych czynnościach, a nawet własnym oddechu lub uważna obserwacja dobrze znanych obiektów przynosi zaskakującą świeżość doznań. Zaangażowanie na nowo pozwala przywrócić umysł do teraźniejszości, a rutynowe chwile zamienić w satysfakcjonujące doświadczenie.

Zaangażowanie się w obecność pozwala odnalezienie niezwykłości w tym, co zwyczajne.

Zauważ emocje

Emocje nie są wrogiem, są posłańcem niosącym informację. Niewłaściwym jest zaprzeczanie emocjom, ignorowanie, zagłuszanie i uciekanie do nich. Trzeba pozwolić emocjom pojawiać się nawet, gdy są trudne i niewygodne. Wskazanym jest zbliżyć się do własnych emocji, przyjrzeć się im. Tylko zauważone emocje można kontrolować. Praktyka uważności pozwala kontrolować własne reakcje, zapobiega gromadzeniu się emocji, wybuchom emocjonalnym, impulsywnym nieprzemyślanym reakcjom. Uważność odrywa od automatycznego sposobu reagowania i wydawania osądów. Dlatego sprzyja samoakceptacji i akceptacji innych. Korzystne dla radzenie sobie z emocjami jest zwiększenie świadomości ich istnienia, a zatem rozpoznanie, następnie nazwanie i zrozumienie. Uświadomienie emocji jest niezbędnym krokiem do panowania nad nimi i uniknięcia eskalacji.

Kontakt z rzeczywistością

Bycie obecnym w uważny sposób jest prostym założeniem, ale niełatwym do wykonania. Pełne zaangażowanie w chwilę obecną potrafią utrudniać dystraktory rozpraszające uwagę. Jeśli nie potrafisz zatrzymać się, warto byś wiedział, że kontakt z rzeczywistością można nawiązać poprzez praktykowanie mindfulness w Wirtualnej Rzeczywistości, która jako immersyjne medium wciąga uczestnika w chwilę obecną. VR TierOne ułatwia osiągnięcie stanu uważnej obecności. Urządzenie VR TierOne zapewnia odcięcie od nadmiaru stymulujących bodźców płynących z realnego świata, które zagłuszają emocje i wynikające z nich prawdziwe potrzeby. Terapia VR TierOne oparta na Wirtualnej Rzeczywistości sprzyja doświadczeniu bycia tu i teraz.

Każda sesja terapeutyczna VR TierOne angażuje do bycia obecnym w uważny sposób.

Głos wirtualnego terapeuty nie pozwala rozproszyć się, łagodnie prowadzi na drogę skupienia. Przemyślane w tym celu wirtualne otoczenie pozwala na zakotwiczenie uwagi na elementach wizualnych, słuchowych świata VR TierOne, a także na swoim własnym oddechu. VR TierOne to pomoc terapeutyczna w depresji i lęku, pozwalająca przynieść wyciszenie i dobre samopoczucie psychiczne. Z praktyki uważności płynie uczucie spokoju i odprężenia, dlatego sprawdza się również u osób pozostających pod wpływem stresu. VR TierOne pozwala zatrzymać się tu i teraz. Poczuć się w pełni obecnym w swoim życiu.

Related posts

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap