Scroll to top

10 powodów, dla których warto wybrać VR TierOne


Joanna Pidanty - 12 sierpnia, 2021 - 0 comments

Niekorzystne oddziaływanie złych stanów psychicznych na proces leczenia i rehabilitacji skłania do szukania rozwiązania, które pozwoli zatroszczyć się o psychikę chorego i tym samym przyspieszy zdrowienie. Z satysfakcją oddajemy w użytkowanie gotowe innowacyjne urządzenie VR TierOne dedykowane terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych i stresu. Jesteśmy przekonani, że urządzenie medyczne VR TierOne sprosta oczekiwaniom pacjentów i personelu medycznego, przynosząc ulgę w psychicznym cierpieniu, lęku i stresie.

Być może fascynują Cię nowoczesne medyczne rozwiązania lub masz inne powody, by zainteresować się urządzeniem VR TierOne, które niesie pomoc zdrowiu psychicznemu wykorzystując technologię Wirtualnej Rzeczywistości. Niezależnie od posiadanej wiedzy na temat naszego rozwiązania, poznaj 10 powodów, dla których warto dysponować zaawansowaną technologicznie pomocą terapeutyczną w postaci urządzenia VR TierOne i korzystać z oferowanego innowacyjnego wsparcia.

1. Szeroki zakres zastosowania

Zaburzenia depresyjne, lękowe i stres szczególnie często spotykane są u chorych hospitalizowanych i seniorów, ale powyższe stany dotykają w dużej mierze także osoby aktywne zawodowo. VR TierOne zostało stworzone, aby dać wsparcie zdrowiu psychicznemu, przyspieszyć remisję objawów depresji i zapobiec jej nawrotom. Wzmocniony uczestnik wirtualnej terapii ma szansę odzyskać dobre samopoczucie i motywację. Lepsza kondycja psychiczna pozwala podjąć wyzwanie zdrowotne i starać się o lepsze zdrowie i życie. Terapia VR TierOne może być zastosowana w rehabilitacji psychofizycznej pacjentów w depresji, po udarze, zawale i COVID-19, u podopiecznych domów opieki. Sprawdzi się także w przypadku pracowników, którym stres odbiera dobrostan psychiczny i jest przyczyną wypalenia zawodowego oraz wszystkich, którzy mimo względnego zdrowia chcą zadbać o swoje samopoczucie. Terapia za pomocą urządzenia VR TierOne znajduje szerokie zastosowanie, ponieważ opierając się na ericksonowskich technikach terapeutycznych skupia się nie tyle na chorobie, co na sile psychicznej. Pomaga wydobyć siły psychiczne ukryte w każdym uczestniku terapii.

2. Zmienia otoczenie na korzystne

Hospitalizacja jest wysoko stresogennym doświadczeniem, wiążącym się z pobytem w obcym i nieprzyjaznym otoczeniu. Pobyt w szpitalu oznacza utratę prywatności i ograniczenie kontaktu ze wspierającym środowiskiem. VR TierOne pozwala pacjentowi zmienić otoczenie na korzystne bez konieczności opuszczania miejsca pobytu. Zmiana otoczenia może przynieść pozytywną zmianę w podejściu do własnego problemu. Zanurzenie się w starannie wykreowanej wirtualnej przestrzeni, obcowanie z pięknem terapeutycznego Ogrodu Odrodzenia daje poczucie bezpieczeństwa i poprawia samopoczucie. Komfort przebywania w prywatnej przestrzeni stwarza pacjentowi możliwość odseparowania się od współuczestnictwa w niedoli innych chorych. Uczestnik terapii VR TierOne odcięty od zewnętrznych dystraktorów wizualnych i słuchowych, doświadcza immersyjności przedstawionego mu świata. Swoją uwagę skupia na terapeutycznej narracji, muzyce i otaczającym wirtualnym otoczeniu.

Wirtualna Rzeczywistość umożliwia szybkie odcięcie od stresogennego otoczenia.

3. Przyspiesza zdrowienie

Nagła utrata zdrowia niesie za sobą konieczność nowego zdefiniowania swoich możliwości i potrzeb oraz stawia wyzwanie dokonywania zmian w dotychczasowym trybie życia. Objawy depresji towarzyszące chorobom somatycznym stają się balastem uniemożliwiającym samodzielne funkcjonowanie, powrót do zdrowia i aktywności zawodowej. Brak energii, smutek, apatia i negatywne podejście do własnej sytuacji zdrowotnej, celowości medycznych interwencji oraz rehabilitacji opóźniają efekty leczenia. Terapia VR TierOne pozwala pacjentowi zrozumieć własną kondycję zdrowotną, zmienia nastawienie do leczenia i życia. Pacjent pozytywnie wzmocniony terapią VR TierOne szybciej podejmuje współpracę, a lepsze samopoczucie sprzyja zdrowieniu i krótszym pobytom w placówkach leczniczych.

4. Motywuje pacjenta

Choroba somatyczna sprzyja pojawieniu się objawów depresyjnych, które utrudniają pacjentowi podjęcie działań poprawiających stan zdrowia. Depresja, stres i lęk uniemożliwiają pacjentowi przejęcie odpowiedzialności za własne zdrowie. Zły stan psychiczny wpływa niekorzystnie na współpracę z personelem medycznym i nie pozwala czerpać w  pełni korzyści z czasu leczenia i rehabilitacji, kiedy do dyspozycji pozostają specjaliści. Apatia hamuje pacjenta w podejmowaniu aktywności, a brak motywacji skutkować może decyzją o zaprzestaniu leczenia. Z obu przyczyn kontynuacja rehabilitacji może być zagrożona rezygnacją pacjenta. Terapia VR TierOne wydobywa drzemiące w pacjencie siły i aktywizuje go. Z każdą sesją terapeutyczną rośnie w chorym przekonanie o własnej mocy sprawczej i chęć kontynuowania terapii w realnym świecie. Terapia VR TierOne jest szczególnie istotna w podtrzymaniu motywacji w długotrwałej rehabilitacji, kiedy niezbędne jest utrzymanie zaangażowania pacjenta w odzyskiwanie zdrowia.

5. Poprawia funkcje poznawcze

Funkcje poznawcze osłabione w wyniku choroby uniemożliwiają pacjentom powrót do aktywności życiowej. Depresja nasila upośledzenie funkcji poznawczych, dlatego choremu trudno sprostać codzienności. Dysfunkcje poznawcze mogą utrzymać się dłużej niż inne objawy chorobowe, czego przykładem jest utrzymująca się po COVID-19 mgła mózgowa. Za pomocą VR TierOne można aktywizować poznawcze aspekty funkcjonowania pacjenta, niwelując w tym samym czasie inne objawy depresji. Usprawnienie funkcji poznawczych przebiega poprzez wykonywanie zadań w przestrzeni wirtualnej, która sama w sobie zapewnia również stymulację zmysłów. Notowane w przypadku COVID-19, udaru i depresji czasowe pogorszenie sprawności myślenia, pamięci, koncentracji i zdolności utrzymania uwagi można poprawić za pomocą terapii wirtualnej VR TierOne.

Kolorowanie mandali w wirtualnym świecie poprawia funkcje poznawcze pacjenta.

6. Obniża poziom stresu

Silny lub przewlekły stres obniża odporność i sprzyja nasileniu oraz zapadalności na choroby cywilizacyjne. Doświadczenie choroby to także źródło stresu. Stres zapowiada kłopoty z odpornością, gospodarką hormonalną i układem nerwowym. W nadmiarze zagraża zdrowiu i prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka, zatem jako zjawisko niepożądane winien być obniżany do minimum. Wirtualna terapia VR TierOne pomaga zapanować nad stresem dzięki kojącemu głosowi wirtualnego terapeuty, muzykoterapeutycznej ścieżce dźwiękowej, obrazom i redukującym napięcie kolorowaniu. Cykl terapeutyczny wzbogacony dedykowanym dzienniczkiem terapii w formie kolorowanki terapeutycznej podnosi samoświadomość emocjonalną uczestnika terapii. Sesje terapeutyczne VR TierOne mogą być prowadzone w celu profilaktyki chorób stresopochodnych, w tym zawału i depresji. Z przeprowadzonych badań naukowych wynika, że VR TierOne obniża poziom stresu o 28% (wg PSQ).

Kolorowanka terapeutyczna pozwala panować nad stresem poza światem wirtualnym.

7. Niweluje poziom depresji

Depresja to poważna choroba, która wymaga leczenia, choć nie zawsze farmakologicznego. W depresji łagodnej i umiarkowanej z powodzeniem sprawdzi się psychoterapia. Niezbędne w tym celu umiejętności psychoterapeuty mogą być jednak poza zasięgiem pacjenta. Okoliczności takie jak niedostępność psychoterapeuty w okolicy, zbyt długi czas oczekiwania na wizytę i zbyt wysokie koszty uniemożliwiają i zniechęcają z korzystania z pomocy specjalisty. Terapia powinna się odbyć jak najszybciej po stwierdzeniu niepokojących objawów, ponieważ szybka interwencja daje szansę na wykorzystanie okna terapeutycznego, co jest istotne przy leczeniu chorób współtowarzyszących depresji. Terapia VR TierOne powinna być dostępna dla pacjentów po udarze, zawale, COVID-19 jeszcze podczas pobytu w placówce medycznej. W przypadku współistnienia choroby somatycznej z depresją, obniżona wola walki utrudnia pełne wyleczenie. Objawy depresji mają tendencję do samoistnego ustępowania, ale i do nawrotu. Niepodjęcie leczenia skazuje pacjenta w wielu wymiarach na złe funkcjonowanie rozciągnięte w czasie i niesie ryzyko pojawienia się i pogorszenia istniejących chorób fizycznych. Terapia VR TierOne może być przeprowadzona bez konieczności czekania na wolny termin u specjalisty. W szczególności, gdy pacjenci znajdują się w szpitalu w wyniku ciężkiej choroby, a ich stan psychiczny jest pogorszony. VR TierOne pozwala doraźnie wspomóc chorego i wzmocnić jego psychikę. Krótki cykl terapeutyczny VR TierOne potrafi zniwelować poziom depresji o 37% (wg badań naukowych w oparciu o skalę GDS).

8. Redukuje stany lękowe

Stany lękowe zwykle towarzyszą depresji i negatywnie oddziaływają na funkcjonowanie człowieka. Podobnie jak depresja wymagają leczenia w postaci psychoterapii lub w cięższych przypadkach farmakoterapii. Stany lękowe są groźne dla prawidłowej pracy serca, dlatego redukowanie stanów lękowych jest wskazane w profilaktyce zawału. W niwelowaniu stanów lękowych pomocne są techniki relaksacyjne. Leczenie lęku może odbywać się w nowoczesny sposób w wirtualnym środowisku. VR TierOne oferuje terapię, której każdy element sprzyja relaksacji i redukcji odczuwanego lęku. Zadania czekające pacjenta wraz z warstwą wizualną wirtualnego świata i specjalnie skomponowaną oprawą muzyczną dopełniają terapeutycznego efektu opowieści snutej przez terapeutę. Uczestnik podczas sesji doświadcza wyciszenia, spadku napięcia i lęku. Uzyskane wyniki badań naukowych wskazują, że VR TierOne zmniejsza nasilenie objawów lęku o 37% (wg skali HADS).

9. Pozwala zapomnieć o bólu

Doznawany ból obniża komfort i odbiera radość życia. Źródłem fizycznego bólu może być poważna choroba somatyczna, ale także psychika obciążona nadmiernym stresem lub depresja przybierająca maskę bólową. Immersyjna terapia VR TierOne zmniejsza w niefarmakologiczny sposób odczuwanie dolegliwości bólowych. Efekt relaksacji podczas terapii przynosi rozluźnienie i skupienie na chwili obecnej. Podczas immersyjnej sesji terapeutycznej następuje odwrócenie uwagi od cierpienia i łagodzenie doznawanego bólu. Korzystający z terapii VR TierOne zyskują lepsze samopoczucie, a poprawa nastroju podnosi próg tolerancji bólu.

Wirtualna terapia koi cierpienie psychiczne i fizyczne pacjentów.

10. Poprawia jakość opieki zdrowotnej

Wysoka jakość opieki zdrowotnej to taka, która dysponuje wydajnymi zasobami dającymi oczekiwane wyniki w leczeniu i pozostaje w zgodzie z aktualną profesjonalną wiedzą. Leczenie oderwane od całościowego spojrzenia na człowieka, ograniczone do choroby podstawowej, nie spełnia warunków wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Pozostawienie chorego z zaburzeniami nastroju bez odpowiedniego wsparcia skutkuje gorszym rokowaniem i zwiększa koszty świadczeń zdrowotnych. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu VR TierOne możliwym staje się interwencja terapeutyczna poprawiająca kondycję psychiczną pacjenta w trudnej sytuacji zdrowotnej, w każdym miejscu i każdym czasie. Terapia za pomocą urządzenia VR TierOne podnosi zadowolenie pacjentów z jakości opieki zdrowotnej, a personelowi umożliwia efektywna pracę i przynosi satysfakcję ze świadczenia usług zdrowotnych na wysokim nowoczesnym poziomie.

Powiązane posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copy link
Powered by Social Snap